Jdi na obsah Jdi na menu
 


příspěvky

Příspěvky

Ryk potrefených, Marek Řezanka

11. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Poselství ČéTé skoro nevysílá.

Zeman holt není její oblíbený.

Páchne zde stoka – a je to fakt síla,

když dvojí metr vládne beze změny.

 

Premiér Michal Koudelka

11. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Z tohoto pohledu je ideálním kandidátem na premiéra ředitel BIS Michal Koudelka. Mezi jeho ministry by mohli patřit Zemanovi a Babišovi „favorité“ jako Tomáš Petříček, Jan Blatný, Martin Netolický, Irena StorováPetr Kolář. Demokratická opozice by mohla argumentovat tím, že pokud má vládnout agent, měl by to být alespoň takový, který stojí na správné straně dějin.

 

V jaké době to žijeme?, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

11. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Nápadně se např. změnila funkce umění ve společnosti. Zatímco dřívější umělci vyjadřovali  úctu a lásku k národu a vlasti,  současní  tvůrci mají zlomyslné potěšení z  vyjádření pravého opaku.  

Na příklad vynikající umělec 19. stol., J. V. Myslbek, vytvořil slavný  pomník knížete Václava, rytířského jezdce na ušlechtilém koni,  obdivované  monumentální dílo. A kromě  něho vytvořil neméně významná ztělesnění osobností a  hodnot naší  historie, bájí  i povznášejícího snu.

 

Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

11. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

„Hodina je vážna, Francúzsko je v ohrození,“ napísali generáli vo výslužbe a poukázali na nečinnosť proti „prímestským hordám“ – odkaz na obyvateľov hlavne prisťahovaleckých oblastí, ktoré obchádzajú francúzske mestá – a ďalších nemenovaných skupín, ktorých „pohŕdanie našou krajinou“ povedie k „občianskej vojne“ a úmrtiam „v tisíckach“.

 

Global Times, Čína, - Varujeme Washington, budete čelit absolutní noční můře

11. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Ekonomický, vědecký a vojenský potenciál Číny a Ruska má nejen obrovskou velikost, ale má také mnohem větší dopad na osud celého světa. Pokud se někdo pokusí tuto skutečnost ignorovat a dotlačí Čínu a Rusko, aby spojily své síly v zoufalé bitvě s nepřítelem, způsobí to absolutní noční můru.

Čína i Rusko dodržují nezbytná strategická omezení. Jsou odhodlány podporovat mezinárodní systém, který je založen na Chartě Organizace spojených národů, a mezinárodním řádu založeném na mezinárodním právu.

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor komunikace, Mgr. Zuzana Štíchová, ředitelka

10. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Platí tedy, že jediná možnost, jak by bylo možné usilovat o prosazení reparačních nároků, by byla přímá bilaterální politická jednání s Německem. Při případném vznesení nároků by však bylo možno očekávat, že německá strana by otevřela otázku konfiskovaného německého majetku včetně majetku sudetoněmeckého. Otázku požadavku na vymáhání reparací vůči Německu tak nadále nepovažujeme za relevantní ani aktuální. Poválečné uspořádání Evropy má zásadní hodnotu pro existenci ČR a nemělo by být zpochybňováno. Vytvořilo základ poválečné prosperity a míru v Evropě a evropské integrace. Případné rozhodnutí válečné reparace vymáhat by muselo být politickým rozhodnutím vlády, které by bylo velmi riskantním a nepřátelským počinem s ohledem na jeho nepředvídatelné důsledky a na skutečnost, že by narušilo celkové klima vzájemné důvěry nejen ve vztahu k Německu, ale i v Evropě.

 

Otevřený dopis MZV 2732021

10. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Nic nám nebrání v tom, abychom žádali po SRN, aby splnila své reparační povinnosti. Naše jednání, jehož cílem je naplnění dlouhodobě porušovaného práva, nemůže vést,  k výraznému narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě, jak můžeme i v ČR slyšet. Jsou-li SRN  a rovněž tak i EU skutečně právními subjekty, můžeme předpokládat, že nás v úsilí obnovit panství práva podpoří.  Jsme optimisty i pokud jde o vymahatelnost našeho práva na reparace z téhož důvody. Jedinou překážku, kterou vidíme, byla a zřejmě i je nestatečnost některých našich ústavních činitelů, kteří jsou zřejmě pod německým tlakem. 

 

Už zase tluče bubeníček

10. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Věřím, že „dezinformace“, které zde zazněly, budete šířit dál, každý ve svém kruhu. Čas se zrychluje, i my musíme zrychlit, aby se ty kruhy probuzených a odhodlaných lidí, co nejdřív propojily. Nedbejme na pokřik „páté kolony“, jí se také zkracuje čas. Milion chvilek brzy vyprší, nemá za sebou tu pevnou zeď budovanou po celá staletí.


 

 

Mnichov napodruhé a vlastnoručně?, Josef Skála

10. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Tehdy tu mohl i Mnichov projít jen cestou brutálního vnějšího nátlaku a zrady. Čeština nebyla ani jazykem jeho páté kolony. Cíle mnichovského diktátu byly dva: změnit naše území v předmostí agrese - a naši zemi v její bezprávné zázemí. Teď se nám ovšem Mnichov pašuje znovu. Plíživě sice, zato však vlastnoručně. Tedy intrikami části domácí politické a mediální scény. Stojí i padají s nehorázným lhaním a provokacemi. Terčem je právě země, která nám pomohla, tak jako ještě nikdo. Zhovadilostí, jimž je vystavena, už proběhla dlouhá řada. Zmohli se ti, kdo jimi honí kariéry, na jediný doličný předmět? Troufli si předstoupit - před nezávislý soud? Ani jednou jedinkrát. Právě to po nich musíme tvrdě vyžadovat. Pokud důkazní břemeno neunesou, musí svá nařčení veřejně dementovat a veřejně se omluvit.

 

Hlavní rysy fašismu, Marie Neudorflová

10. 5. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

toupá umělé vytváření nepřítele, na domácí půdě se jím stávají vlastenci a stoupenci funkční demokracie a hodnot s ní spojených, a v zahraničí státy a země trvající na své suverenitě a legitimní ochraně jejího bohatství, jako je Rusko. Pod záminkou zneužívání svobody a v zájmu „bezpečnosti“ občanů se začnou osekávat práva a svobody občanů, včetně tisku.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860

následující »