Jdi na obsah Jdi na menu
 


příspěvky

Příspěvky

Zeman zdravější než Havel, uvidíte. Demoblok v pasti. Binec a jeho zákulisí

14. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Vítězem za všech okolností je Miloš Zeman. Padne vláda? Super. Miloš Zeman instaluje svůj prezidentský kabinet, který bude vládnout až do voleb a dost možná i pár měsíců za ně. A tahle prezidentská vláda bude přímo závislá na vůli prezidenta a bude plnit veškerá jeho přání. A pokud by je náhodou neplnila, tak je prezident vymění a nikdo s tím nic nezmůže.

 

Dějiny Polabských Slovanů I, Jaroslav Valenta

14. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Dobu, ve které již sídlili Polabané v dnešním Německu, neznáme. Protože bylo toto území osídleno Góty, můžeme usuzovat, že tam Slované přišli až po odchodu germánských kmenů ve 2. až 4. století. V 7. století je již jejich přítomnost doložena v několika pramenech. Tehdy se polabsko-baltičtí Slované rozpadli do čtyř velkých oblastí. První oblast je srbská, ve středním toku Labe, druhá obodrická, na dolním toku téže řeky, třetí lutická, na východě až k Odře, a čtvrtá pomořanská, mezi Odrou a Vislou (poslední tři tvoří jednotnější celek).

 

Pirátská europoslankyně, Marek Řezanka

14. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Do Bidena se tahle žena nenaváží,

Lidský život je jí zjevně u hýždí.

Zemřel Vladik Šichov. Z toho není v ráži:

Kdo ví, na čem právě dneska ujíždí?

 

Prečo bude na Donbase vojna, prečo bude iba lokálna, a prečo sa NATO do nej nezapojí?

14. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

 

Izraelský analytik a vojenský expert Jakov Kedmi povedal: „Ak Američania vo svojej sebaistote, úpornosti, hulvátstve prekročia určité hranice, potom sa dočkajú odpovede v duchu starého hesla ,à la guerre, comme à la guerre‘ – vo vojne tak, ako vo vojne.“ Inými slovami: ak hráte s nami bez pravidiel, aj my budeme hrať bez pravidiel.

 

Severní proud 2 - Flirt s Berlínem - karabáč bez perníku

14. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Většina znalců se kloní k názoru, že pohřeb SP-2 nebude. Předseda představenstva Gazpromu Zubkov oznámil, že práce na potrubí jsou dokončeny z 90 až 92 % a že práce pokračují, zůstalo jen málo. V tomto roce bude projekt rozhodně dokončen. Je škoda ztraceného času, ale stalo se.

 

Němci při svém příchodu začali zatýkat naše lidi a na nákladním autě je odvážet.

14. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Vzali jsme si pouze to nejpotřebnější k životu, co jsme mohli unést.

 

Petičnímu výboru Evropského parlamentu jsme poslali petici "Požadujeme reparace na SRN...

13. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Petiční výbor Evropského parlamentu,  Brusel

K rukám: Předsedkyně Petičního výboru, European Parlament, B-1047 BRUSSELS

 

V Praze dne 17.2. 2021

 

Petice: „Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, Evropské unie proti dekretům prezidenta republiky“

 

I. Spolková republika Německo je nástupnickým státem hitlerovského Německa. ČR je nástupnickým státem Československé republiky, jíž vznikl mezinárodněprávní nárok na německé reparace. Celý svět ví, že agresorem bylo hitlerovské Německo a  Československá republika jeho obětí, stejně tak jako celá řada dalších evropských států.

 

Jménem všech našich petentů, jménem 360 tisíc obětí německého teroru, a milionů dalších, kteří po šest let trpěli v tzv. protektorátu, požadujeme, aby nám Německo začalo urychleně splácet reparace, které nám dluhuje. Opíráme se nejen o Pařížskou reparační úmluvu, o princip mezinárodního práva, který jasně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí vznikly, ale také i o závazná veřejná prohlášení významných německých ústavních i politických činitelů, počínaje kancléřem W. Brandtem a konče H.D. Genscherem, ministrem zahraničních věcí. Tito i další němečtí představitelé nám slíbili, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené.  A k tomu zatím nedošlo, ač Německo je sjednocené již  30 let a samo sebe označuje za právní stát.

 

Naše reparační nároky dosahují částky kolem 340 – 360 miliard korun, v hodnotě z roku 1938, což představuje v současnosti částku více než 5 bilionů korun. Podle údajů, které máme k dispozici, nám SRN dosud zaplatila necelých půl procenta z dlužné částky, což je ostudné. Výše reparací musí být ještě upřesněna v diplomatických jednáních mezi ČR a SRN. K nim by mělo dojít v době co nejbližší. SRN, jak jsme přesvědčeni, by měla jako dlouhodobý dlužník k takovýmto jednáním dát podnět.

 

II. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, CSc., jeden z nejvýznamnějších znalců našeho ústavního práva, výslovně uvádí: „Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu.... Německý právní řád naopak vychází z kontinuity s právním řádem a státností Německé říše jako celku.... Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ (Sborník Česko-německé vztahy: Česká stanoviska, vydal Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Praha 1998. str. 27).

 

Z hlediska ústavně právního je mimořádně důležitá následující skutečnost. Ústavní zákon č. 57 ze dne 28. března 1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky, jenž byl Prozatímním Národním shromážděním přijat, výslovně stanovil:“Veškeré dekrety prezidenta republiky jest považovati od jich počátku za zákon; ústavní dekrety buďtež považovány za zákon ústavní. Tak se staly dekrety prezidenta republiky nedílnou a nezrušitelnou součástí našeho právního řádu.

 

Hanebné útoky proti dekretům prezidenta republiky považujeme za hrubé vměšování do našich vnitřních záležitost. Požadujeme, aby principy mezinárodního práva, ke kterým patří i princip nevměšování se do záležitostí druhých států, byl SRN i Evropskou unií dodržován.

 

Petiční výbor:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Sečská 1855/27, 100 00 Praha 10 /// JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6 /// PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Poledníkova 5, 628 00 Brno-Líšeň /// PhDr. Marie Neudorflová, Ph.D., Osadní 1476/43, 170 00 Praha 7 /// JUDr. Karel Hais, Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov /// Miroslav Starý, Letná 207, 471 24 Mimoň  ///   MUDr. Marek Obrtel, Rokytnice 132, 751 04 Rokytnice  ///  Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., Buzulucká 2354, 390 03 Tábor /// Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., Milénova 12, 638 00 Brno /// Ing. Ivan Kratochvíl, pplk..v.v., Vikova 473, 274 01 Slaný – všichni občané České republiky

 

JUDr. Ogňan Tuleškov, občan ČR, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., občanka ČR, Sečská 1855/27, 100 00 Praha 10

 

 

 

Vážená/Vážený

děkujeme Vám za předložení nové petice prostřednictvím petičního portálu Evropského parlamentu.

Vaše petice bude nyní zpracována Evropským parlamentem. Vezměte prosím na vědomí, že tento proces může trvat delší dobu, neboť sestává z několika fází. Ve většině případů vypracuje sekretariát Petičního výboru shrnutí petice, jež je pak přeloženo do všech úředních jazyků Evropské unie. Toto shrnutí se objeví na petičním portálu, jakmile výbor přijme rozhodnutí o přípustnosti Vaší petice. Toto rozhodnutí Vám bude oznámeno písemně.

(Z elektronického potvrzení přijetí petice „Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, Evropské unie proti dekretům prezidenta republiky“. Petice byla odeslána 21.2.2021, v 18.45 hodin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakopejme válečnou sekeru a přistupme konečně k jednacímu stolu

13. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Bude velmi rozumné, abychom se sešli u pracovního stolu a současné vedení ČSBS představilo nějaký reálný program svazu po sjezdu. Bude také velmi dobře se k našim konstruktivním návrhům konečně společně posadit, a to už před sjezdem, a naše jednotlivá navrhovaná opatření prodiskutovat a hledat společně způsoby, jak třeba dosáhnout finanční soběstačnosti, jak řešit budoucnost svazu i z hlediska budoucího působiště svazu, protože nastoupená cesta prodejů jednotlivých podlaží není přece žádnou perspektivní záležitostí.

 

Pochod hladu a smrti

13. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

V Heřmanicích, s pomocí lsti, přesvědčili vězně, že nemocné a bezmocné povezou na přistavených vozech. Po cestě však došlo k tomu nejhoršímu. Všechny vězně, které vezli, za pomoci místních nacistů surově zavraždili.

 

Další slavná česká prohra

13. 4. 2021

| Komentářů: 0

| Rubrika: příspěvky

Otevřené útoky na český národ, jeho úmyslná degradace a dehonestace není náhodná záležitost a kontrastuje se současným vyzdvihováním německého národa důstojných a charakterních a spořádaných občanů a silně se rozchází s válečnou realitou. Tato kniha je přímo nástrojem zásadních cílených deformací skutečných historických událostí a dalece se liší od doporučení filozofa Dennetta.


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834

následující »