Jdi na obsah Jdi na menu
 


příspěvky

Příspěvky

Rehabilitace údajného kacíře, českého kněze Jana Husa

15. 8. 2020

Základní otázkou je: Byl Jan Hus skutečně kacíř, anebo byl pravověrným knězem?  

Dokumenty z Kostnického soudu se záhadně ztratily. Zůstává však podrobný záznam očitého svědka, Petra z Mladoňovic. Jeho reportáž z Kostnice byla známá hned po smrti českého mučedníka. Dalším svědectvím je bohatá korespondence, záznamy kázání a promluv.

BKP důkladně prostudoval pravověrné učení Jana Husa a svědectví o jeho morálním a vzorném kněžském životě. V jubilejní den jeho mučednické smrti, to je 6. 7. 2015, zveřejnil jeho svatořečení.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

360 tisíc pozůstalých rodin, poškozených německým nacismem, má právo na veřejný hlas

15. 8. 2020

Přitom  skupina 360 tisíc rodin pozůstalých po padlých a obětech německého nacismu je veliká a má přinejmenším stejná práva, jako ostatní menšiny ve státě, které jsou dnes z politických důvodů upřednostněny, jako například sudeti, což je vůbec největší hanba současného režimu státu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Z vyznání B. Staška k lásce k vlasti

15. 8. 2020

„Co slíbíte a řeknete své matce české? Slibme ji a přísahati budeme v této památné chvíli jménem svým a všeho českého lidu, že ji nikdy neopustíme, nezradíme

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Je to agrese, zuří Lukašenko kvůli protestům. Volal Putinovi

15. 8. 2020

Uvedl rovněž, že „ochrana Běloruska“ je dnes ochranou celého Svazového státu. Když to Bělorusové nevydrží, začne se tato vlna hrnout dál. Proto jim na nás tolik záleží.


 

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

A ta krása české země. Posilňující promluva českého vlasteneckého kněze

15. 8. 2020

A byla to nejen vojenská sláva, jež český národ proslavila, ale i ono vítězství, jehož dle Palackého jsme tak často dobývali nad ostatními národy zbraněmi duchovními a mravními.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Bělorusko - ženy v bílém, barevné revoluce

15. 8. 2020

Kdo si pamatuje na některé události ve světě, jistě si vzpomene na „dámy v bílém“ na Kubě. Bylo jich několik. Občas při „vhodných“ příležitostech vyrazily do ulic, kde svou přítomností upozorňovaly na své zavřené manžely. Šlo o tzv. opoziční společenství, které svými vystoupeními, i mlčky, „demonstrovalo“ proti „diktátorskému kubánskému režimu“. Jejich kmotrové údajně pocházeli z USA.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Falešná revoluce v Bělorusku - Tři herečky v bílém jako další metastáza genderistického pokusu ovládnout svět.

15. 8. 2020

Cílem je – nehledě na formu – to samé jako na Majdanu před pár lety – odkrojení Běloruska od Ruska, odkup krachujících podniků a půdy americkými “podnikateli”. A rychlé osazení Běloruska armádou USA pod vlajkou NATO.


 

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Keith Griffith - Město New York - Nechť odpočívá v pokoji

15. 8. 2020

-Seznam pracovních příležitostí v New Yorku ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku klesl o 36 procent.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Evropské hodnoty - minulost známe, jaká bude budoucnost? IV, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

15. 8. 2020

V hojných publikacích časopiseckých i knižních kritizují autoři  různého názorového zaměření nedostatky současné civilizace, v níž „vichr globalizace“ a „spodní vody“ neoliberalismu podemílají tradiční hodnoty, na kterých dlouhodobě spočíval náš společenský konsensus. Mají na mysli odkaz řecké filozofie (lásky k moudrosti), římského práva, židovského Desatera, křesťanské lásky k bližnímu a renesanční vědy. Místo toho  se staly ústředními hodnotami trh, tržní hospodářství, trh práce, soukromé vlastnictví a podnikání. Všechno ostatní se jeví jako zbytečné přežitky, které  jen překážejí úspěch

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Já pak mám na ordnerské řádění památku na celý život!

15. 8. 2020

Pamatuji se, jak Masarykova škola volala o pomoc. Chlapi v dílnách ČSD popadli do rukou, co se dalo, a běželi škole na pomoc; ta byla obklíčena ordnery, kteří měli v rukou řetězy a vyzbrojeni byli vším možným. Policie na vše sama nestačila.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572

následující »