Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mluvčí Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice se vyjádřil ohledně usnesení týkajícího se Tchaj-wanu

Mluvčí Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice se vyjádřil ohledně usnesení týkajícího se Tchaj-wanu, které bylo přijaté Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky

2021/10/14

 

Otázka: Dne 13. října přijal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky usnesení, na základě kterého přivítá v České republice několik „ministrů" z Tchaj-wanu a vyzval mimo jiné k prohloubení dialogu a posílení spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Jak to komentuje čínská strana?

 

Odpověď:

 

Zaznamenal jsem příslušné „usnesení" a vyjadřuji velkou nespokojenost a silný nesouhlas s provokací okolo záležitostí spojených s Tchaj-wanem, kterou vede Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, a jejich hrubým vměšováním se do vnitřních záležitostí Číny.

 

Tchajwanská otázka je čistě vnitřní záležitostí Číny, která se týká klíčových zájmů Číny a  jakékoliv zásahy ze zahraničí jsou nepřípustné. Na světě existuje jen jedna Čína a Tchaj-wan je posvátnou a neoddělitelnou součástí jejího území. Dodržování principu jedné Číny je všeobecným ujednáním mezinárodního společenství a základní uznávanou normou mezinárodních vztahů. Je to také předpokladem a politickým základem pro rozvoj přátelských vztahů Číny s Českou republikou a ostatními zeměmi světa. Čína nemá námitky proti tomu, aby země, které mají diplomatické vztahy s Čínou, rozvíjely neoficiální ekonomické a mezilidské výměny s Tchaj-wanem. Čemu však pevně oponujeme, jsou jakékoliv formy oficiálních výměn mezi zeměmi, které navázaly s Čínou diplomatické vztahy, a autoritami Tchaj-wanu.

 

Je nutné zdůraznit, že jsme připraveni ze všech sil usilovat o perspektivu mírového sjednocení, avšak nikdy nedopustíme, aby zde vznikl prostor pro jakoukoliv formu separatistických aktivit usilujících o „nezávislost Tchaj-wanu". Historické poslání úplného sjednocení Číny se rozhodně splní a také je rozhodně možné jej splnit. Nikdo by neměl podceňovat silné odhodlání, pevnou vůli a velké schopnosti čínského lidu bránit národní svrchovanost a územní celistvost.

 

V letošním roce si připomínáme 72 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou. Za posledních 72 let se přátelství mezi oběma národy neustále prohlubovalo a vzájemně prospěšná spolupráce byla plodná. Čína se stala globálně druhým největším obchodním partnerem České republiky a jejím vůbec největším obchodním partnerem mimo EU. Vyhlídky do budoucna jsou ještě slibnější. Udržovat a rozvíjet dobré čínsko-české vztahy je ve společném zájmu obou stran. Doufáme, že česká strana najde plné pochopení pro to, jak velmi citlivá je tchajwanská otázka, bude dodržovat zásadu jedné Číny, nebude podléhat politickým manipulacím některých protičínských sil, bude opatrně a řádně řešit záležitosti spojené s Tchaj-wanem, nebude vysílat separatistickým silám usilujícím o „nezávislost Tchaj-wanu" žádné mylné signály a zajistí, aby strategické partnerství mezi Čínou a Českou republikou bylo i nadále stabilní a dalekosáhlé a přinášelo tak ještě větší prospěch oběma zemím a jejich lidem.