Jdi na obsah Jdi na menu
 


Několik vět o B. Posseltovi

Milé kamarádky a kamarádi!

B. Posselta můžeme téměř litovat. Na vlastní náklady tráví každý zasedací týden v Bruselu, píše knihu o Evropě a z toho důvodu najezdí tisíce kilometrů. Na kandidátce CSU pro volby do Evropského parlamentu je na sedmém místě, tedy bez vyhlídek. Ale to je demokracie! Zde neexistují - jinak, než v jeho SL – žádná privilegovaná hlasování, práva, a nelze také hlasovat tak dlouho, dokud výsledek se někomu nebude hodit.

Z toho pohledu má naše slitování své hranice. Beztoho se již mnoho lidí diví, jak může tak očerňovat Witikobund někdo, kdo byl sám spoluzakladatelem Weikersheimerského kruhu!..

Srdečně zdraví

Váš Felix Vogt Gruber

Volně a kráceně pro ČNL  přeložila ing. arch. Nina Žečeva

Witikobrief 1/2019, str.10

Poznámka redakce: Pan Gruber je hlavou witikovců.

 

Špatné vyhlídky pro B. Posselta

 

Smůla pro Benda Posselta (62): Mluvčí „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ se již nevrátí do Evropského parlamentu, jehož byl členem od r. 1994 do 2014.

 

Na kandidátce CSU zůstal až na pátém místě. Poněkud jisté jsou doposud místa 1 až 4. I kdyby vedoucí kandidátky Manfréd Weber byl zvolen do úřadu předsedy EU, což by znamenalo zřeknutí se mandátu, Posselt sotva by měl šanci na návrat. Jde současně i o porážku krajanského spolku Svazu vyhnaných (BdV) při CSU a rovněž i o Panevropu – Unie Německo, jím též vedenou. Žurnalističtí pozorovatelé v tom vidí i signál pomíjejícího vlivu organizace vyhnaných v Bavorsku, patronu sudetských Němců. U evropských voleb v r. 2014 B. Posselt po dvacetiletém poslancování po Ottovi Habsburkovi skončil.

Sudetenpost, 6.12.2018, str. 3, není uvedeno jméno redaktora ani značka

Volně a kráceně pro ČNL  přeložila ing. arch. Nina Žečeva

 

Poznámka redakce: V každém čísle „Sudetenpost“ je rubrika „Tribune der Meinung“, do které píší čtenáři tohoto tiskového orgánu rakouského landsmanšaftu, často i nelichotivě pro pana B. Posselta.

 

Posselt nebyl zvolen do Evropského parlamentu

 

„Smůla“ se mu lepí na paty. Přestože jeho kvalifikace pro činnost v EP je vynikající, křeslo mu z „nepochopitelných důvodů“ již opakovaně uniká.  Posselt začínal jako asistent O. Habsburka, který byl nejen dobře známým europoslancem. Vyškolil se u něj velkolepě.  Dokonce i místo na kandidátce CSU pro volby do EP bylo posledně i předposledně údajně zaručeně volitelné. Přesto však zvolen nebyl.

Možná, že není ani tak problém ve voličích CSU celkově, ale spíše v tom, že někteří landsmani či stoupenci tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu svůj hlas bavorské Křesťanskosociální unii při evropských volbách nedali. Můžeme konstatovat, že opozice vůči Posseltovi v SL není zanedbatelná. Takže výsledek, pokud se budeme dívat na bavorské volby do EP, mohl být očekávaný.

Čtete-li Sudetendeutsche Zeitung (SZ), tiskový orgán SL, nabudete dojmu, že Posselt je již dlouhodobě velmi oblíbeným politikem. V jednom čísle těchto novin můžete vidět i několik jeho fotografií. Jeho jméno je v textech velmi často pozitivně vzpomínané. S jistou nadsázkou bychom mohli SZ označit jako „Posseltovy noviny“. Nezapomeňme však, že rakouský SL vydává svoje vlastní noviny, měsíčník,  Sudetenpost (SP).  V něm kritika B. Posselta není ojedinělá, spíše naopak.  V čtenářské tribuně pak zaznívá někdy obzvláště silně. Opozice vůči Posseltovi je v SP viditelná.

Ještě pro úplnost je třeba uvést, že i Witikobund, jedna ze základních složek SL, vydává „Witikobrief“, jde o čtvrtletník. Tam píší i autoři, kteří ve svých textech nemohou přijít Posseltovi na jméno. Je to pochopitelné. Posselt a Witikobund si jdou po krku již delší dobu. Po roku 2000 léta spolupracoval B. Posselt s Witikovci, kteří v tu dobu ovládali landsmanšaft, velmi dobře. Ale přesto se tento vztah začal měnit k horšímu. Nějaký rok poté již můžeme mluvit spíše o konfrontaci než o spolupráci.

 

Závěrem můžeme dodat, že brána EP není pro B. Posselta ještě definitivně zavřená. Jde zatím o předběžné výsledky voleb. Nadto je zde ještě jedna možnost. „Pokud se ale Manfred Weber (46), lídr kandidátky bavorské CSU i celé Evropské lidové strany, stane šéfem Evropské komise, což není vyloučené, usedl by Posselt na jeho poslanecké křeslo.“ (Novinky.cz, 29.5.2019). Problém však je v tom, že současná Evropská lidová strana je po volbách ve srovnání s dřívější pozicí značně zeslabená. Nebude moci proto prosazovat své kandidáty na unijní funkce lehce v dohodě se socialisty,  ale naopak bude muset hledat kompromisní řešení i s dalšími subjekty. A to bude možná i kámen úrazu, nejen však pro M. Webra, ale i pro B. Posselta.

Dr. O. Tuleškov

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář