Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha Oswalda Spenglera Zánik Západu se stává aktuální po sto letech

PhDr. Stanislav Balík

           

Je třeba částečně zkorigovat Spenglera a aktualizovat ho na základě současného dynamického vývoje. Především je zcela jistě zřejmé, že tradiční dělení na politickou levici a pravici neplatí. V zásadě jsou pouze dvě skupiny a to vlastenci a globalisté. Globalisté jsou dnešní představitelé hlavního proudu v etablovaných politických stranách tzv. levého a pravého spektra. Jsou to všechno ničitelé národních zájmů, exponenti globálního kapitálu a prosazovatelé globálních byrokratických struktur, které jim nabízejí velice výhodná místa za kolaborantské služby. Jsou to typicky prospěchářské pozice, které jsou vždy dány stranickou nomenklaturou, ale tito lidé jsou napojeni na globální mocenské pozice, jež nabízejí spoustu peněz na úplatky a „kariérní“ pozice. Čím věrnější a loajálnější služebník, tím se dopracuje lepší pozice v globální struktuře, která nabízí tisíce skvěle placených míst. Vše je dnes postaveno na korupci, lidé jsou stále korumpováni prohnilým parlamentním systémem, který reprodukuje velmi často úplatkářství a dekadenci. Globalisté jsou nepřátelé vlastního národa, kteří za své kolaborantské služby dostávají výborně zaplaceno globálními internacionalisty. Platí heslo: „Kolaboranti všech zemí, spojte se!“

 

Budování Nového světového řádu se stalo stejným úkolem jako svého času budování světové socialistické soustavy, která byla dána komunistickou doktrínou. Ale to nebylo příliš dokonalé. Rezidua nacionalismu byla příliš silná a nepodařilo se je vykořenit ani pádem tzv. východního bloku. Dnešní pokus je mnohem rafinovanější a důkladnější, jde o plíživou likvidaci soudobých evropských národů.

           

Islamisté se stávají žoldáky ve službách globálních liberálních socialistů. Liberálně socialistická internacionála plní roli zadavatelů pro islamistickou internacionálu. Ostatně, někdo to musí financovat, stejně jako kdysi financovali Adolfa Hitlera. Bolševický převrat byl kdysi zaplacen jednak Němci, kteří chtěli vyřadit Rusko z války, za druhé prostřednictvím Trockého americkými bankéři, kteří toužili po tom, aby se mohli zmocnit ruského nerostného bohatství. Jako obvykle, globální finanční elita dnes touží po tom stejném. Chce se zmocnit Ruska a jeho nerostného bohatství a z ruského národa udělat levnou pracovní sílu. Němci a anglosaští globalisté měli stejný cíl - kolonizovat Rusko a zmocnit se jeho národního bohatství. Zničení národních států má jediný cíl - kolonizovat a podrobit si je za účelem trvalého ovládnutí. Proniknutí migrantů má sloužit k tomu, aby současné obyvatelstvo Evropy bylo zlikvidováno a nahrazeno novými národy, jež budou mít dostatečnou inteligenci na pracovní úkony, ale nebudou schopni svobodně myslet a bouřit se. Evropany mají vystřídat roboti a muslimové. To je budoucnost Evropy, která se před námi rýsuje.

           

Proti globalistům a jejich kolaborantským poskokům stojí vlastenci, kteří jsou upozaděni zpravidla na konci potravinového řetězce. Veškerá nomenklatura politických stran je dnes zkorumpována, všichni chtějí peníze, prebendy, prestiž. Být dnes vlastencem znamená být chudým, odstrkovaným a šikanovaným.  Je to cesta trnitá a cesta plná odříkání. Jedná se o velice podobný příběh, jaký můžeme sledovat u prvních českých obrozenců v historické paralele. Neměli peníze, podporu, lidé jimi opovrhovali a odmítali je, nechápali, o co jim jde. Být svobodný znamená riskovat boj. Zatím ještě nejde o život, ale již ztráta pohodlných jistot a konzumních orgií je vnímána jako něco nepřekonatelného. Lidé dnes nechtějí nic obětovat, chtějí se mít materiálně dobře a neunavovat se přemýšlením. Systém potřebuje povolné ovce, které půjdou na porážku klidně a nebudou se vzpouzet.   

https://www.databazeknih.cz/knihy/islamiste-a-soumrak-evropy-385542

V Častohosticích 13. 8. 2019