Jdi na obsah Jdi na menu
 


„Je kardinál Schönborn přímým potomkem sv. Ludmily?

Je kardinál Schönborn přímým potomkem sv. Ludmily?

18.09.2021 21:55

 

„Národní pouť k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily v Tetíně na Berounsku dnes pokračovala mší, kterou sloužil papežský legát Christoph Schönborn. Jde o jednu z hlavních částí programu. Přijelo několik tisíc věřících. Mše se konala na louce na kraji obce. Dopravu návštěvníků zajišťovala i kyvadlová autobusová doprava, přijeli také lidé z Moravy, někteří byli v krojích.

 

Starosta Tetína a předseda spolku Svatá Ludmila Martin Hrdlička při zahájení mše řekl, že čeští historici a genealogové zjistili, že je kardinál Schönborn přímým potomkem svaté Ludmily. „Proto jsme připravili certifikát, který tuto skutečnost dokládá,“ dodal Hrdlička.

 

Schönborn se narodil na zámku Skalka, v roce 1945 byla jeho rodina vysídlena při odsunu Němců, poté žila převážně v Rakousku. Papežský legát je jmenovaný přímo papežem při mimořádných příležitostech. Schönborn v Tetíně vyřídil osobní pozdravy od papeže Františka. V úvodní části mše se s věřícími pomodlil česky, i když nejprve zmínil, že přes své předsevzetí se česky nenaučil.“

 

Výňatek z článku „Duka pronesl emotivní řeč k Čechům. Po skončení zmínil Zemana a poprosil národ“, PL

Název článku vytvořily ČNL

 

Poznámka ČNL: Je vidno, zázraky se dějí i v současnosti. Jejich zvěstovatelem, jak nyní víme, může být kdokoliv, třeba i starosta obce.

Co považujeme za znamení doby?  Sdělení, že „čeští historici a genealogové zjistili, že je kardinál Schönborn přímým potomkem svaté Ludmily…  Pan starosta připravili certifikát, který tuto skutečnost dokládá….“

 

Kde jsou však důkazy, z kterých jednoznačně vyplývá, že pan kardinál Schönborn je přímým potomkem sv. Ludmily? Kdo jsou oni čeští historici a genealogové, kteří  k předmětnému závěru došli? Nevíme dosud ani jméno jednoho z nich, nevíme, o jaké důkazy se opírá předmětný závěr.

 

Dnes zřejmě stačí jen tvrzení jednoho starosty a jakékoliv další důkazy  jsou patrně zbytečné.  Možná, že bychom tak mohli dojít i k závěru, že pan kardinál je i blízkým příbuzným sv. Václava. Co jsme se dosud nedozvěděli, může nám být zvěstováno v příhodnou dobu.

 

Zázraky se dějí i v současnosti, jak jsme se mohli přesvědčit na tomto případu. Co jiného je tvrzení, že pan kardinál,   je přímým potomkem sv. Ludmily? Samozřejmě jde o skutečný zázrak. Papežský legát Christoph Schönborn je blízký současnému papežovi.  Pak samozřejmě se ani divit nemůžeme.

 

Ale co česká katolická církev k tomuto zázraku blíže řekla? Čekali jsme alespoň několik vysvětlujících slov pana kardinála D. Duky, nebo jeho chráněnce prof. ThDr. Piťhy, známého a bojovného zastánce pravdy. Nedočkali jsme se.

Čekali jsme, že o takovém převratném historickém nálezu budeme více články, projevy předních Otců katolické církve české postupně podrobně informováni. Nestalo se tak. Zřejmě se od nás čeká disciplinované mlčení. Nejvyšší církevní autority nám to svým počínáním sdělují. Půjde o perpetuum silentium?

Ať je to jakkoliv, mnozí z nás se k tomuto současnému „zázraku“ jistě vrátí bez ohledu na to, co církevní vrchnost, třeba sám papež či papežský legát, si přeje. Máme to přímo v krvi již od dob Mistra Jana Husa. Pravda je nad všemi autoritami světskými i duchovními. Je naší povinností ji hledat, nalézat a hájit.