Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Naše nároky na reparace od Německa jsou zejména založeny na níže uvedených právních realitách

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

naši předkové, někteří z nás k nim patříme, svým protiněmeckým bojem, svým obrovským utrpením, trvajícím dlouhých šest let, proléváním své krve i obětováním svých životů, bylo jich na 360 tisíc, přispěli k obnovení naší republiky, Němci sice vykradené, zbídačené a poničené, ale přesto svobodné, byli a jsou skutečnými adresáti i příjemci, ať živí, či mrtví, reparací. Naše generace v těžkých životních podmínkách budovaly desetiletí republiku. I my proto na ně máme právo. My na reparacích dokonce trváme. My o nich můžeme rozhodovat. A my si přejeme, i jménem těch mrtvých, aby SRN nám v plném rozsahu reparace zaplatila. Pane předsedo vlády, slyšte náš hlas a neopomíjejte ho!

 

Odpověď premiéra Ing. A. Babiše Petičnímu výboru

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Je potřeba připomenout, že již v roce 1997 v česko-německé deklaraci, kterou přijaly ČR a SRN, se obě strany dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti, a že nebudou zatěžovat své vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti.

 

Naše právo na reparace a povinnost Německa je zaplatit

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Naše jednání s premiérem Ing. A. Babišem a MZV ČR o reparacích zatím nikam nevedla. Došlo k výměně dopisů, v nichž obě jmenované strany se postavily na stanovisko, že vzhledem k Česko-německé deklaraci, stručně řečeno, nemůžeme vznášet vůči Německu požadavky, které se týkají minulosti.

 

Petice A. Babišovi, premiéru ČR, ze dne 17. prosince 2020

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

hodláme ovlivnit činnost vlády, aby bez zbytečných odkladů zahájila diplomatickou cestou jednání s Německem o zaplacení reparací a tak zajistila v určitém přijatelném časovém horizontu příliv několika bilionů korun, podle odhadů asi od 5 do 10 bilionů, do naší státní pokladny, a tak zajistila oddlužení republiky a její další rozvoj ve všech oblastech. A to je jistě jeden z nejdůležitějších našich národních a státních zájmů současnosti.

 

Matka, já a mladší bratr jsme od obecního úřadu dostali ultimativní výpověď k vystěhování

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Po záboru pohraničí byl náš otec po demobilizaci ihned zatčen. Při zatýkání byl surově zbit hrdlovským henleinovcem Karlem Wolfem a odvezen na gestapo do Duchcova.

 

Rusko chcú rozbiť na tridsaťštyri častí

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Musíme rozbiť Rusko…, je to veľmi dôležité pre budúcnosť,” povedal Rakúšan. Namiesto politicky usporiadaného eurázijského priestoru, ktorý zaberá Ruská federácia, Západ vytvára mozaiku umelo vytvorených etnických “sporov”, úplne závislých od vonkajších zdrojov podpory.

 

„Americkí kongresmani sú prekvapení, že Nemecko nezaplatilo Poľsku vojnové reparácie”

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

“Tu v USA je vlastnícke právo také silné a mnohí kongresmani boli ohromení, že Nemecko ukradlo Poľsku a dodnes to nevyriešilo. Bol to pre nich poznávací šok,” povedal námestník poľského ministra zahraničných vecí.

 

Anketa - Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla?

 
Špatně
 
95%
 

Štrougal by byl 100x lepším premiérem než Topolánek a 1000x než Fiala…

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Ovšem patří- li k liberální demokracii volání po válce, výroky, nadávek a zášti, jakou jsme včetně zapojení médií zažili právě v proběhlých prezidentských volbách, a nyní zavádění cenzury, a Fialova udávání, kterým i já jsem vystavován, které zde nebyly ještě před 10-15 lety, tak já o takovou liberální demokracii rozhodně nestojím.

 

Pár slov na závěr …

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Vždyť jen na neodkladné potřeby ukrajinského rozpočtu budou muset „vypláznout“ 55 mld. usd, a to při deficitu 38 miliard.

 

Generálovo pokání za červenou knížku si odtrpíme my, nevinní

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

. A jako jistá výstraha zůstal možná tento paradox svého druhu trčet i v hlavě generála Pavla, který si velmi dobře uvědomuje, že právě z tábora nejskalnějších prozápadních jestřábů a rusofobů hrozí jeho kariéře pro jeho někdejší členství v KSČ nejvážnější nebezpečí.

 

Generál Pavel vidí rychlé ukrajinské vítězství

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Zároveň se zdá, že je přesvědčen, že Ukrajina válku vyhraje, jinak by nemluvil o jejím členství v NATO po skončení konfliktu. Celkem vzato jsou pro Ukrajinu jeho komentáře coby generála ve výslužbě ohledně stíhaček a členství v NATO velmi dobrou zprávou, protože naznačují, že by měla být schopna vyhrát válku ještě před nasazením letounů F-16 nebo gripenů.


 

 

Ples přetvářky

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Společnost chorá je – aniž si to přizná.

Uznána za zdravou na kapačkách sténá.

Hrozí pád z okraje – v dáli zazní tryzna.

V pozadí nad hlavou vládne karanténa…

 

Hysterie a duch studené války obcházejí Západem

7. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

P. Pavel hovoří v souvislosti se spolupracovníky dosluhujícího prezidenta Zemana se „zvýšenými aktivitami ruských tajných služeb“ a odvolává se přitom na poněkud fantaskní zprávy BIS.

 

J. Kollár - Slávy dcera

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Aj, zde leží zem ta, před okem mým smutně slzícím,

Někdy kolébka, nyní národu mého rakev.

Stůj noho! posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš,

K obloze, Tatry synu, vznes se vyvýše pohled.

Neb raději k velikému přiviň tomu tam se dubisku,

Jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.

 

Germanisace protektorátu a Bund Deutscher Osten 2

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Naproti tomu na Plzeňsku, Chebsku a Teplicku se aktivizovaly spolky „Bund der Deutschen in Westböhmen“, „Bund der Deutschen in Nordwestböhmen“ a „Bund der Deutschen in Egerkreis“. Co činily tyto spolky? Léta germanizovaly naše pohraničí. Zapisovaly děti českých dělníků nuceně do německých škol, vykupovaly půdu českých rolníků pro německé kolonisty.

 

České národní obrození, část 7

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Ján Kollár (1793–1852), nadaný slovenský básník, poučený z Německa o síle národní orientace. Svou básní Slávy dcera ovlivnil jak české kulturní prostředí, tak prostředí slovenské a slovanské obecně. Snil o sjednocení Slovanstva, aby se slovanské národy ubránily germanizačním a maďarizačním tlakům. V této době začíná pomalu spolupráce mezi českou a slovenskou inteligencí, znovu sílící po překonání určitých problémů. Národní skupiny si cenily svých jazyků a jejich čistoty a rozvoje nadevše. Začaly si cenit i své kultury a historie.

 

To všechno zničil nesmyslný fanatismus sudetských Němců

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Hned po záboru Sudet všem Čechům vytloukli okna a po mém strýci, který byl starostou Sokola, stříleli. To jsme se dověděli od babičky, která v Litvínově s dědou zůstala a přijela nás později navštívit.

 

Čechem je ten, kdo myslí a mluví česky - Jungmann J.

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Zemřel krátce po půlnoci 14. listopadu 1847, obklopen rodinou. O tři dny později proběhl pohřeb, jakého se před tím „nedostalo nižádnému vlastenci českému“. Podle Karla Havlíčka Borovského „snad ještě žádný spisovatel nebyl tak brzy po smrti ctěn jako Josef Jungmann“.

 

Bývalý špión Ritter - Americké úrady sa pripravujú na porážku Zelenského

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

„Rusi sú teraz v procese budovania silnej šokovej päste, proti ktorej Ukrajina nemá žiadnu opozíciu. <…> V súčasnosti stojíme pred vážnou otázkou. Ako môžete pokračovať v posielaní vojenského materiálu do Ozbrojených síl Ukrajiny, vediac, že ​​ich víťazstvo je nemožné? Každý už pripúšťa, že porážka Ukrajiny je nevyhnutná,“ povedal americký analyticko-vojenský špecialista.

 

Zrušení civilizace

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Ve skladištích naší kultury je bělost napadána. V právnické profesi je bělošství napadáno. V lékařské profesi je bělost napadána. Kde není bělošství napadáno? Všimněte si také, že na bělost útočí běloši. Fráze Heather Mac Donaldové „zrušení civilizace“ vystihuje proces, který je v plném proudu.

 

Vučić - Rozhodnutí poslat německé tanky do Kyjeva sjednotilo Rusy

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Podle Vučiće “tyto hrozné tanky, ať už Challenger, Leopard nebo Abrams, navíc sjednotily ruský národ tak, jak se to ještě nikdy nikomu nepodařilo,“ uvádí RIA Novosti .

 

Opět se nám snaží vnutit termín Sudety, poté začnou mluvit i o tzv. sudetských Němcích a nakonec o jejich původní vlasti…

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Ve hře o dekrety prezidenta republiky nejde jen o majetek.   Prof. dr. V. Pavlíček, CSc. výslovně uvádí: „Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“.  A pokud by k tomu došlo, pak bychom již nemohli považovat Evropu za demokratickou. Co by nás postihlo, pan profesor V. Pavlíček přesně říká a tak nás varuje před takovou pro nás těžko představitelnou budoucností.

 

Pocta Villonovi

6. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Až slzy tekly mu, když vyřkl svoje slova,

a jeho plnovous byl smutkem rozechvěn.

Kam půjde, chápal již. I že se těžko schová.

Tak rád by ještě hrál – tak rád by z těsných stěn.

 

Pár otázek. A odpovědi? Uvidíme.

5. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

získání důvěry občanů je mimo jiné jedním z předpokladů pro uklidnění situace ve společnosti a předpokladem pro to, aby P. Pavel naplnil i své další volební prohlášení:Jsem poslední, kdo by chtěl zemi vtáhnout do války,“

 

Nemci sa obávajú jarného Mega - Angriffu na Donbase

5. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Od začiatku špeciálnej operácie došlo k zrkadlovej zmene: morálka ruských vojakov sa výrazne zlepšila, zatiaľ čo morálka ukrajinských vojakov klesla, uvádza nemecké vydanie televízie NTV. Napríklad ukrajinská posádka v okupovanom Chersone je značne demoralizovaná – vojenské objekty v meste sú vystavené vysoko presným úderom.

 

Jaroslav Bašta - Neúprosný stereotyp dějin

5. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

S ohledem na české dějinné zkušenosti při pohledu do blízké budoucnosti zůstává nezodpovězeno několik otázek, které přinesly výsledky voleb. Třeba jak dlouho bude válka trvat? Zda naše území zasáhne přímo nebo nepřímo? Kolik našich občanů v ní zahyne? Dostane mladá generace šanci se z toho, co ji čeká, poučit?

 

V Německu vznikla pod křídly Die Linke protiválečná iniciativa

5. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Nová iniciativa vyzývá k diplomacii, odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu, ekonomické sankce s dopady na obyvatelstvo a hlasí se k politice snižování napětí a společné bezpečnostní politice v Evropě…

 

Zpanikařené impérium se snaží učinit Rusku „nabídku, kterou nelze odmítnout“

5. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

To, co bylo možná nabídnuto, je ve skutečnosti rozdělení Ukrajiny, včetně demilitarizované zóny, výměnou za to, že ruský generální štáb zruší svou zatím neznámou ofenzívu v roce 2023, která může být stejně ničivá jako odříznutí přístupu Kyjeva k Černému moři a/nebo přerušení dodávek zbraní NATO přes polskou hranici.

 

České národní obrození 6

5. 2. 2023

| Rubrika: příspěvky

Nejvýraznější osobností v oblasti jazykovědné se stal po Dobrovském Josef Jungmann (1873–1847). Při svém studiu filosofie a práv na tehdy jen německých školách a univerzitě v Praze, se musel živit sám, působil jako vychovatel v zámožných rodinách. Existenčního strachu se nikdy nezbavil, ale zároveň v něm zůstalo silné sociální a národní cítění. Jeho hlavním zájmem byla filologie a literatura, což od r. 1799 uplatnil jako učitel na gymnasiu v Litoměřicích.