Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Sudetští Němci si chtějí připomenout ...

20. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Lež konečně po celých desetiletích podlehne pravdě, která očividně zvítězí. Problém česko-sudeto-německý  bude tak pro vždy vyřešen v souladu s uvedenými dokumenty. Sudeti  nadále setrvají ve své německé vlasti a přestanou předstírat, že jsou našimi krajany. A naši sudetomilové konečně uznají, že nám nejbližším národem jsou Slováci a hned poté i Srbové. Pokud jde o Lužické Srby, pak sudeti budou moci napjat všechny síly, aby Lužičtí Srbové, kteří jsou v Německu zřejmě omylem považováni za národnostní menšinu, byli uznáni za samostatný národ. 

 

Postupim 1945. Záznam deváté schůze šéfů vlád, 25. července 1945 v 11 hodin 25 minut

20. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

„Churchill: Je ještě jedna otázka, která sice není na pořadu jednání, ale kterou by bylo třeba projednat, totiž odsun obyvatelstva. Je velký počet Němců, které je třeba odsunout z Československa do Německa.

Stalin: Československé úřady tyto Němce evakuovaly. Nyní jsou v Drážďanech, Lipsku a Saské Kamenici.

Churchill: Domníváme se, že je třeba přesídlit 2,5 sudetských Němců. Kromě toho se Československo chce co nejrychleji zbavit 150 000 německých občanů, kteří byli svého času přesídleni do Československa z říše. Podle našich informací opustili Československo jen dva tisíce z těchto 150 000 Němců. Přemístit 2,5 milionu lidí není maličkost Ale kam je přemístit. Do ruského pásma?

 

Jak hodnotili provedení odsunu příslušní spojenečtí představitelé?

20. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

V rámci jednání učinil jsem návštěvu u amerického generála Lucia D. Claye a ruského genlejtnanta Lukjačenka.

 

Oba jmenovaní činitelé tlumočili mně dík a uznání za vzornou a organizačně dokonalou práci československých úřadů při provádění transferu a prohlásili, že způsob, jakým československé úřady postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu zasluhuje největší chválu. V duchu tohoto pro nás potěšujícího uznání probíhala potom ovšem i všechna další jednání s americkými a ruskými činiteli, takže výsledek sjednaných dohod je pro nás optimální a poskytuje definitivní a plnou záruku, že transfer bude skončen včas a důsledně.

 

Dvacetiletí příslušníci německé rasy přebíhali do Rakouska, zabraného v té době fašistickým Německem

20. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Dvacetiletí příslušníci  německé rasy přebíhali do Rakouska, zabraného v té době fašistickým Německem. Tam se zúčastnili výcviku a v diverzi v noci chodili se zbraněmi na naše území. Při přepadu hnanické celnice tak zahynul poručík Otmar Chlup.

 

Podobnost čistě náhodná, aneb atentát na prezidenta?

20. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Tak co s tím vážení občané uděláme? Necháme tyto bezcharakterní politiky řídit náš stát a ničit naší budoucnost, nebo jim řekneme – UŽ TOHO BYLO DOST!!!!

 

Nadčasové varování prezidenta Edvarda Beneše stále aktuální

20. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Za to jsme na frontách a v domácím odboji nebojovali, že nám budou vládnout kolaboranti a zaprodanci a nová pátá kolona.

 

Začali volat po připojení k Německu a Hitler byl pro ně vším

20. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Dobře si pamatuji, jak naši lidé museli opustit své domovy, s čím přišli do vnitrozemí, co na této cestě prožili a kolik z nich to zaplatilo životem. Lidé, co zůstali v obsazeném území, byli vedeni jako méněcenná rasa „Češi a cikáni“, dostávali menší příděly, měli zvláštní potravinové lístky růžové barvy.

 

Kdo má rád tupost...

20. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

V mimořádně vyhrocené době, kdy na Slovensku došlo ke střelbě na premiéra, bychom neměli mávnout rukou nad poznámkou, kterou paní Nerudová učinila na výtku, že nerespektuje demokratické volby na Slovensku: „Já se musím strašně smát, když tady slyším, co tady řekla paní poslankyně (Jermanová z ANO) a pan poslanec (David z SPD). Z mého pohledu je to naprosto neuvěřitelné. Nazývejme věci pravými jmény. Já bych chtěla upozornit, že i Hitler byl zvolen v demokratických volbách.“

 

Tak prý nám podle nových osnov mají stačit zhruba poloviční znalosti z matematiky a dějepisu

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Víte co znamená snižování úrovně základních škol? Automatické snižování úrovně škol středních i vysokých. Kdo bude studovat odborné technické školy, kdo bude studovat medicínu a chemii? A na jaké úrovni? Budeme se stejně jako v Americe rozlišovat na absolventy drahých soukromých škol a na plebs státních škol který nemá šanci uspět? Budeme si tu umýslně vytvářet generaci elit a elitářů a toho zbytku deseti milionů? Je tohle ten účel? Nedosažitelné kvalitní vzdělání pro většinu? Likvidace našeho kdyby bezvadného školství?

 

Dopustil se Izrael válečných zločinů v Gaze?

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safádí v nedeľu uviedol, že jeho krajina požiadala o medzinárodné vyšetrovanie “vojnových zločinov, ktorých sa Izrael dopustil počas svojho vojenského ťaženia v Gaze”

 

Kořeny zla a nenávisti v politice

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Na strany české pravice nikdo neútočil vajíčky. A pokud šlo o jejich obří skandály typu Dozimetr, byla to opět média, která zametla tyto skandály pod koberec. Stejná média se podílí na kriminalizaci A. Babiše. A na Slovensku je to podobné. O neschopnosti minulé pravicové vlády vládnout už slovenská média nic nepíšou. To bylo vše v pořádku. A fyzické útoky na slovenskou pravici nikdo neprovádí...

 

Velvyslanec vyřídil sudetským Němcům pozdrav od prezidenta Pavla

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

K výraznému zlepšení vzájemných vztahů přispělo to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení pod vedením Bernda Posselta ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům po druhé světové válce zkonfiskován. Z české strany byl důležitý mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS), který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka za příkoří způsobená sudetským Němcům při odsunu po druhé světové válce.

 

K.H. Frank, známý Čechomil, nese odpovědnost za popravu členů Předvoje

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Na Frankovu žádost vypracovalo gestapo seznam sedmdesáti jmen. 2. května 1945 začali dozorci vyvolávat vězně z hromadné cely na čtvrtém dvoře Malé pevnosti. Lidé se z počátku hlásili bez obav. Den předtím byli totiž propuštěni někteří vězni nemocní tuberkulózou. Pak se ale začala ozývat střelba.

 

„Ti zbývající pochopili, o co se jedná. A někteří z nich už odmítl z cel vyjít. A protože v Terezíně už v té době řádila epidemie skvrnitého tyfu, tak  esesáci se neodvažovali vstoupit,“ popisuje Blodig.

 

Z pamětního spisu Neuratha a Franka

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

K.H. Frank byl předním činitelem SdP. Jeho návrhy na germanizaci, lépe řečeno likvidaci, českého národa, byly souladné s návrhy Neuratha.

 

Co říká dr. Eva Hahnová o henleinovském dědictví

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška sudetoněmecký landsmanšaft (SL) drží její kontinuitu.

 

Sudetští Němci si chtějí připomenout konec války a odsun společně s Českem

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Na adresu českého premiéra Petra Fialy a prezidenta Petra Pavla nešetřil Posselt na tiskové konferenci chválou. Ocenil je za jejich proevropský postoj a za podporu Ukrajiny. O Pavlovi pak řekl, že v jeho očích patří k nejvýznamnějším evropským osobnostem. Zmínil také české předsednictví v Evropské unii v roce 2022, které označil za jedno z nejlepších v historii bloku.

 

Od 17. září roku 1938 byla ČSR ve válečném stavu s Německem

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

V odpověď na dotaz britského ministerstva zahraničí sdělila čs. exilová vláda dne 28. února 1944 oficiální nótou britskému, sovětskému, americkému a čínskému velvyslanci, že Československo je ve válečném stavu s Německem  od 17. září 1938.

 

Henlein umí odpovědět

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Do 1. října 1938 Sudetoněmecký dobrovolnický sbor měl na svědomí:

na 300 záškodnických akcí a přepadů,

110 lidských obětí,

asi 50 lidí těžce zraněných,

přes 2000 občanů ČSR odvlečeno do Německa.

 

Memorandum Hergel, o čem uvažovali sudetští Němci

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

b) Česko-německé řešení nezasahuje jen otázku či anexi pohraničí, ale jde o celý „sudetoněmecký prostor“, neboť „Čech je ze svého dnešního sídelního prostoru neustálým a těžkým nebezpečím a ohrožením veškerého němectví“ … Kromě toho potřebuje německý národ životní prostor a proto se „nesmí vzdát ani metru tohoto prostoru ze všeho nejméně v srdci Německa…“ Přitom: „Žádné zaslepení: /je to/ boj na život a na smrt… V konečném důsledku nejde o nic jiného, než kdo zůstane, Čech či Němec.“6) Proto z titulu práva vyšší hodnoty německého národa… musí být pokračováno v tom, co naši otcové započali a předčasně přerušili...“Vlastně nejnaléhavějším úkolem německého národa je… aby byla z Čech, Moravy a Slezska německá země.“

 

Tzv. sudetští Němci se zasloužili o zničení ČSR, o vyhnání Čechů z jejich domovů v pohraničí, o hrůzovládu v protektorátu,

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Ke všem  uvedeným zločinům se osobně přiznal v předmětném projevu K. Henlein. Historické skutečnosti jsou doložitelné. Některé důkazy uvedeme.

 

Předmluva ke knize V německém zajetí, autor Jiří Beneš

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Od počátku nového vývoje se však projevovaly i linie jiné. Výrazným politickým aktem byla v březnu roku 1990 v Mnichově omluva prezidenta Václava Havla sudetským Němcům za odsun. 26. března 1990 byla rozhodnutím československé vlády č. 224 "ukončena činnost Československé vládní Komise pro stíhání nacistických zločinců", působící od roku 1964. V červenci 1990 odmítla Kancelář prezidenta republiky poskytnout podporu činnosti obnovenému Ústavu T. G. Masaryka. V roce 1991 byla pak s podporou Charty 77 vydána reprezentativní publikace Podivena "Češi v dějinách nové doby". Celou politiku první republiky považovala za špatnou, odmítala odkaz Masaryka a především Beneše a stavěla se negativně i k samotnému vzniku Československa. Toto hodnocení přejímaly i některé české sdělovací prostředky, které mj. žádaly i zrušení oslav vzniku svobodného československého státu 28. října 1918.

 

Tyto tendence jsou průběžně posilovány tiskem i publikacemi sudetoněmeckého landsmannschaftu. Zcela opomíjejí agresivní brutální politiku nacistického Německa vůči Československu a zaměřují se především na poválečný odsun. Jestliže brutalita války byla podle nich více méně přirozenou součástí války, stal se pro ně odsun zločinným porušením míru a genocidou sudetských Němců. Některé práce jsou zaměřeny k dehonestaci celých českých dějin a směřují k prosazení požadavků sudetských Němců v Evropské unii. Některé z nich vycházejí i česky.

 

A konečně přijdou opět aby od očišťování přešli k útoku.

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

A konečně přijdou opět aby od očišťování přešli k útoku.

 

Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou.“

 
A jsou tu. Již útočí na naše životní zájmy, na naši státnost, na náš národ s cílem obrátit kolo dějin do minulosti.
 

Když byly zabrány Sudety, vnutili mu zdejší Němci nacistickou vlajku s hákovým křížem, aby ji vyvěsil na svém domě

19. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Když byly zabrány Sudety, vnutili mu zdejší Němci nacistickou vlajku s hákovým křížem, aby ji vyvěsil na svém domě, jinak že ho zastřelí. Protože ji vyvěsil na nepatřičném místě (ze záchoda), přišli si v noci pro něho s lehkým kulometem a osobními zbraněmi.

 

Generál Charles Q. Brown Jr, uvedl že případné nasazení cvičitelů na Ukrajině se zdá být nevyhnutelné.

18. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

 

Zdroje upozorňují na to, jak Washington obvykle funguje a co to všechno znamená… Tvrzením, že vyslání vojsk NATO je “nevyhnutelné”, chce NYT říci, že rozhodnutí již bylo učiněno a čeká se jen na rozhodnutí, jak nejlépe oznámit eskalaci veřejnosti.

Obrázek: generál Charles Q. Brown Jr.


 


 

 

Vraťme naší zemi její duši a důstojnost, apeluje Rajchl

18. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Pokud zůstaneme pasivní, pak i my poneseme část spoluodpovědnosti za propad této země do morální propasti. Nedopusťme to. Vraťme téhle zemi její duši. Vraťme jí soucit, empatii a důstojnost. Nic není v tuto chvíli důležitějšího.

 

Za jak dlouho se staneme cizinci ve vlastní zemi, ptá se Babiš

18. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Migranti z Afriky a Blízkého východu do Evropy nepřijeli s úmyslem se do ní začlenit, ale měnit ji k obrazu svému. A kvůli migračnímu paktu pánů Fialy a Rakušana čeká takový osud zřejmě i ČR.

Já a hnutí ANO se ale s islamizací Česka nechceme smířit. Proti ilegální migraci bojujeme od roku 2015, a pokud zase budeme ve vládě, žádné ilegální migranty si vnutit nenecháme. Naopak připravíme přísný migrační zákon a lidi, kteří u nás nemají co dělat, vyhostíme. Ať se Brusel třeba staví na hlavu," uzavřel svůj komentář v MF Dnes bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

 

Z vojenské přehlídky 1. Čsl. armády

18. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Z Buzuluku přišli až do Prahy pod velením generála L. Svobody. Jim, i všem Čechoslovákům, patřila přehlídka 17. května 1945.

 

Když nacisté nemohli zavřít a zavraždit pana prezidenta Edvarda Beneše, zavírali a vraždili jeho příbuzné

18. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Jeho represivní nástroj – gestapo, se do postihu vložilo s vervou. Perzekuci neušla neteř prezidenta , učitelka Emilie Vožehová, provdaná Kabátová z Kožlan. Gestapáci ji sebrali při vycházce, v kočárku s malým děckem, za ruku vedla osmiletou dceru.  Několik dní poté zatkli i bratra paní Kubátové, Stanislava Vožeha, který bydlel v Praze. Po několikatýdenních výsleších skončil v koncentračním táboru v Polsku. Propuštěn byl, až když na následky týrání úplně oslepl.

 

V té době v koncentračním táboře Osvětim, 7. října 1942 umírala manželka již zemřelého Bedřicha Beneše (bratr prezidenta), Marie. Později – 17. března 1943 zemřela i jejich dcera  Jarmila. Za necelých šest měsíců po zatčení   umřela v listopadu 1943 další příbuzná, Emilie Kubátová, matka dvou malých dětí. Jediným proviněním všech zemřelých i nadále vězněných bylo, že byli příbuzní prezidenta E. Beneše. Proto museli být potrestáni. Hitler byl mstivý a podlý. Jiří Beneš, synovec prezidenta Beneše, byl také vězněn v koncentračním táboře. Po osvobození se vrátil domů a napsal knihu „V německém zajetí“, s jejímž obsahem se postupně seznámíme.


 

 

Jásavé, srdečné uvítání pana prezidenta Edvarda Beneše v Brně

18. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

12.května 1945 se na své cestě z Košic do Prahy Beneš zastavil v Brně. Presidentův tajemník, Prokop Drtina, popisuje: „ Tím, že jsem jel bezprostředně za presidentovým vozem, viděl jsem do všech podrobností, jak české Brno vítá svého zachránce a osvoboditele. Bylo to tak prosté ve své spontánnosti, že se to vymykalo všemu očekávání a všem představám.  V životě jsem neviděl tolik rozesmátých obličejů smáčených současně slzami štěstí i nervového uvolnění po přestálých mukách dlouhých let nacistického teroru a hrůzy. Tak rozpoutané davové štěstí omamující svým uvolněným projevem ve své bezprostřednosti jsem nezažil a neviděl nikdy předtím ani potom. Jsem si jist, že se takto mohlo projevit bez kontroly a zábran jen po takových krutostech a hrůzách, jakými prošel český národ a zvláště brněnský lid za německé hrůzovlády Hitlerovy Třetí říše. ..

 

Na uvítanou prezidenta Beneše - Jaroslav Seifert

18. 5. 2024

| Rubrika: příspěvky

Vy jste nám dolíval oleje do plamene

ve chvílích zoufalých. Dnes, kdy Vám končí pout,

lid náruč otvírá a na  vděčné  srdce svoje

chce si Vás přivinout.