Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Varšava se snaží přihrávat Američanům.

17. 9. 2019

Plukovník v záloze Viktor Litovkin uvedl: „USA mají oblíbené ty státy, jejichž vedení se jim snaží přihrávat. První mezi nimi je samozřejmě vedení polské.“

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Protigermanizační zápas společně se Srbskem a Černou Horou VII, Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

17. 9. 2019

Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učinit přítrž, ustavičná vyzývavost Srbska musí se ukončit … . Marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus dosíci tohoto cíle prostředky míru, pohnouti Srbsko vážným napomenutím k obratu. Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti povinnostem, jichž splnění v životě národův a států jest přirozeným a nutným základem míru. A tak jsem nucen přikročit k tomu, aby se mocí zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečit Mým národům pokoj uvnitř a trvalý mír navenek.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Manipulace s dějinami první republiky 12, Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

17. 9. 2019

Henlein sám jednání s nacisty vedl a rozhodl se převzít vedení nové organizace i přes varování svých spolupracovníků, které také postupně hodil přes palubu. Není také pravda, že prý až "asi od roku 1937 už byl vědomě politikem dvou tváří" (610). Už v průběhu roku 1936 získal plnou politickou podporu vedoucích říšsko-německých nacistických kruhů. Byl hostem německé vlády na olympijských hrách v Berlíně a při té příležitosti byl přijat i k oficiální audienci Hitlerem (nikoli tedy v roce 1933, jak autoři mylně uvádějí). V říjnu 1937 Henleinova strana již organizovala v pohraničí svůj první pokus o nacistický puč a Henlein se v této souvislosti obrátil na Hitlera osobním dopisem, žádajícím obsazení Čech a Moravy německým vojskem. O tom všem však autorský kolektiv Podiven mlčí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Jako Čech dobrovolně vykonával službu ve Stráži obrany státu, což bylo sudeťákům trnem v oku

17. 9. 2019

Za to, že sloužil v jednotkách SOS tzv. sudetští Němci mu vyhrožovali  oběšením!

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Naším cílem vždy bylo zničení Československa, prohlásil Konrad Henlein

17. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Československo bylo ve válečném stavu s Německem již od 17. září 1938

17. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Desátého začalo povstání, sedmnáctého válka.

17. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Československo bylo prvním státem na světě, který byl stržen do války s Německem již 17. září 1938

17. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Uloupené Kosovo

16. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Srbsko v uranovém náručí NATO

16. 9. 2019

Co pro NATO znamenají Srbové? Formální vojenská neutralita Srbska je pro NATO nepřípustná, byla by to „nebezpečná anomálie“ na cestě k reorganizaci regionu Balkán – k jeho přeměně na systém malých, roztříštěných, závislých a vazalských protektorátů USA a EU. Srbové – kteří tolikrát v historii dokázali obstát a zvítězit nad početnými nepřáteli a uměli si i v těch nejtěžších podmínkách zachovat svoji národní svébytnost, víru a jazyk – jsou trnem v oku aliance, živoucí výčitkou západnímu pseudo-demokratickému světu, který se před našima očima mění na nechvalně známou „civilizaci vykořeněných nomádů“. Srbové jsou „ruskou baštou“ na Balkáně, jediný ruský geopolitický spojenec v Evropě.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Jiří Pehe a humanitární bombardování civilistů v Srbsku.

16. 9. 2019

Jan Eichler v Právu správně připomenul rozhovor pro francouzský Le Mond (29. 4. 1999), ve kterém si Havel přihlásil ke světovému patentování termín „humanitární bombardování“. Tím se přidal k lidem, kteří, placeni PR agenturami, propagovali zahraniční „humanistické“ agrese USA a jejich převodová páka - NATO. Svými výroky Havel s vinětou světoznámého humanisty pomáhal zpracovávat světové veřejné mínění, aby lépe spolklo a strávilo vzdušnou bombardovací kampaň NATO, která nebyla schválena orgány OSN a nejednalo se tady o nic jiného než o agresi. Bombardováním Jugoslávie porušilo NATO nejen Chartu OSN ale i svou vlastní ustavující chartu! Havel, díky svým poradcům byl k tomu hluchý a slepý stejně jako k české diplomacii, rozvědkám (vojenské i civilní), balkanologům, policejním analytikům a dalším, kteří poukazovali na to, že albánská UÇK je teroristickou organizací, jejíž velitelské posty obsadili pohlaváři drogové mafie a psychopatičtí vrazi. Raději věřil svým poradcům jako Pehe a kamarádům jako Albrightová.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Kazetové bomby připomínají NATO zločiny na Kosovu

16. 9. 2019

Zde nutno uvést, že tyto zakázané kazetové bomby štědře používala letadla NATO, během agrese proti Svazové republice Jugoslávii, SRJ (Srbsko a Černá Hora) v roce 1999, jak na Kosovu a Metohiji (KaM), tak i v samotném Srbsku, kde jsem osobně viděl výsledek takového útoku na velikém parkovišti Fakultní nemocnice ve významném srbském městě Niši, při kterém bylo zničeno řádově kolem 40 osobních aut a jedna zdravotní sestra, která byla nahodile poblíž, přišla o obě nohy.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

USA chtějí, aby Srbové viděli bombardování ze širší „perspeltivy“

16. 9. 2019

Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Írán a Čína připravují pro USA ropnou a plynovou „bombu“

16. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Pouze na Apríla, Marek Řezanka

16. 9. 2019

Že Evropa všechno zvládá?

Že má svoje lidi ráda?

Že fašismus odstranila?

Že nám NATO kryje záda?

Že je mír – a válka padá?

Platí – jenom na Apríla

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Otázky a odpovědi V. Pjakina ze dne 9.9.2019

16. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Nejúspěšnější písničky roku 1967

16. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Koněv v Praze

16. 9. 2019


 

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

7. září 1945. Berlín. Vojenská přehlídka vítězství spojenců

16. 9. 2019

Několik vět k maršálu Koněvovi

16. 9. 2019

A tak Koněv, který se v tomto jednání dostal až téměř k branám vojenského tribunálu, jenž v takových případech vynášel rozsudky trestu smrti, se stal zástupcem maršála Žukova. Místo smrti, jíž se vyhnul v posledním okamžiku, se stal opět významným vojenským činitelem.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Maršál Koněv nesouhlasil s okupací Československa roku 1968.

16. 9. 2019

Svou roli při rozhodnutí maršála Koněva nepřijet do Prahy pro vyznamenání mohla sehrát i případná soukromá konzultace s generálem Ludvíkem Svobodou. Koněvova přítomnost by vlastně znamenala souhlas s okupací 68.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Maršála vyznamenali i Američané, Britové…

16. 9. 2019

Krátce po sovobození 1945 dostal maršál Koněv na Pražském hradě z rukou prezidenta Edvarda Beneše nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva a titul čestného občana Prahy.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Razítko na pravdu

16. 9. 2019

A pokud by měla sympatická Věra Jourová skončit jako vrchní evropská cenzorka a propagandistka, bylo by vhodnější jí místo gratulací vyslovit upřímnou soustrast.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Protigermanizační zápas společně se Srbskem a Černou Horou VI, Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

16. 9. 2019

25. července před 18. hod. navštívil srbský ministerský předseda Pašič rak.-uher. velvyslance v Bělehradě, jemuž prohlásil, že přijímá téměř všechny požadavky rakouské vlády, ale nemůže připustit, aby rakouské orgány spolupůsobily při potlačení protirakouského hnutí, neboť by tím utrpěla samostatnost Srbska. Velvyslanec Rakousko-Uherska prohlásil vyjádření srbské za nedostatečné a opustil Bělehrad.26. července vyhlásilo Rakousko-Uhersko mobilizaci. 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Manipulace s dějinami první republiky 11, Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

16. 9. 2019

Ke zhoršení vztahů mezi Československem a je­ho sousedy však skutečně došlo ve třicátých letech, a to v přímé souvislos­ti nikoli s politikou Československa, ale s agresivní politikou nacistického Německa. Spolupráci s hitlerovským Německem navázalo nejen Maďarsko, ale v lednu 1934 i Polsko a v červenci 1936 Rakousko. Tato mezinárodní ori­entace byla spojena s nárůstem pravicových a nacistických prvků ve vnitro­politickém vývoji těchto států. Tím se po všech stránkách začal stále zřej­měji odlišovat jejich vývoj od demokratického vývoje v Československu. Tuto zásadní politickou diferenciaci států střední a východní Evropy pře­cházejí však autoři mlčením.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Při vyhnání v roce 1938 jsme si odnesli jen nejnutnější věci v ranečcích.

16. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Schröder - Nemecko si necháva ujsť obrovské príležitosti vo vzťahu s Ruskom

15. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Vlastenci vyzývajú všetky pronárodné sily, aby sa spojili v boji proti slniečkarom.

15. 9. 2019

 

Greta, 15 jejích sympatizantů a 70 novinářů před Bílým domem, Michal Brand

15. 9. 2019

Pátky pro budoucnost, které po celém světě organizuje stávky školáků. Její aktivita získala mnoho přívrženců zejména mezi mladými lidmi, kteří po starší generaci požadovali, aby ve věci oteplování planety začala konat.

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0

Žaluji!

15. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: příspěvky | Komentářů: 0