Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pan P. Bělobrádek a jeho spřízněnost s některými zahraničními politiky

Na tiskové konferenci, jíž v nedávných dnech pořádaly opoziční strany, promluvil i pan P. Bělobrádek. Ten dodal, že se o situaci v České republice zajímají i zahraniční politici. „Zajímají se o to a velmi nás to poškozuje,“ zdůraznil Bělobrádek, jenž prý vychází z osobních rozhovorů s mnoha evropskými politiky.

 

Nevíme, s jakými politiky jedná pan P. Bělobrádek a to je škoda. Podle našeho názoru by politik, pokud jeho jednání s nimi se týkají i našich důležitých vnitřních záležitostí, by měl naši veřejnost informovat. V demokratické společnosti je tak pravidlem. A to se nestalo, alespoň o tom nic nevíme. Svým voličům i spoluobčanům by demokratický politik měl sdělit, jak na negativní reakce zahraničních politiků na některé naše vnitřní velmi důležité události sám reagoval. Jinými slovy, jak hájil naše státní a národní zájmy. A o tom též nic nevíme. Jen jeho zdvižený  prst varuje, že nás to velmi poškozuje.  A mají tito politici vůbec pravdu? Nevměšují se i tímto způsobem do našich vnitřních záležitostí?  Žádné odpovědi na tyto otázky nemáme. Jen pan Bělobrádek nás varuje. Není to však jedna z forem nátlaku na naši republiku, jíž opozice využívá i v zápase s vládou?

 

U pana Bělobrádka nás jeho předmětné jednání ani moc nezaráží. Když se jen trochu podíváme do doby nedávno minulé, zjistíme, že i dříve jednal podobně, ne-li ještě hůře. Buďme konkrétní! Pan Bělobrádek velmi často jezdil do Bavor. Ne kvůli bavorským vdolečkům, ale, jak tvrdil, za představiteli sesterské strany, Křesťanskosociální unie. Když náhodou dlel v tzv. Sudetoněmeckém domě, tak mluvil o místě, kde se scházejí bavorští politici, když jednal s B. Posseltem, tak o něm mluvil, ne samozřejmě vždy, jako o bavorském politikovi, nikoliv jako o mluvčím a předsedovi „sudetoněmeckého landsmanšaftu“. Přece i B. Posselt patřil a patří k bavorským křesťanským sociálům. A  někdy v této době pan Bělobrádek se označil za sudetského Čecha, rozvíjel termín „Sudety“, rozlišoval „Sudety geografické“ a „Sudety politické“. K těm druhým, zřejmě na základě vlastního rozhodnutí, připojil celou Šumavu a město Brno. 

 

V této době jsme zaznamenali i velmi zajímavý výrok pan Horsta Seehofera.

Jak vyplývá z článku „Setkání významné pro budoucnost", který byl publikován v Sudetendeutsche Zeitung, 18.03. 2016, na str. 1 a 3, pochválil H. Seehofer čtvrtý bavorský kmen jako základ pro „budoucí spojení mezi oběma zeměmi“.

 

Citovaný výrok považuji za mimořádně důležitý. Podle něho by mělo dojít v budoucnosti ke spojení ČR a Bavorska, ČR by ztratila svou státnost a stala se zemí. Sudeti by měli tvořit základ spojení. Tento výrok pana H. Seehofera, jak jsem přesvědčen, již dávno jste na základě svých ústavních povinností měli osvětlit a občany informovat. Jde přece o existenci našeho státu a jeho přeměnu v zemi, jíž jsme byli za Rakouska. Jelikož se tak dosud nestalo, žádám o osvětlení této citace z vlastní iniciativy.

 

Ing. P. Rejf: Žádám, pane vicepremiére, o vysvětlení výše uvedeného o budoucím spojení mezi oběma zeměmi, v němž bavorský čtvrtý kmen, tedy sudeti. mají tvořit jeho základ.

 

I. Odpověď pana P. Bělobrádka, místopředsedy vlády ČR

 

Já nejsem pan Seehofer a ani nejsem jeho konzultant, nemohu tedy náležitě vysvětlit jakékoli jeho výroky. Územní změny hranic naší republiky je možné provádět ústavním zákonem. Pokud by k tomu došlo jinak, respektive ze strany druhého státu, jednalo by se o napadení naší republiky, jež by vedlo k adekvátní reakci státních orgánů s cílem obrany země.

 

Dodatek

Pan Bělobrádek, předseda KDU, často mluví o sesterské organizaci v Bavorsku. Jí je bavorská CSU. Jejím předsedou je Horst Seehofer. Bělobrádek, Herman a další kádeuáci si v Mnichově téměř podávají dveře. Kolikrát byl jen pan Bělobrádek v Mnichově? To se nemohl zeptat Seehofera, jak svá slova myslel? Nebo žádat písemné vysvětlení? Asi na to neměl odvahu. Tak učinit však bylo jeho ústavní povinností. Na takové povinnosti pan místopředseda však zřejmě nedbá.

-red.