Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vánoce 1941

Vánoce 1941

 

25. prosince 1941

Dlouho jsme spolu nemluvili. Doufal jsem, že budu na vánoce v Londýně, a dnes se mi stýská po Londýně i po Praze, ale bylo a je tolik práce v Americe, jak ostatně Churchillova vánoční návštěva ukazuje. Připomenete-li si, jak jsme vám loni přáli dobré vánoce, musíme být vděčni za velkolepou práci, která byla vykonána během tohoto roku. Rusko je naším spojencem, a to spojencem, který koná velkou práci. Je pěkné připomenout si Berchtesgaden, Schickelgrubra, toho pseudo-Napoleona, a jak utíkají a mrznou jeho vojáci, zatím co dr. Goebbels žebrá o teplé šatstvo pro armádu, která ještě nedávno měla s Ruskem skoncovat.

Obyvatelstvo říše se musí vzdávat při nejmenším části svého teplého šatstva. Nelitujeme jich. Hitler s intuicí malíře pokojů vyhodil Brauchitsche a vyhazuje víc německých generálů, což všechno ukazuje, že je cosi velmi shnilého v německém státě.

Amerika je ve válce. Jen si představte, Amerika je ve válce! A to je další vánoční dárek pro vás doma od nás v cizině. Americký národ je dnes sjednocený a porážka Hitlerova je mnohem blíž.

Nespoléhejme však na německé zhroucení. Přijde, ale musíme je uspíšit. Celkem můžeme být víc než spokojeni a vděčni, ačkoliv vás znovu varuji, že to nebude tak lehké. Mnohá zkouška nás ještě čeká a poteče ještě mnoho krve. Výsledek je jistý, ale nečekejte zázraky a především, nemyslete, že někdo jiný vyhraje válku za nás. Váš odpor je dnes velmi důležitý. Zde v Americe vláda a president Roosevelt sledují váš hrdinný boj proti Němcům se sympatiemi a obdivem. V Rusku a v Anglii s vámi počítají, poněvadž vědí, že sabotáž a přípravy pro konečné zúčtování rostou a budou dále vzrůstat. I my ve vás věříme a milujeme vás.

A nyní i já vám přeji alespoň malý vánoční oddych. President Beneš nás vede dobře a moudře. V dnešní den, který se vůbec nepodobá dnu vánočnímu, vám opakuji, že naše politická linie zůstane pevná a že se spojenci vyhrajeme válku. To je naše politika a vy doma ji musíte provádět podle přání většiny.

Naši američtí krajané vám posílají své pozdravy a s láskou na vás vzpomínají. Moje sestra Alice vás také pozdravuje. Jsme o svátcích spolu. Naše politické postavení ve Spojených státech je výborné a nebudeme je podrývat kolísáním se strany na stranu.

Čína, Amerika, Anglie, Rusko — to jsou naše pilíře — jenom ty čtyři mohou potřít Hitlera. Čankajšek, Churchill, Roosevelt a Stalin jsou našimi vůdci, vůdci nás všech. V cizině vede náš lid Beneš a nikdo jiný. Tak to je a tak to zůstane.

V Kanadě jsem byl přijat vládou s velkými poctami. Náležejí vám a poděkoval jsem za ně vaším jménem a také zde jsem vaším mluvčím v přesvědčení, že je vaším přáním, abych vám sloužil. Žádné politické strany, žádné pokoutní politické spory, ale vítězství nad Hitlerem, a to vítězství čisté a zářící pravdy našeho Československa. To je mé vánoční přání vám všem, drazí spolupracovníci a bojovníci. Stůjte pevně a nedejte se zviklat. S pomocí boží urazíme dlouhý kus cesty ještě před příštími vánocemi. Naše osvobození není daleko, ale dá to ještě práci. Musíme pomáhat jeden druhému, musíme jeden v druhého věřit a všechno dobře dopadne. Stýská se mi dneska, moc se mi stýská... Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 176-177

reprint vydání z roku 1948