Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cílem Němců byla germanizace českého národa

Cílem Němců byla germanizace českého národa

Němci chtěli český národ zlikvidovat, české vlastence vyhnat ze života. My jsme je jen přesídlili, nikoliv vyhnali ze života.

Plánem zlikvidovat český národ a osídlit český historický prostor Němci se zabývali někteří představitele tzv. Sudetoněmecké strany již v době Československé republiky. V srpnu r. 1940 Neurath, tzv. říšský protektor, a Frank, jeden z přestavitelů tzv. sudetských Němců, poslali A. Hitlerovi „Pamětní spis“, který obsahoval postup germanizace českého národa. V obdobném duchu mluvil o něco později též R. Heydrich, tehdy zastupující říšský protektor. Jsou známá jeho slova, že Čech v česko-moravském prostoru nemá co pohledávat.

K likvidaci našeho národa mělo dojít po vítězné válce, samozřejmě pro Německo.. Pak měla přijít ta pravá chvíle.. V době tzv. protektorátu však Němci naši genocidu již připravovali. 360 tisíc našich lidí zavraždili.

Před likvidací českého národa, která předpokládala část Čechů postavit ke zdi a zastřelit, další pak germanizovat na území staroříšském a zbytek vyhnat někam daleko na východ a sever, nás zachránila jen porážka Německa ve válce. Jinak jsme dnes my již nežili, český národ neexistoval.

Když toto si všechno uvědomíme, pak jen s velkým úžasem můžeme sledovat sebelítost sudetů, kteří naříkají nad tím, že byli přesídleni z Československa. Kdyby se postavili, stejně tak jako němečtí antifašisté, proti znacizovaným henleinovcům, kdyby byli loajální vůči Československu, trpěli s námi s době tzv. protektorátu, pak do odsunu by šla jen hrstka znacizovaných tzv. českých Němců. Vzhledem k tomu, že však zradili ve velké většině, že se stali pátou kolonou nacistů a s nimi ruku v ruce připravovali naší likvidaci, museli z republiky odejít. Svým chováním v 30. letech minulého století, v době protektorátu, sami rozhodli o svém osudu.

Odešli, museli odejít, že se dopustili na nás těžkých zločinů, že se podíleli na vraždách Čechoslováků, tedy i německých antifašistů, a do poslední chvíle byli věrní nacismu. Historické příčiny mají i své důsledky. Proto konečně už by neměli nás obviňovat ze všech možných zločinů a uvědomit si, že největším nepřítelem „sudetismu“ byl nacismus, Hitler a jeho kumpáni, znacizovaní henleinovci v čele s Henleinem a Frankem, kteří jsou odpovědní za smrt snad až 200 tisíců padlých sudetů v německých uniformách, stejně tak jako za přesídlení německého obyvatelstva z Československa.
J. Skalský