Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručně o Byzantském katolickém patriarchátu

 

 

Po volbě nového papeže odpovídáme na otázky novinářů k historii Byzantského katolického patriarchátu:

 

Patriarchát má své kořeny ve východní řeholi sv. Basila Velkého, která působila v klášteře na Sázavě v ČR.

 

V roce 2003 pražský kard. Vlk vytvořil tlak na vedení řehole, aby byzantský klášter na Sázavě zrušila. S řeholí byl v rozporu pro pravověrnost řeholníků. Kromě toho, že kardinál na klíčové místo prosadil a hájil známého heretika, i sám hlásal herezi, jíž ztotožňoval našeho Trojjediného Boha s Alláhem.

 

Po zrušení Sázavského kláštera byla část řeholníků přeložena do kláštera v Pidhirkách na Ukrajině.

 

Na Ukrajině v roce 2006 kard. L.Huzar napsal heretickou knihu, která popírala základní pravdy víry. Dva staří biskupové, kteří za komunismu působili v katakombách, se na nás, pidhorecké řeholníky, tehdy obrátili s prosbou, abychom hájili pravověrné učení církve. Nabídli, že nás vysvětí na biskupy. Z důvodu mimořádné situace jsme svěcení přijali. 3. 3. 2008 jsme svěcení zveřejnili. Zároveň jsme se obrátili veřejným dopisem na papeže Benedikta XVI. a oznámili mu, že kard. Huzar hlásá hereze a že v této mimořádné situaci jsme kvůli obraně víry přijali biskupská svěcení. Brzy nato jsme založili Pravověrný biskupský synod Ukrajiny. Benedikt XVI. dal mlčením najevo tichou shodu.

 

V letech 2008-2011 jsme bojovali za čistotu víry, vyzývali biskupy a kardinály v celé katolické církvi, aby se oddělili od herezí, spojených s neomodernismem a synkretismem. V roce 2011 Pravověrný synod založil z důvodu nutnosti posílení boje za ochranu víry Byzantský katolický patriarchát. Založení patriarchátu jsme opět oznámili papeži Benediktu XVI. On však 1. 5. 2011 vyhlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného, čímž de facto kanonizoval jeho apostatické gesto v Assisi. Předtím jsme několika veřejnými dopisy upozorňovali na závažné důsledky tohoto kroku pro celou církev. Když přesto 1. 5. 2011 Jana Pavla II. beatifikoval, zveřejnili jsme naše oddělení od apostaze Vatikánu a od té doby jsme ve stavu sede vacante. Jenže v tomto stavu je dnes de facto celá katolická církev, dokud nový papež nepřijme volbu.

 

V roce 2013 nastoupil František Bergoglio a boj za čistotu víry a mravů bylo nutné zintenzivnit. Neustále jsme zdůrazňovali, že jako veřejný heretik je neplatným papežem. V této době jsme jasně ukázali, že současný stav církve vychází z otráveného kořene II. vatikánského koncilu, zvláště z jeho deklarace Nostra aetate. Reforma v církvi nemůže nastat, pokud v ní bude vládnout duch tzv. aggiornamenta II. Vaticana.

 

Situace dozrála a dne 14. 10. 2019 Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority v mimořádné situaci, která vyvrcholila Synodou o Amazonii, uskutečnil volbu platného papeže arcibiskupa Carlo M. Viganò. Synoda proběhla v klášteře u Olomouce (ČR). Zároveň jsme vyzvali všechny pravověrné biskupy a kardinály, aby se k volbě přidali či ji akceptovali.

 

Nového papeže zvolilo osm biskupů. Údaje o nich:

 

+ Eliáš, patriarcha (ThD.)

 

nar. 1946, na kněze vysvěcen 1972, vstup do řehole sv. Basila Velkého 1991, biskupské svěcení 2008, Ukrajina,

 

+ Metoděj (ThD.)

 

nar. 1968, vstup do řehole 1991, kněžské svěcení 1996, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

 

+ Markián (ThLic.)

 

nar. 1970, vstup do řehole 1990, kněžské svěcení 1997, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

 

+ Samuel (PaeDr.)

 

nar. 1969, vstup do řehole 1995, svěcen na kněze 2000, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

 

+ Timotej (ICLic.)

 

nar. 1973, vstup do řehole 2008, svěcen na kněze 2004, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

 

+ Basil (ThLic.)

 

nar. 1972, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2002, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

 

+ Matěj

 

nar. 1976, vstup do řehole 2000, kněžské svěcení 2007, biskupské svěcení 2012, Ukrajina

 

+ Dymytrij

 

nar. 1983, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2011, biskupské svěcení 2013 Ukrajina