Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Nový rok ať zůstane Novým rokem

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Nový rok je tu uveden nejen jako svátek Nový rok ale také jako Den obnovení samostatného českého státu.

    Logicky se naskýtá otázka: jaké obnovení? Jakého státu? My jsme snad neměli svůj stát? Žili jsme snad pod nadvládou, která by popřela naši státnost?

    Československo bylo státem zrovna tak českým jako  slovenským a  po přijetí zákona o Československé federaci už o tom vůbec nemohlo být pochyb. Takže co vlastně tento podivný údaj v kalendáři znamená?

 

Podkarpatská Rus, Rusíni v Československé republice

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

V zemi se budovaly nové silnice, železnice, hráze a mosty. Chloubou Užhorodu, Muka-čeva, Berehova, Chustu, Sevljuši, Svaljavy, Solotviny jsou nové městské čtvrti, nemocnice, administrativní budovy, mohutná síla, vodárny, postavené státem podle projektů předních českých architektů  J.Fragnera, J.Freiwalda, J.Gočára, M.Reinera, F.Krupky, J.Gillara, A.Liebschera.

                                                                         

 

Z bouřného času jsme se narodili Jan Neruda

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

My věděli, co na nás cestou čeká,
byť hrom však bil a mráz nám v kosti vál,
toť jenom česká hudba odevěká,

my při ní půjdem kpředu – dál, jen dál!

 

A. Duda o porušování principů demokracie a právního státu v Polsku

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Vyzývám proto vládní koalici, aby začala dodržovat zásady demokratického právního státu a respektovala občany bez ohledu na jejich politické názory. To by měla být vaše politická novoroční předsevzetí! Musíme to říci jasně: právní chaos a vnitřní konflikty v Polsku vedou k oslabení našeho státu a následně k oslabení naší bezpečnosti.“

Z této situace polský prezident Andrzej Duda seznámil se svými závěry. „Jsem připraven spolupracovat na nejdůležitějších otázkách pro Polsko, ale jsem připraven i na situaci, že vláda takovou spolupráci nebude chtít!“

vasevec.cz

 

Boje s banderovci na Slovensku v roce 1947, část IV

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Shromážděné střelce oslovil, že je zbavuje jejich přísahy s tím, že jeho bojový útvar již neexistuje. Pokud se někdo z nich hodlá dobrovolně vzdát čsl. ozbrojeným složkám, že tak může učinit. Ostatní se musí postarat sami o sebe. Následně se pak zbylí banderovci rozdělili do menších skupin, které šly samostatnou cestou. S Burlákem setrvalo pouze 5 střelců, jeho milenka Ofélie a funkcionář OUN „Zenko“. Tato skupina se poté uchýlila na válkou zničenou samotu Jánošíkovo, kde pak byli našimi jednotkami zajati. 

 

Bude z EU špinavá díra světa?

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

ako běžní občané máme čím dál tím menší šanci náš úpadek odvrátit. Čas se krátí. Významným pokusem budou právě volby v roce 2024. Pokud nový evropský parlament odmítne zákaz výroby aut se spalovacími motory, zruší kšefty s emisními povolenkami, zatlačí na Ukrajinu, aby přijala dnešní realitu. A uzavře vnější hranice EU nelegálním migrantům, pak my a naše děti máme ještě šanci na to, že se EU nestane bezvýznamnou, chudou, špinavou části světa.

 

J.H. Kunstler- Dokážete se podívat pravdě do očí? Předpověď pro rok 2024

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

 

Americká vláda v současnosti předstírá, že přechází k postoji, vyjadřujícímu ochotu připojit se k jakémukoli vyjednávání o předmětném rusko-ukrajinském střetu, avšak v této věci žádnými pákami nedisponuje. Takže na obzoru není nic než jen další vojenské ponížení pro Ameriku. Média už ve značné míře Ukrajinu opustila, Ukrajina zmizela z titulních stránek novin a časopisů i z prvních desíti  minut televizního vysílání CNN. Na verandách a na oknech už nevisí žádné modrožluté vlajky.

 

Dva roky zasévala vláda vítr. Teď sklidí bouři, říká Vidlák

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Předchozí dva roky se sázelo. Zasadil se náš podíl ve válce na Ukrajině, zasadily se henty eurohodnoty a rektální alpinismus směrem k Bruseli, zasadila se energetická krize, migrační krize i hospodářská krize.

Teď se bude sklízet. Už to dozrává. Na Ukrajině se to vybarvuje, migračně se to vybarvuje, EU se vybarvuje... Teď uvidíme na vlastní oči, jestli Fialovo přesvědčení o nové naději bylo oprávněné.Nemohu se ubránit dojmu, že předchozí dva roky vláda zasévala vítr a teď sklidí bouři.

 

…“V českých dějinách se agresivně angažoval Fridrich Barbarosa,

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Císař Fridrich Barbarossa si ovšem nedal pokoj a dál soustavně oslaboval český stát. Když zjistil, že již v roce 1186 se oba Přemyslovci Be­dřich i Konrád Ota v Kníně u Dobříše přiblížili k vzájemné dohodě, realizoval ihned další akt odtržení. A to tím, že 15. února 1187 prohlásil pražského bis­kupa říšským knížetem a vyňal ho tak z pravomoci českého panovníka. Už tehdy se projevila proněmecká kolaborace. A tato tendence oslabovat Český stát se táhne od 12. století až po dnešní dny.

 

Výňatek z německého Generalplan Ost

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Himmler už 25. května 1940 předložil „koncepci“, nazvanou „Některé úvahy o tom, jak naložit s místním obyvatelstvem východních oblastí“. Stálo tu: „Jsme maximálně měrou zainteresováni na tom, aby se národy východních oblastí v žádném případě nesjednocovaly, nýbrž naopak štěpily na co možná malé větve a skupiny.“

 

Tzv. sudetští Němci nebyli nikdy samostatným národem, ale pouze národností menšinou, která žila na našem státním území

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

edním z bojišť, kde tento zápas probíhá, jsou dekrety prezidenta republiky. Pokud je Němci s podporou páté kolony viditelně prolomí, dostaneme se na nakloněnou rovinu a pojedeme zpět k protektorátu, který, jak víme, řídili Němci a protektorátní území bylo součástí říšského území.

 

Jsme bezprostředně ohroženi. Kdy se podle toho jako čeští vlastenci budeme chovat a  na nebezpečí přiměřeně a včasně odpovídat, abychom byli schopni uhájit naši státnost, český národ a jazyk?

 

Jak by mohla vypadat Česká republika, kdyby zvítězily představy Moravanů a Slezanů

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Co tedy by bylo vhodnější pro přeměnu jednotné ČR ve složený stát, výkřiky na Fb, nebo jednání s některými poslanci a senátory z Moravy o jejich přístupu k „reformované“ ČR? Samozřejmě to druhé. Ale to vyžaduje kvalifikovanost jednání, které může vyrůst na Moravě a ve Slezsku v moravské a slezské politické straně, početnost těchto stran a vůle pro vytvoření složené ČR. Jednal někdo z Moravanů a Slezanů se poslanci a senátory z Moravy? Pokud ano, s jakým výsledkem?

 

Pavel prokázal, že prezidentem mnohých z nás nikdy nebud

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Jedna věc mi však utkvěla, a to je opakovaný boj Pavla, který se pokládá a zdá se, že bohužel důvodně za rozhodujícího nositele progresivismu v Česku, proti populismu a extrémismu. A tvrdí, že musí být poražen.

Nuže exemplárními příklady populistů a extrémistů dle pohledů progresivistů jsou například Donald Trump, Viktor Orbán či Robert Fico.

Nuže za svou osobu bych 100 x raději volil Trumpa. Orbána či Fica než Petra Pavla.

 

Ve Lvově bylo zničeno muzeum válečného zločince Šuchevyče

1. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

„V den narozenin Stepana Bandery (pozn.: narodil se  1. ledna 1909) bylo muzeum generála UPA Romana Šuchevyče  zcela zničeno,“ napsal. Podle starosty Lvovem ráno otřásly výbuchy. V důsledku padajících trosek dronů byla poškozena i univerzita v Dublanech, kde studoval vůdce tzv. Organizace ukrajinských nacionalistů  Stepan Bandera.

 

Washingtonská deklarace Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou

2. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Československý stát provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy; velkostatky budou vykoupeny pro domácí kolonizaci, šlechtické výsady budou zrušeny.

 

Jedna prostá sudetská žena nám sdělila, co si o nás, rasově nižších lidech, myslí

2. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Jednou se ale kupcová na nás zle vyřítila a nastala mela.  Cosi se v ní  jakoby  provalilo a začala lát – do českého ksindlu, verbeže, prašivců, ba i sviní … Jedna prostá sudetská žena nám sdělila, co si o nás, rasově nižších lidech, myslí.

 

A v této rodině začal můj život dětského otroka

2. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

 

Kuras navrhl, aby se vedle pojmu osvětimská lež zavedl analogický termín sudetská lež

2. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

B. Kuras tam navrhl, aby se vedle pojmu osvětimská lež zavedl analogický termín sudetská lež.[45] Má pravdu především v jednom, že tyto lži mají společné, že dělají z obětí pachatele. Nelze sice doslova akceptovat všechny autorovy zejména právní dedukce, ale obávám se, že až příliš má pravdu, když poukazuje na dlouhodobý záběr protičeské štvanice, útočící soustavně na kdejakou stránku české národní a státní tradice a identity. Má nesporně také pravdu, že se štvanice na základě této sudetské lži v některých sousedních zemích začíná nápadně podobat Hitlerově a Goebbelsově protičeskoslovenské štvanici před Mnichovem.

 

Jak tvůrčí genius tzv. sudetských Němců pracuje?

2. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Jak tvůrčí genius tzv. sudetských Němců pracuje?

Termín „kolektivní vina“ určený k použití na německý lid, vytvořil lord Robert Vansittart. Sudeťáci tento termín spojují s námi. Vrchol lživosti a arogance.

 

Připomeňme si opětně varovná slova Milana Kundery, že národy se likvidují tak, že se jim nejdříve vezme paměť

2. 1. 2024

| Rubrika: příspěvky

Proto velmi prosíme, když se setkáte s článkem, komentářem, který dehonestuje naše dějiny, ústavní činitele, významné osobnosti, naše hrdiny, jejich aktivity, položte si otázku, zda nejde v tom či onom konkrétním případě také o pokus, jež je součástí přepisování našich dějin. Je-li tomu tak, můžete-li, vyjádřete se k němu. Nebo alespoň si uvědomte, o co v článku v podstatě jde. Děkujeme moc všem, kteří se již nyní staví proti všem snahám, vedoucím k naší likvidaci.  A právě tak každý z nás může bránit naše dějiny, náš národ, jeho kulturu, jazyk. 

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky