Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak by mohla vypadat Česká republika, kdyby zvítězily představy Moravanů a Slezanů

1. 1. 2024

Jak by mohla vypadat Česká republika, kdyby zvítězily představy Moravanů a Slezanů

 

Zásadně je třeba uvést Čl. 1 Ústavy ČR, který zakotvuje: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát…“. Aby Ústava ČR byla schválena  musela pro ni hlasovat třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů (dále jen kvalifikovaná většina).

 

Pro návrh ústavy tak musela hlasovat velká většina poslanců a senátorů z Moravy a Slezska. Od schválení ústavy uběhlo několik volebních období, byly to tedy stovky těchto poslanců a senátorů. Kolik jich hlasovalo proti ústavě  v době jejího přijetí, kolik jich protestovala v pozdější době proti tomu, že ČR je jednotným státem a nikoliv státem složeným s Čech, Moravy a Slezska? Kdo v současné Poslanecké sněmovně a v Senátu prosazuje  zemské zřízení? Nevíme o žádném.

 

Co tedy by bylo vhodnější pro přeměnu jednotné ČR ve složený stát, výkřiky na Fb, nebo jednání s některými poslanci a senátory z Moravy o jejich přístupu k „reformované“ ČR? Samozřejmě to druhé. Ale to vyžaduje kvalifikovanost jednání, které může vyrůst na Moravě a ve Slezsku v moravské a slezské politické straně, početnost těchto stran a vůle pro vytvoření složené ČR. Jednal někdo z Moravanů a Slezanů se poslanci a senátory z Moravy? Pokud ano, s jakým výsledkem?

 

 

Musíme si uvědomit, že ne vždy jsou „státotvorné pozice“ „Moravanů“ a „Slezanů“ totožné. Je mezi nimi i určitá rivalita, kromě dalšího, která se týká jejich vzájemných hranic.

 

Pokud stoupenci „zemsky reformované ČR“ budou pouze pokřikovat na Čechy, vinit je z čechizace Moravanů  apod., může dojít i ke konfliktům, které rozruší klid a pořádek. Pokud by k tomu došlo, pak jistě určité zahraniční síly to přivítají,poněvadž by to mohlo vést k naplnění jejich plánů. Část Němců žije v představě, že německá střední Evropa je to nejlepší pro Německo i pro střední Evropu, co by mohlo vůbec být.

Dr. O. Tuleškov