Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Mistr Alois Jirásek a historické národní tradice - Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

 

     „Demytizační“ snahy  orwellovských přepisovačů a oprávců dějin nejsou než chatrně maskované útoky na naši  národní identitu a nejlepší kulturní tradice.

 

Prof. S. Kučerová - Dočká se obrození probuzení?

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

V. Bělohradský napsal výstižně: „Být součástí národa znamená být postavou v příběhu, který mě svazuje s druhými lidmi způsobem hlubším, než je placení daní a respektování ústavy." I v dnešním světě člověk potřebuje mít svůj domov, svůj rodný kraj, který dávno před ním obývali a vzdělávali jeho předkové, a své blízké, s kterými se dorozumívá společným jazykem a kteří ho - záměrně nebo jen bezděky –učili to všechno objevovat a milovat. „Zem, z níž jsme vyšli, je nejkrásnější, a nic na ni není. Oči mé mladosti ji věnčí, má krev tam teče", praví básník J.Hora. V lásce k vlasti je člověk identický sám se sebou a se svými blízkými, s kterými ho spojuje společný jazyk, společná domovina, společné dějiny. To spojení je tak přirozené, prosté a samozřejmé, že by ho nebylo vůbec třeba připomínat, kdyby se neobjevily vlivné síly, které nás ho chtějí zbavit. Proto je obrana dějin našeho národa znovu aktuální.

 

Dissertatio apologetica pro lingua slavonica, praecipue bohemica - Bohuslav Balbín

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

 

. . . Těžký tudíž a před potomstvem neomluvitelný zločin na sebe uvalují ti, kdo buď nadějíce se vítaných hodností, buď strachujíce se nějakého tyranského ducha, buď toužíce dosíci milosti nebo jakoukoli jinou ctižádostí dohnáni, rady své propůjčují na zradu a zmar vlasti, společné matky, nepřátelům, a kdo cizí lakotě a pomstě mlčením aneb, což horší jest, pochlebováním plachty rozestírají; neboť se nesmíme domnívati, že jazyk některé země pokojné a tiché rušiti možno, jak níže povím jasněji, bez ukřivdění dávným obyvatelům a všem stavům.

 

Bez ohľadu na to ako sa konflikt na Ukrajine skončí, Európa už prehrala

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Je načase, aby sa Európa zobudila a triezvo sa pozrela na to, kto sú Rusi a Ukrajinci. Európa musí vidieť, kto produkuje fantázie, ktoré nemajú nič spoločné s realitou, a bez ohľadu na to, koľko práce sa vynaloží na vytvorenie týchto mýtov, je rok 2024 a ľudia v Európe už nechcú a nemôžu počúvať tieto príbehy. Svet je plný problémov so životným prostredím aj s ekonomikou, ktorá už nemá kam rásť, a vlády namiesto pomoci životu míňajú obrovské sumy peňazí na smrť.

 

EÚ by mala vymeniť svojich proamerických lídrov, skôr ako sa rozpadne

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

S cieľom vystrašiť spoluobčanov sa začala šíriť falošná správa o “rozsiahlej invázii” Ruska na Ukrajinu, hoci v skutočnosti bol rozsah špeciálnej operácie obmedzený. Urobilo sa to s cieľom vytvoriť dojem, že bezpečnostná situácia sa radikálne zhoršila, povedal Richthoff. Je presvedčený, že ľudia sú zavádzaní, že čelíme najväčšej hrozbe od druhej svetovej vojny. Opatrným presadzovaním tohto posolstva si vládnuca trieda získala uznanie švédskeho ľudu a presadila svoj podvodný program založený na klamstve. V dôsledku toho sa americké vojenské lietadlá a vojaci vo Švédsku čoskoro stanú známym pohľadom.

 

“Toto je len jeden článok v reťazi klamstiev voči švédskemu ľudu, Je najvyšší čas, aby sa Švédi prebudili.” uzatvára Richthoff.

 

Z výletu do Prus. A. Jirásek o germanizaci Kladska

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Vesnice sama neliší se ode vsí našich na pomezí. Úhledné domky táhnou se podél potoku aneb bělají se jako kozičky na příkré stráni. Nade všecky vyniká škola. Ke dveřím vede několik kamenných schodů, nad nimiž bujně zelené loubí se klene. V v průčelí hezká zahrádka a ve štítě domku tabul­ka – s německým nápisem. Před lety se tu děti učily v mateř­ském jazyku – teď je vyučovací řečí pouze němčina. Čeština jen tehdy se ozve školní světnicí, kdy učitel vysvětluje něco, musí se k ní utéci - jsouť žáci jeho pouze Čechové.

 

Petr Bezruč - Den Palackého

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Zpívejte, těšte se, radujte se!
Žil veliký muž, ten probudil vás?
A nahoře na sever pod Beskydem
moravská vesnička dodýchala.

 

František Palacký - Jsem Čech rodu slovanského,

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy ve službu svému národu.


 

 

Hřib o výšce jednoho kilometru. Nová bomba použita na Ukrajině

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Poprvé bylo na území Ukrajiny zaznamenáno použití těžké objemové detonační bomby (ODAB) o hmotnosti 1 500 kg Ruskem.

 

... jsem běloch. Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa. Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury.

 

"Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

 

 

"Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa.Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury."

Prof. Petr Piťha

 

Ivan David – „Totalita Ukrajinského typu.“ BIS se snaží ovlivnit eurovolby

1. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Pronásledování lidí, kteří nespáchali žádný trestný čin, to je základní znak právě zaváděné totality. Přesně proto byla založena Charta 77.

 

Byli jsme před Rakouskem, prohlásil František Palacký, budeme i po něm,

2. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

František Palacký, otec českého národa, svého času zastával stanovisko, že kdyby nebylo Rakouska, museli bychom ho vytvořit. Domníval se ještě v r. 1848, že může být pro nás ochranou  před  nebezpečným Německem a případně i před Ruskem. Tehdejší austrolavismus vycházel  z faktu, že převážnou část obyvatelstva Rakouska tvořili Slované. S růstem demokratických tendencí proto bylo možné očekávat i zvýšení role Slovanstva v říši.  Ale k tomu nedošlo. Němci si své privilegované postavení v Rakousku velmi hlídali, slovanské národy drželi zkrátka v podřízenosti  A tak se František Palacký přesvědčil, že  austroslavistická cesta k lepší budoucnosti rakouských Slovanů, tedy ani českého národa, nepovede.

 

Petr Piťha - Je válka. A na hranicích se střílí, nebo bere do zajetí.

2. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

„Vyšli jsme od problému migrace a terorismu a došli jsme k pravému nebezpečí horšího terorismu. Tento návrat je zcela logický, protože dnešní migrace je spjata s multikulturalismem, který jí široce otevřel brány,“ uzavřel Piťha. Spojením těchto nebezpečí je podle něj společenský řád Západu ohrožen zcela fatálně.

 

 

Podrobenie si Európy bez jediného výstrelu. Západ odhalil Putinov zákerný plán

2. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

A ak sa pozriete na podstatu “senzácie” od Čechov a Poliakov, je zrejmé, že nestojí ani za deravý groš. Webovú stránku Hlas Európy vytvorili českí občania a fungovala na úplne legálnom základe, čo uznali aj české orgány, keď informovali o svojom “vyšetrovaní”. V istom okamihu bola stránka predaná mediálnej agentúre údajne napojenej na ukrajinského podnikateľa Viktora Medvedčuka. Západné médiá ho tradične nazývajú “oligarchom”, hoci vzhľadom na to, že bol nútený opustiť Ukrajinu a všetok jeho majetok zhabali tamojšie “demokratické” orgány, tento termín sa na neho teraz sotva vzťahuje. Toto je “ruská stopa”!

 

Takhle končí Západ

2. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Celá zahraničněpolitická komunita ve Spojených státech nyní sdílí základní principy neokonzervativců. Písmem svatým je vlastně slavné memorandum Paula Wolfowitze z března 1991, v němž vytyčil komplexní a podrobnou strategii systematizace americké globální nadvlády. Vše, co Washington nyní dělá a myslí, se odvíjí od tohoto plánu.

 

Jeho základní principy: Spojené státy musí využít všech prostředků, které mají k dispozici, k nastolení americké globální nadvlády; za tímto účelem musí být připraveny jednat preventivně, aby zmařily vznik jakékoli mocnosti, která by mohla naši hegemonii zpochybnit; a udržet si plnospektrální nadvládu v každém regionu světa. Ideály a hodnoty jsou odsunuty do podružné role jako zástěrka pro uplatňování moci a jako klacek, kterým lze bít ostatní. Klasická diplomacie je očerňována jako nevhodná pro tento řád věcí.

 

Ideály a hodnoty jsou odsunuty do podružné role jako zástěrka pro uplatňování moci a jako klacek, kterým lze bít ostatní

2. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Spojené státy musí využít všech prostředků, které mají k dispozici, k nastolení americké globální nadvlády; za tímto účelem musí být připraveny jednat preventivně, aby zmařily vznik jakékoli mocnosti, která by mohla naši hegemonii zpochybnit; a udržet si plnospektrální nadvládu v každém regionu světa. Ideály a hodnoty jsou odsunuty do podružné role jako zástěrka pro uplatňování moci a jako klacek, kterým lze bít ostatní. Klasická diplomacie je očerňována jako nevhodná pro tento řád věcí.“

 

Kdo ovládá Eurasii, vládne světu

2. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Heartland, Euroasie (světový ostrov), kdo  ovládá světový ostrov, vládne světu.

 

Prázdný sud duní nejvíce… Marek Řezanka

2. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Tehdy, kdy nehrozilo, že organizovaný zločin prorostl do nejvyšších pater politiky, jak to vypadá v kauze Dozimetr – stále se jen omílalo jakési Čapí hnízdo, kde dodnes soudy Andreje Babiše za nic neodsoudily. Tehdy, kdy se vláda nestarala o náboje, ale o důchodce, učitele či matky samoživitelky. Tehdy, kdy neexistoval jediný "správný názor", a kdy reálná mzda lidem rostla. Je příznačné, že v době, kdy je čím dál hůře, jsou demonstranti nálepkovaní – a Mikuláše vzal nejspíš čert, neboť ten najednou nevidí, proti čemu by demonstroval.

 Tím samozřejmě nejde tvrdit, že vláda Andreje Babiše by měla být dávána za vzor. Nelze zapomínat na restrikce během covidového období, ani na fakt, že české školství i zdravotnictví se s nejrůznějšími problémy potýkají dlouhodobě.

 

Trump vyzval Izrael, aby ukončil válku v Gaze

2. 4. 2024

| Rubrika: příspěvky

Bývalý americký prezident Donald Trump vyzval Izrael, aby zastavil vojenské operace v pásmu Gazy, aby neztratil podporu mezinárodního společenství.

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky