Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Německý antifašista Lorenz Knorr k pojmu" sudetský Němec“

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Proč se nepovažujete za sudetského Němce?

Protože jde o umělé označení, z kterého udělali nacisté politický pojem. Pokud si vzpomínám, tak ještě před rokem 1936 toto označení nehrálo zásadní roli. Ale na olympiádě, která se konala v roce 1936 v Německu, prohlásil Goebbels na adresu Němců, kteří přijeli z Československa: Vy nejste žádní občané Československé republiky německého jazyka – což bylo tehdy oficiální označení – vy jste sudetští Němci!

V tomto pojmu je totiž obsažen nárok na pohraniční území, osídlená tehdy hlavně Němci. Takže já dodnes tvrdím: byl jsem německy hovořícím občanem Československé republiky!

 

Ráno už nás hledali na listině zrádců

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Otce gestapo zavřelo nejdříve do Kounicových kolejí, pak do Buchenwaldu a do Dachau, kde byl popraven.

 

Mrzí mě, že se na naše lidi všude zapomíná a oběti, které přinesli, byly marné.

 

Pochody a transporty smrti 12

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

"Byl jsem svědkem postřelení jednoho člověka, který nám z mostu shazoval chléb. Jednalo se o Theodora Savku, který krátce na to skutečně zemřel. Kolem vagónů chodily ženy, patrně příslušnice Červeného kříže a rozdávaly do natažených rukou krajíčky chleba.“

 

Rok 1938 očima žurnalistů, 12 - PhDr. Marie Novotná

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Daily Telegraph oznamuje, že bývalý starosta města Podmokel F. Kessler odevzdal siru Neillu Malcolmovi, britskému vysokému komisaři pro vystěhovatelství, spis, v němž líčí krutý osud demokratických Němců z obsazeného území a žádá, aby se pro ně zajistilo někde ve světě místo, kam by se mohli vystěhovat.

 

Historie zrady 12

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Větší úspěch měla podpora z druhého mezinárodního centra – z Anglie. Při Henleinově návštěvě Anglie v červnu 1936 se mu dostalo z kruhů britské vlády ujištění, že Anglie se bude snažit o dosažení dohody mezi SdP a československou vládou a že je ochotna sudetským Němcům radit a pomoci na půdě Společnosti národů

 

A dále toužím navždy ukončit veškeré domnělé nároky Němců,

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

oužím pouze... zničit Německo zcela a navždy jako vojenskou mocnost. A dále toužím... navždy ukončit veškeré domnělé nároky Němců, jejich intriky a snahu získat ekonomickou hegemonii v Evropě... Podvoluji se těmto nicotným výhradám a přivítám přežití Německa, avšak pouze pod jednou podmínkou, a to tou, že to bude zcela jiné Německo.

 

Jak jsme si mohli dovolit řešit po válce vlastizradu sudetských Němců odsunem“

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Vlastně nejnaléhavějším úkolem německého národa je… aby byla z Čech, Moravy a Slezska německá země.“

c) Tuto zemi „si přejeme jako německou půdu, proto i konec existence české národnosti na této půdě. … germanizace půdy může nastat jen tím způsobem, že český národ odtud fyzicky zmizí,… k čemuž může dojít ve dvou základních formách: buď vyhubením či vyhnáním. (Žádná pochybná humanita!)“ 7)

 

Naším cílem vždy bylo zničení Československa! - K. Henlein

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky


Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní poměry tak dokonale, že bylo zralé pro likvidaci.

 

Čechy a Slovince germanizovat

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Masaryk dále upozorňuje na článek bavorského historika Franze von Löhera, který poté, co sledoval v 70. letech rakousko-uherské poměry, se domnívá, že existuje jediná možnost: germanizovat Čechy a pochopitelně Uhry.

 

Každého nového čtenáře, který má dobré úmysly, vítáme

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Každého nového čtenáře, který má dobré úmysly, vítáme

 

Prosíme však, aby dříve než  začne psát komentáře, se nejdříve rozhlédl po našich listech, alespoň něco si z nich  prostudoval a  orientačně věděl o dalších Pokud tak učiní, nebudeme muset zbytečně opakovat některé základní věci, které jsou u nás již běžné.

 

Nejsme Němci a chceme spravedlnost,“ argumentuje nadace

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

ládnoucí lichtenštejnský kníže František Josef II. posílal peníze na vznik nacistických jednotek SA a SS na severní Moravě a ve Slezsku. Na rozdíl od většiny české šlechty, která se v krizových letech před okupací ČSR i za ní hrdě hlásila k českému národu, kníže napsal Adolfu Hitlerovi v říjnu 1938 blahopřejný telegram k uzavření mnichovské dohody.

 

Podle právní analýzy, kterou si česká vláda nechala kvůli sporu u evropského soudu vypracovat, nelze knížete Františka Josefa II. přímo označit za nacistického sympatizanta, ale podle dochovaných mate­riálů se aktivně hlásil k německé národnosti, protože to pro něj znamenalo získat privilegované postavení.

„Sám kníže František Josef II. ve své trůnní řeči k lichtenštejnskému zemskému sněmu v listopadu 1940 zavzpomínal na setkání s Adolfem Hitlerem v březnu 1939, přičemž poznamenal: ‚My Lichtenštejnci, jakožto lidé německého kmene, se stejně jako dosud i nyní podílíme vřelou účastí na utváření budoucnosti velkého německého národa‘,“ stojí ve vládním materiálu.

 

STÍŽNOST V ZATAJOVÁNÍ MARKRABSTVÍ MORAVSKÉHO

1. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

 

Odvěká touha německých císařů po nadvládě vedla ke snaze rozdrobit český stát.

2. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Poznámka ČNL: Císař F. Barbarossa, po kterém Němci pojmenovali plán na přepadnutí Sovětského svazu, usiloval o rozdrobení českého státu a proto, jak píše pan prof. Frajdl, prohlásil Moravu za markrabství. Podle našeho názoru Markrabství moravské definitivně zaniklo současně se zánikem Rakouska-Uherska a vznikem Československé republiky. Odvolávat se v současných státoprávních podmínkách na Markrabství moravské je archaismus, který je zcela odtržený od reality, a proto je pouhým snem, nikoliv realitou.

Čas buď potvrdí naše úvahy nebo, i když to vůbec nepředpokládáme, ukáže, že se mýlíme.

 

Deklarace moravského národa

2. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Nezapomeňte na to při sčítání lidu na jaře příštího roku a posuňte naši spravedlivou věc o kus dopředu tím, že si dopíšete nejen moravskou národnost, ale i moravský jazyk, či moravštinu. A doporučte to všem ve vaší rodině, příbuzným, kamarádům, známým!

 

Himmler – „Jsme zainteresováni na tom, aby se národy východních oblastí …štěpily na co možná malé větve a skupiny

2. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Jsme maximálně měrou zainteresováni na tom, aby se národy východních oblastí v žádném případě nesjednocovaly, nýbrž naopak štěpily na co možná malé větve a skupiny.“

 

Collegium Bohemicum a čeština jako hovorový jazyk - sny K.H. Franka

2. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

A tak jistě tento pán, zvláštní milovník Čechů a češtiny, shlíží z Walhally s nadšením na dílo, které se v posledních měsících tak skvěle daří.  I jeho sen, že čeština postupně ztratí postavení spisovného jazyka se naplňuje. Mladí Češi, kteří vycházejí ze škol, pořádně česky neumějí. A tak se do budoucnosti otvírají možnosti, jejichž naplnění si K.H. Frank tak přál. Čeština se během doby zřejmě může stát, pokud současné pro nás nepříznivé trendy budou dále pokračovat, pouze hovorovým jazykem, který se bude drobit na další a další nářečí. Čím více jich bude, tím hůře může být nastartován zpětný proces, vedoucí k opětnému vzniku spisovné češtiny.

 

Tímto silným středem jsme my v jižním Německu a území bývalé dunajské monarchie

2. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Budí k světu B. Posselt „ducha“ habsburské monarchie, jež má být vzkříšena a oživena demokratickou formou doby, a rozšířena o jižní Německo a tak se stát novým silným středem Evropy? Co má být z nás? Samozřejmě jedna ze zemí  obnovené habsburské monarchie. Tak ztratíme svou státnost. A za této situace své místo v monarchii najde i markrabství moravské.

 

Nejsou Češi, říkají, ale česky nám vynadali

2. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Obnovit zemské zřízení, hned! Archaismem jsou současně kraje!

 

Země nemají ústavní zakotvení. Nemáme zemské zřízení. Existují však kraje. Republika je zakotvena ústavně jako jednotný stát. Současný stav je možné změnit jen na základě demokratických procedur, nikoliv pod nátlakem malé menšiny, která kdesi a občas česky vykřikuje, že nejsou Češi. Když jsme psali o hrůzných osudech vyhnaných lidí z jižní Moravy, o transportech smrti z Brna, jeden z nich odjel z Brna někdy asi v polovině dubna 1945, nikdy tito profesionální "Moravané" neprojevili alespoň trochu citu ani s lidmi z Moravy. Co pak je to za Moravany?


 

 

Washingtonská deklarace -Dokument

2. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Svět zná historii našeho zápasu proti habsburskému útisku, který nabyl na intenzitě a stal se soustavným po rakousko-uherském dualistickém kompromisu z roku 1867. Tento dualismus je jen nestoudná organizace hrubé síly a vykořisťování většiny menšinou; je to politické spiknutí Němců a Maďarů proti našemu vlastnímu národu tak jako proti jiným slovanským a latinským národům monarchie. Svět zná spravedlivost našich požadavků, které Habsburkové sami se neodvážili popříti. František Josef více než jednou uznal nejslavnostnějším způsobem svrchovaná práva našeho národa. Němci a Maďaři se postavili proti tomuto uznání a Rakousko-Uhersko, které se sklonilo před pangermány, stalo se kolonií Německa a jako jeho východní předvoj vyprovokovalo poslední balkánský konflikt právě tak jako nynější světovou válku, kterou začali Habsburkové sami bez souhlasu zástupců lidu.

 

Opozice dostala nový směr! Rajchl s Haškem vyrazili na zteč

2. 2. 2024

| Rubrika: příspěvky

Spoustu otazníků zvýšil ještě poslanecký návrh, který říká, že ještě u krajanů se bude přidělovat státní občanství na základě čestného prohlášení a doložení čtyř generací zpět. Já nechci podsouvat autorům tohoto poslaneckého návrhu nějaký špatný úmysl, ale jednu věc žádám. Žádám, aby současný ministr vnitra, pan Rakušan, vystoupil při projednávání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně a ujistil za stát, za vládu, za Ministerstvo vnitra, že nesměřuje například tady tato záležitost opět k prolomení Benešových dekretů. Které zbavily státního občanství České republiky miliony našich bývalých spoluobčanů,“ ptal se Hašek s tím, že chce vědět, že o České republice nebude rozhodovat zároveň půl Bavorska nebo půl Rakouska.

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky