Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropské hodnoty - minulost známe, jaká bude budoucnost? VII, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

18. 8. 2020

Evropské hodnoty - minulost známe, jaká bude budoucnost? VII

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Hledá se nové paradigma civilizace

 

Žijeme v přelomové době. Dosavadní paradigma  euroatlantické civilizace se otřásá. Otřásá se působením krizových faktorů, jako je ekologické i nukleární ohrožení lidstva a biosféry celé planety, jako jsou  mnohočetné následky devastace přírody i kultury, vztahů mezi lidmi a mezi národy.  Základem všech rozkladných krizí je krize hodnotových soustav, krize hodnot a hodnotových orientací. Tato krize nespočívá ani tak v nedostatku příslušných idejí, jako spíše v úpadku jejich znalostí, porozumění a vážnosti, a následkem toho přirozeně v naprostém nedostatku uznání  jejich vážnosti a závaznosti. Hodnotová nejistota starších generací vyvolává hodnotový nihilismus u  generací mladých.

Chaos a nejistotu posttotalitního světa zaznamenaly významné osobnosti:

- Protagonisté politické scény nemají společnou kulturní základnu. Tím jsou dány podmínky pro nové konfrontace, války a zabíjení. Sílí pocit úzkosti. Svět je ještě heterogennější než byl dříve. Mladí jsou nutně dezorientovaní (  A. Tourrain).

- Bez kontroly. Chaos v předvečer 21. století. Všeobecný pokrok 20. století  nebyl provázen pokrokem morálky v politice. Morální zmatek nepřispívá k pochopení dějin. Došlo ke zhroucení téměř všech tradičních hodnot (Zb. Brezinski).

- Bylo líp, když bylo hůř? (F. Adornato).

- Po pádu bipolárního světa se před člověkem otevřela budoucnost plná nejistoty. Teze o konci ději (F. Fukujama) je bezobsažná. Právě pádem vykonstruovaných schémat začínají skutečné dějiny. A my máme strach ze svobody a z nezamýšlených následků svých činů. Vydáváme se na cestu jako Oidipus a nevíme, zda zítra nezabijeme vlastního otce (M. Caciari).

- Lze očekávat, že boj mezi ideologiemi a jiné konflikty bude vystřídán bojem mezi civilizacemi, které na sebe narazí při prosazování vlastních hodnot a zájmů (S. P.  Huntington).

 Myslí se civilizace euroamerická, slovanskopravoslavná, islámská, konfuciánská, japonská, hinduistická, latinskoamerická a africká.

 

Jestliže základem minulého civilizačního vývoje byla mnohostranně se vyvíjející práce, na přelomu 19. a 20. století se osou všech společenských změn stávaly stále více peníze, finanční kapitál. Až tam sahají kořeny dnešního financialismu.  Americký prezident Woodrow Wilson řekl r.1916: „Náš

systém úvěrů je koncentrován v rukou několika jedinců, kteří omezují a kontrolují veškerou činnost a růst národa. Nejsme vládou z přesvědčení demokratické většiny, jsme vládou mínění a nátlaku malé skupiny dominantních jedinců.“  

Přes všechny sebechvály  neoliberalismu se v globalizovaném světě stále více  množí krizové jevy. Vyvolává je trojjediný komplex problémů ekonomických, ekologických a etických. Svět se ocitá v  dvojí hrozivé nerovnováze:

1. Nerovnováha mezi lidmi. Rozdíly mezi příjmy lidí bohatých a chudých se staly zcela

    nesouměřitelnými.

2. Globální změny životního prostředí. Nejde již jen o  poruchy lokální jako v minulosti,

  ale o poškození celé biosféry, které je nevratné. Změny již nebude možno napravit.

 

Světovládný trh a ziskuchtivost  mocných samosebou problémy nevyřeší. Je nutná  z m ě n a

životního stylu současné západní civilizace a obrat k uznání všelidských hodnot, jako je vědomí příslušnosti k přírodě, cítění sounáležitosti, vzájemnosti a solidarity mezi lidmi.

Klíčí strach, že stav světa se nezmění. Bohatí dál budou bohatnout a chudí chudnout. Armády světa budou bdít nad správným tokem peněz a ropy. Miliony  uprchlíků  ze zemí hladu a válek dál budou   putovat na jiné kontinenty.

 Ale je jedna antropologická konstanta, na kterou nesmíme zapomenout. A to je naděje. Není  zrovna racionální povahy, je to spíš nastavení citu a vůle, ale zato je velmi eufunkční z hlediska existence člověka. Člověka jako bytosti přírodní, sociální i kulturní. Naděje, že přijde (přijít musí)  m e t a n o i a (změna myšlení).

Že  se nám podaří překonat současnou vykořeněnost, konformitu se zvrácenostmi a  spoluúčast na pádu civilizace do odlidštění. Že se nám podaří oživit a  udržet  kulturní dědictví evropských národů. Že se nám podaří udržet a naplnit i hodnoty, které dnes reprezentují Evropu ve Všeobecné deklaraci lidských práv: Právo na život, na svobodu a bezpečnost, na přirozenou důstojnost, na spravedlnost a mír, na život bez strachu a nouze.

Jsme v situaci, kterou charakterizuje devastace přírody i kultury, ohrožení lidstva i celé planety. Vznikla jako důsledek lineárně chápaného vědeckotechnického pokroku ve službách výroby a obchodu bez hranic a omezení. Existuje něco víc než jen zákon prospěchu a zisku? Ano, je tady naše evropská mnohatisíciletá kultura hledání a nelehkého dobývání duchovních hodnot. Kultura, která tu jest, je přirozeným základem pro naše hodnocení a kritériem pro naše jednání. Neřiďme se svévolí nahodilých subjektivních soudů, slogany reklamy, proměnlivými komerčními zájmy, touhou po módnosti. Obracejme se k našim prověřeným hodnotám a ideálům, zachovávejme je, chraňme je a předávejme je dalším generacím. Takové hodnoty, které Evropané svým úsilím během několika tisíciletí vytvořili, jsou podmínkou soudržnosti společnosti a na té soudržnosti pravděpodobně závisí přežití lidstva. A nejen v Evropě.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář