Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínky našich hraničářů z doby předmnichovské a pomnichovské jsou nejen časem odnášeny v zapomnění.

22. 12. 2021

Vzpomínky našich hraničářů z doby předmnichovské a pomnichovské jsou nejen časem odnášeny v zapomnění.

Tzv. sudetští Němci lživě tvrdí, že k vyhánění Čechů v době po Mnichovu, nedocházelo. Z těchto i dalších důvodů budeme dále publikovat hraničářské vzpomínky. Sdílejte je, prosíme, a dále šiřte. Historické pravdě tak napomůžeme, lži odhalíme.

 

Motto: "Spolkový ministr vnitra Otto Schily přivodil na letošním sudetoněmeckém dni v Norimberku účastníkům rychlou změnu jejich pocitů. Potěšil je svou výzvou české vládě, aby zru­šila tzv. Benešovy dekrety z let 1945-46 jako odporující lidským právům. Za to sklidil srdečný potlesk. Rozrušil je ale hned svým následujícím odstavcem, ve kterém je na­bádal, aby nezapomněli, že "vyhnáni Němců předcházelo po Mnichovu vyhnání Če­chů".

 

Toto tvrzení kvitovali jeho sudetoněmečtí posluchači potřásáním hlavy a výkřiky nevole. Ministr přesto ještě jednou důrazným hlasem opakoval s tím, že tomu tak skutečně bylo a oni se s tím musí smířit.´ Autor příspěvku dále rozvádí, že Schily nemluvil pravdu, k žádnému vyhnáni Čechů po Mnichovu 1938 nedošlo.“

(Dr. Alfred Schickel, Následky lehkomyslnosti, Sudetendeutsche Zeitung č.34 z 21.8.2002, přeložil PhDr. V. Novák, CSc

 

„Vyhnání Čechů z pohraničí r.1938 - ze vzpomínek hraničářů, část I až IX“, o němž píšeme na předcházejících stránkách, je jen malou částí  ze vzpomínek  Čechů žijících v pohraničí. Další najdete  na naší webové stránce www.ceskenarodnilisty.cz    Text „Soužití Čechů a Němců na Znojemsku“,  je na stejné webové stránce. Rovněž jsme vydali Zapomenuté pohraničí, část I až IV, jehož spoluautory jsou Jan Kouřil, Josef Bartoš, Jaroslava Čajová. Pokud se chcete seznámit s životem Čechů, kteří zůstali v zabraném pohraničí i po vzniku tzv. protektorátu, a získat tak informace, které nejsou běžně k dohledání, nahlédněte do tohoto díla též na naší webové stránce www.ceskenarodnilisty.cz

 

Pláč Hitlera nad tzv. sudetskými Němci, v jeho projevech v září 1938 či dříve, byl zcela falešný, lživý, byl divadlem hraným pro cizinu. Velkým utrpením však procházeli nikoliv sudeti, ale Češi v pohraničí ještě v době dávno před přijetím mnichovské smlouvy. Pronásledovali je právě znacizovaní Němci. Mnozí z našich lidí nepřežili. Jiní utekli jen s tím, co měli na sobě do českého vnitrozemí, aby si zachránili holé životy.

 

Pravda nemůže být potlačena lží, jíž zarytě a dlouhodobě, bez jakéhokoliv studu, šíří značná část Němců, zvláště odsunutých a jejich potomků, za vydatné finanční a jiné pomoci různých německých institucí a některých „českých“ médií a „českých přátel sudetské věci“.

 

V době tzv. protektorátu žil téměř jeden milion Čechů, jsou uváděna v různých přehledech i čísla nižší, v oblastech připojených k nacistické říši. Byli bez jakýchkoliv národnostních práv, docházelo k zabavování jejich majetku, české školy byly hromadně rušeny, činnost spolků byla zakázaná, české knihovny ničeny. Z Čechů v říši se stali bezprávní lidé. Jejich děti nemohly studovat, směly vykonávat jen méně kvalifikovaná povolání. Zatímco znacizovaní sudeti  v době první republiky neustále žádali větší a větší menšinová práva pro sebe, aby později  chtěli autonomii a nakonec k připojení k říši, pak sami Čechům žádná práva nepřiznali. Čechy v blízké budoucnosti chtěli germanizovat.

 

Němci náš národ chtěli zničit, z části poněmčit,  z části vyhnat daleko na východ a zčásti fyzicky likvidovat. A naši zemi si přisvojit. My jsme sudety odsunuli. Přesto z nás dělají zločince a ze sebe oběti, ač to bylo nacistické Německo, a sudeti s ním, které rozpoutalo světovou válku a vedlo ji barbarským způsobem. Krev 50 milionů obětí padá jako na spoluviníky i na tzv. sudetské Němce, kteří za panskou rasu bojovali proti „podlidem“, především Židům a Slovanům. Nyní se z toho hodlají vylhat. 

Připravil Dr. O. Tuleškov