Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínky našich hraničářů z doby předmnichovské a pomnichovské jsou nejen časem odnášeny v zapomnění

31. 10. 2022

Vzpomínky našich hraničářů z doby předmnichovské a pomnichovské

jsou nejen časem odnášeny v zapomnění

 

Tzv. sudetští Němci lživě tvrdí, že k vyhánění Čechů v době po Mnichovu, nedocházelo. Z těchto i dalších důvodů budeme dále publikovat hraničářské vzpomínky. Sdílejte je, prosíme, a dále šiřte. Historické pravdě tak napomůžeme, lži odhalíme.

 

Motto: "Spolkový ministr vnitra Otto Schily přivodil na letošním sudetoněmeckém dni v Norimberku účastníkům rychlou změnu jejich pocitů. Potěšil je svou výzvou české vládě, aby zru­šila tzv. Benešovy dekrety z let 1945-46 jako odporující lidským právům. Za to sklidil srdečný potlesk. Rozrušil je ale hned svým následujícím odstavcem, ve kterém je na­bádal, aby nezapomněli, že "vyhnáni Němců předcházelo po Mnichovu vyhnání Če­chů".

 

Toto tvrzení kvitovali jeho sudetoněmečtí posluchači potřásáním hlavy a výkřiky nevole. Ministr přesto ještě jednou důrazným hlasem opakoval s tím, že tomu tak skutečně bylo a oni se s tím musí smířit.´ Autor příspěvku dále rozvádí, že Schily nemluvil pravdu, k žádnému vyhnáni Čechů po Mnichovu 1938 nedošlo.“

(Dr. Alfred Schickel, Následky lehkomyslnosti, Sudetendeutsche Zeitung č.34 z 21.8.2002, přeložil PhDr. V. Novák, CSc

 

I po Mnichovu docházelo k vyhánění Čechů, kteří žili ve svých domovech tehdy v tzv. Sudetengau. Zpravidla bez majetku, jen s nějakými svršky. Takových vyhnanců bylo hodně. Postupně uvedeme řadu takových případů.

 

Otázkou, a to podstatnou je, proč pan ministr Otto Schily, nemluvil o masovém vyhánění Čechů z jejich domovů v pohraničí v době předmnichovské a proč se nezmínil o jejich krvavém pronásledování, které v řadě případů skončilo i smrtí našich hraničářů.

 

O tom všem si budete moci přečíst na našich stránkách v dále uvedených titulech.

 

Vyhnání Čechů z pohraničí r. 1938 - ze vzpomínek hraničářů,“ o němž píšeme na našich stránkách, je jen malou částí  ze vzpomínek  Čechů žijících v pohraničí. Další publikace „Soužití Čechů a Němců na Znojemsku“,  má širší časový rozsah. Publikace Soužití Čechů s Němci v českých zemích“, jejímž autorem je PhDr. Václav Šůstek, CSc., se dívá česko-německé soužití i z historického hlediska.

 

Velmi poutavé je i dílo prof. PhDr. Jiřího Frajdla, CSc., „Stráž obrany státu při obraně republiky 1938-1939“, jež nám přibližuje boje, ke kterým docházelo se znacizovanými henleinovci, ordnery i freikorpsem. Řada našich hrdinů v tomto boji padla. Jsou zapomínáni nebo dokonce již zapomenuti. I o nich budeme mluvit.

 

Rovněž jsme vydali publikaci „Zapomenuté pohraničí“,  jehož spoluautory jsou Jan Kouřil, Josef Bartoš, Jaroslava Čajová. Pokud se chcete seznámit s těžkým životem Čechů, kteří zůstali v zabraném pohraničí i po vzniku tzv. protektorátu, a získat tak informace, které nejsou běžně k dohledání, věnujte tomu dílu velkou pozornost. Germanizační tlaky na Čechy byly obrovské. Kromě toho jim Němci postupně odnímali jejich majetek a vykazovali je do tzv. protektorátu.

 

Pláč Hitlera nad tzv. sudetskými Němci, v jeho projevech v září 1938 či dříve, byl zcela falešný, lživý, byl divadlem hraným pro cizinu. Velkým utrpením však procházeli nikoliv sudeti, ale Češi v pohraničí ještě v době dávno před přijetím mnichovské smlouvy. Pronásledovali je právě znacizovaní Němci. Mnozí z našich lidí nepřežili. Jiní utekli jen s tím, co měli na sobě do českého vnitrozemí, aby si zachránili holé životy.

 

Pravda nemůže být potlačena lží, jíž zarytě a dlouhodobě, bez jakéhokoliv studu, šíří značná část Němců, zvláště odsunutých a jejich potomků, za vydatné finanční a jiné pomoci různých německých institucí a některých „českých“ médií a „českých přátel sudetské věci“.

 

V době tzv. protektorátu žil téměř jeden milion Čechů, jsou uváděna v různých přehledech i čísla nižší, v oblastech připojených k nacistické říši. Byli bez jakýchkoliv národnostních práv, docházelo k zabavování jejich majetku, české školy byly hromadně rušeny, činnost spolků byla zakázaná, české knihovny ničeny. Z Čechů v říši se stali bezprávní lidé. Jejich děti nemohly studovat, směly vykonávat jen méně kvalifikovaná povolání. Zatímco znacizovaní sudeti  v době první republiky neustále žádali větší a větší menšinová práva pro sebe, aby později  chtěli autonomii a nakonec k připojení k říši, pak sami Čechům žádná práva nepřiznali. Čechy v blízké budoucnosti chtěli germanizovat.

 

Němci náš národ chtěli zničit, z části poněmčit,  z části vyhnat daleko na východ a zčásti fyzicky likvidovat. Dokonce pro toto ďábelské dílo existoval termín. Mělo se tak stát nejpozději do 31. prosince 1945, pokud by k tomu byly příhodné vojensko-politické podmínky. A naši zemi si přisvojit. Nestalo se tak díky vítězství spojenců, zejména USA, SSSR a Velké Británie ve válce a našim zahraničním vojákům i odbojářům.

 

My jsme sudety odsunuli. Přesto z nás dělají zločince a ze sebe oběti, ač to bylo nacistické Německo, a sudeti s ním, které rozpoutalo světovou válku a vedlo ji barbarským způsobem. Krev 50 milionů obětí padá jako na spoluviníky i na tzv. sudetské Němce, kteří za panskou rasu bojovali proti „podlidem“, především Židům a Slovanům. Nyní se z toho hodlají vylhat. 

Připravil Dr. O. Tuleškov