Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana VLASŤ nikdy nedovolí, aby sa Slovensko vzdalo suverenity v prospech Bruselu alebo USA, či iných štátov.

27. 10. 2019

Strana VLASŤ nikdy nedovolí, aby sa Slovensko vzdalo suverenity v prospech Bruselu alebo USA, či iných štátov.

Publikované 27.10. 2019

Strana VLASŤ nikdy nedovolí, aby sa Slovensko  vzdalo suverenity v prospech Bruselu alebo USA, či iných štátov.

Po nedávnych európskych voľbách sa významne zmenilo obsadenie administratívnych a politických štruktúr EÚ. Napriek tomu vidíme, že aj tieto novo personálne obsadzované štruktúry verklíkujú a pripravujú sa pokračovať v starej neefektívnej politike. Mám na mysli do nekonečna rozoberaný tzv. brexit, či nanucovanie ilegálne dovážaných migrantov, politické „vyrábanie“ neposlušných štátov a snahu o stále silnejšiu centralizáciu moci do rúk Bruselu.

Bruselské politické elity opakovane prichádzajú s tými istými návrhmi údajne na riešenie masovej migrácie. Ale vo svojej podstate ide vždy iba o skrytú snahu pokračovať v totálnom zahlcovaní Európy ilegálne dovážanými osídlencami z Afriky a Ázie. Nepočúvajú nič, čo im mnohé členské štáty hovoria. Akoby sa nevedeli poučiť. Napriek logickým argumentom normálnych ľudí a normálnych členských štátov a napriek stovkám nezvratných dôkazov o klamstvách a devastujúcich reálnych dopadoch tejto protizákonnej fanatickej aktivity politikov Bruselu, neprestávajú. Ľudia sa chcú vo vlastnom dome cítiť v bezpečí. Masová migrácia im tento pocit vzala.

Únia musí slúžiť národným štátom a nie naopak. Strana Vlasť navrhne v tejto súvislosti otvorenie otázky návratu k pôvodnému modelu spoločného trhu ako k jedinému základnému účelu spájania sa štátov do Európskej únie. Ostatné otázky musia zostať, resp. vrátiť sa späť do suverénnej kompetencie členských štátov. Prípadná spolupráca alebo spoločné postupy štátov tým nie sú ohrozené. Rozhodovanie však bude vždy robiť suverénny štát. 

Európa má dnes množstvo vnútorných problémov, s politickým a sociálnym napätím, s korupciou a mohutnou administratívou, ktorá chce obhájiť vlastnú existenciu a preto stále produkuje nové a nové, často zbytočné regulácie. Európa, bez pocitu vnútorného poriadku a bezpečnosti občanov, plná porušovania zmlúv, zvýhodňovania jedných voči druhým, plná porušovania ľudských práv a slobôd a plná diametrálne odlišných názorov na jej budúcnosť nebude schopná konkurovať vo svete. Takéto problémy sa nevyriešia ešte silnejšou centralizáciou moci alebo dokonca vytvorením superštátu z tejto medzinárodnej organizácie. Ale politické elity Únie tvrdohlavo presadzujú práve diktát Bruselu. Spomeniem napríklad nanucovanie Istanbulského dohovoru štátom, ktoré ho odmietajú. Tento dohovor vo svojej podstate ničí prirodzené vzťahy medzi mužom a ženou a je v úplnom rozpore s našimi zákonmi a našou Ústavou v mnohých svojich ustanoveniach. Dohovor výslovne žiada, že sa máme vzdať svojich tradícií, morálneho a spoločenského vnímania a rešpektovania rodu, výslovne žiada, že nesmieme naďalej uznávať prirodzenú úlohu matky a otca v živote rodiny a výchove detí. Národná rada SR pritom už jasne a verejne tento dohovor odmietla a nesúhlasila s jeho ratifikáciou. Ak ale EÚ nerešpektuje to, čo povedali naši najvyšší predstavitelia zákonodarnej moci a aj napriek tomu nám neustále natláča Istanbulský dohovor, či ilegálne dovážaných migrantov a ďalšie devastačné sociálne experimenty, tak sa musíme všetci v Európe zamyslieť ako ďalej. To isté platí napríklad aj o slobodnom rozhodnutí občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o odchode z EÚ. Akési neustále bojovanie proti odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ je prejavom krajnej neúcty k demokracii, k ľuďom, ktorí sa už v platnom referende sami slobodne rozhodli, čo chcú.

Vinou dlhodobej neschopnosti politických elít v Bruseli viesť Úniu, je dnes táto bez jasnej vízie v hlbokej kríze vlastnej identity a perspektívy. Alibistické všeobecné poučovanie smerom k EÚ, že ak nechce byť objektom, ale tvorcom svetového usporiadania, musí si jasne zadefinovať svoje miesto v ňom a súčasné jedným dychom podporovanie stupňujúcich sa aktivít NATO na východných hraniciach Európy, či nezákonných sankcií proti Ruskej federácii naozaj situácii nijako nepomôže. Svetovým hráčom sa naše Slovensko nestalo ani tým, že náš minister, ako si to on sám namýšľa, kandidoval na post Generálneho tajomníka OSN. Ak si niektorí naši politici myslia, že sa máme ešte aj vzdať našej suverenity v prospech Bruselu alebo USA, či iných štátov, tak o akom postavení Slovenska ako dokonca údajného svetového hráča to tu hovoria. Úctu si musíme získať rešpektovaním medzinárodného práva, dôslednou ochranou vlastných národných záujmov a politikou tvorby dobrých vzťahov medzi štátmi. 

Európa si vôbec nemusí najprv definovať svoje miesto vo svete a až potom riešiť vnútorné problémy, ale presne naopak. Nikdy sa nestane vo svete vyrovnaným  a prosperujúcim partnerom pokiaľ nebude stabilnou a dobrovoľne spolupracujúcou skupinou suverénnych štátov užívajúcich si výhody dobre organizovaného spoločného trhu. Európa sa musí vážne zamyslieť nad tým, čo vlastne dnes podporuje a kam nás to všetkých vedie. Takto žiaľ dnes pracuje na svojom sebazničení. Nepozdáva sa mi, že v európskych a našich štátnych štruktúrach máme aj my takých zástupcov, ktorí ľahkovážne svojimi extrémnymi liberálnymi postojmi pracujú na urýchľovaní deštrukcie Európskej únie. Vážne tak ohrozujú aj postavenie Slovenska vo svete. Sme to my, normálni občania Slovenska, kto máme zdravý rozum, cit a morálku postavenú na ľudských hodnotách. Ide o našu spoločnú vlasť. O našom osude a postojoch aj vo vzťahu k EÚ musíme rozhodovať sami. Máme vlastné historické skúsenosti a výlučnú zodpovednosť za náš národ.

JUDr. Štefan Harabin, blog HS

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář