Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soudce radil žalobci, jak má upravit žalobu na Babišovu vládu

27. 4. 2020

Soudce radil žalobci, jak má upravit žalobu na Babišovu vládu, aby soudce žalobu schválil a nemusel ji zamítnout!

Šokující odhalení na webu České advokátní komory, jakým způsobem probíhala a sem a tam pobíhala na soudu příprava žaloby na českou vládu o tom, že postupovala při vyhlašování omezení občanských práv a svobod mimo rámec Krizového zákona! Kde je hranice nezávislosti soudů a moment, kdy se soudcovská iniciativa proměňuje v soudcokracii? Úkol zněl jasně, žaloba musí projít a nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo! Česko snese už fakt fšecko?

Dub 24, 2020

 

A máme tady další skandál, který doslova unikl pozornosti veřejnosti, možná právě proto, že jde o zdánlivou drobnost, ale ve skutečnosti velice brutální zásah do procesních zvyklostí u soudu. Do redakce nás totiž kontaktoval jeden ze čtenářů, podle všeho právník, který nás poprosil, abychom jej nejmenovali, ale upozornil nás na podivné a bizarní nesrovnalosti a neobvyklosti, ke kterým došlo v kauze žaloby právníka Ondřeje Dostála, který včera uspěl u Pražského městského soudu, jenž zrušil 4 ustanovení Babišovy vlády v rámci Nouzového stavu v ČR. Soud shledal, že vláda postupovala nezákonně, protože omezila občanská práva a svobody v souvislosti s koronavirovou nákazou podle jiného zákona než měla. Jak už jsme včera informovali na Aeronetu [1], vláda úmyslně vyhlašovala omezení pohybu osob a uzavírala prodejny a provozovny na základě Zákona o ochraně veřejného zdraví skrze výnosy ministra zdravotnictví, namísto na základě Krizového zákona skrze výnosy vlády ČR.

 

Vláda se totiž snažila obejít Krizový zákon proto, aby nemusela v budoucnu vyplácet náhrady a kompenzace podnikatelům, firmám a živnostníkům za zavřené obchody a provozy. Kompenzace totiž umožňuje pouze Krizový zákon, naproti tomu Zákon o ochraně veřejného zdraví žádné kompenzace neposkytuje. Ze strany Babišovy vlády šlo opravdu o odporný krok, který povede k likvidacím tisíců živnostníků, stovek restaurací a dalších provozů, které to prostě bez kompenzací nepřežijí. Všichni, kteří nesnáší Babiše, tak nad včerejším verdiktem pražského soudu slintali blahem, a to i přesto, že vláda oznámila, že použije mimořádný opravný prostředek a obrátí se s kasační stížností na Kasační soud.

 

Soudce radil a instruoval žalobce, jak má přeformulovat svoji žalobu, aby u soudu nebyla odmítnuta a hladce prošla proti Babišově vládě

 

Jenže pozor, kasační stížnost nemá odkladný účinek, takže vláda musí nejpozději do neděle vyhlásit znovu omezení občanských svobod a práv, ale tentokrát rozhodnutím vlády na základě Krizového zákona a poslanecká sněmovna toto musí odhlasovat. Kasační stížnost se tak bude týkat jen otázky toho, jestli celé období předtím a zpětně, kdy bylo omezení v režimu a dikci ministra zdravotnictví, bude zpětně posuzováno jako období probíhající podle Krizového zákona s veškerými kompenzačními nároky pro firmy a podnikatele, anebo se to bude počítat až teprve od tohoto víkendu, kdy vláda podle verdiktu soudu použije korektně Krizový zákon. V tomto ohledu si ještě počkáme, ale do redakce jsme dostali upozornění na neuvěřitelnou procesní neobvyklost, která proběhla u Pražského městského soudu v poslední době předtím, než byl ve čtvrtek vynesen rozsudek.

 

 .

Náš zdroj nás totiž upozornil na zápis [2] na webu České advokátní komory, kde je otisk části článku ze středečních tištěných Lidových novin ze strany č. 2 Na Pražském městském soudu totiž došlo k neobvyklé události. Už koncem března totiž pražský soud odložil jinou žalobu, konkrétně žalobu proti zákazu přítomnosti otců u porodů. Podle soudců nebyla žaloba projednatelná. Napadala totiž opatření, které resort zdravotnictví zrušil den po jejím podání. Stejně tak i Dostálova žaloba mířila proti nouzové legislativě, kterou ministerstvo zdravotnictví rovněž pohotově nahradilo jinou. Soudce Štěpán Výborný ale Dostála vyzval, aby žalobu upravil, aby ji bylo možné projednat a logicky tak z principu logiky i následně schválit. Soudce Výborný tak přímo žalobci Ondřeji Dostálovi poradil, jak má žalobu opravit a upravit v jejím znění, aby nebyla odložena a zamítnuta jako podobné předchozí žaloby.

Pokud by soudce advokátovi neporadil s přeformulováním textu žaloby, tak ta by včera na Pražském městském soudu spadla pod stůl

 

Pokud by soudce Štěpán Výborný neupozornil žalobce na úpravu, že je potřeba žalobu upravit, potom by s největší pravděpodobností byla žaloba včera u soudu v Praze zamítnuta. Není jasné, jestli soudce Štěpán Výborný vypomáhá ve volném čase advokátům zastupujících strany žalobců, nebo přímo žalující advokáty, je úplně jedno, jestli to dělá v dobré víře, protože je mu líto, že kvůli nedokonalým formulacím jsou jinak správné žaloby zamítány a odkládány, ale i při sebevětším pochopení pro takovou činnost nám prostě v redakci zatrnulo, že se nám pomalu vrací doby minulé před rokem 1989.

 

Tehdy také soudci instruovali a radili prokurátorům, jak mají formulovat žaloby vůči obviněným stranám. Bylo to naprosto flagrantní popření nezávislosti soudu, kdy zásadním principem demokracie je, kromě jiného, i naprostá nestrannost soudů, které nesmí zasahovat a nijak ovlivňovat materiály předkládané soudu, ať už je to strana žalující, nebo strana žalovaná. Naše redakce by proto chtěla požádat všechny čtenáře Aeronetu, pokud máte k dispozici tištěné Lidové noviny ze středy 22. dubna 2020, abyste oskenovali stranu č. 2 těchto novin, jestli se opravdu v novinách tyto věty a informace, které jsou uvedeny na webu [3] České advokátní komory, opravdu nachází. Jedná se o tyto věty:

 

Už koncem března pražský soud odložil žalobu proti zákazu přítomnosti otců u porodů. Podle soudců nebyla projednatelná. Napadala opatření, které resort zdravotnictví zrušil den po jejím podání. I Dostálova žaloba míří proti nouzové legislativě, kterou ministerstvo zdravotnictví nahradilo jinou. Soudce Štěpán Výborný ale Dostála vyzval, aby ji upravil.

 

Inspiroval se judikaturou Ústavního soudu. Ten v roce 2002 kritizoval ministerstvo financí, že nájemné z bytů regulovalo podzákonnými předpisy účelově vydávanými a rušenými s úmyslem Ústavnímu soudu zabránit, aby o nich stihl rozhodnout ještě během jejich platnosti. „Výslovně jsem tedy uvedl, že napadám dnešní platná mimořádná opatření. Snad je ministerstvo do jednání soudu nenahradí jinými,“ řekl LN Dostál.

Nezávislost českých soudů začíná připomínat “nezávislost” lidových soudů před rokem 1989, kdy soudci s prokurátory ladili texty obžalob společně proti obviněným

 

Soudy sice mají právo na tzv. procesní opravy v případu, kdy např. upozorní jednu ze stran, že je povinna, anebo oprávněna doložit další materiály k podpoře své obžaloby či obhajoby, ale procesní oprava nesmí zasahovat do samotného obsahu a předmětu žaloby či obhajoby s cílem dosažení kladného přijetí nebo schválení ze strany soudu. Je to stejně nepřípustné u žaloby na vládu ČR, jako by to nebylo přípustné u žaloby na pachatele vraždy, kdy by soudce radil žalující straně, jak má přeformulovat svoji žalobu, aby byla úspěšná a soudem přijatá proti obžalovanému.

 

Soud a jednotliví soudci musí zůstat zcela nezávislí a nesmí zasahovat do jednotlivých podnětů ve stranách sporu s cílem ovlivnění výsledku soudu a jeho rozhodnutí. Je totiž nepochybné, že pokud by soudce Štěpán Výborný neupozornil žalobce na nutnost opravy znění a definice žaloby, že by soud potom, chtě nechtě, musel žalobu zamítnout, resp. odložit pro její neprojednatelnost. V tomto případě ovšem z neznámého důvodu soudce Štěpán Výborný pomohl Ondřeji Dostálovi a pomohl mu upravit znění žaloby, tedy nasměroval žalobce správným směrem.

 

Soudce Štěpán Výborný v minulosti pracoval jako politolog s orientací na problematiku extrémismu a třeba v roce 2012 se účastnil [4] sympózia s názvem Projevy antisemitismu v současné společnosti. Akce se konala v Arcidiecézním muzeu v rámci Dnů židovské kultury. Besedy se účastnili Gabriela Jirásková, politoložka a expertka na antisemitismus, Michal Mazel, advokát a odborník na extremismus a právě Štěpán Výborný, tehdy jen politolog zabývající se současnými projevy extremismu v České republice. Debatu moderoval Michal Frankl z Židovského muzea v Praze.

 

Česko je zemí zázraků, kde v době virové karantény jsou nadnárodní supermarkety narvané k prasknutí, ale malé večerky a kadeřnice musí mít zavřeno, kde místo žalob za rozkradené sklady Civilní obrany si lidé šijí svépomocí roušky, a kde soudci radí žalobcům, jak správně formulovat žaloby proti straně žalované, aby to klaplo…

 

Dámy a pánové, kdo z vás to má? Česko snese lautr fšecko, už není sebemenších pochyb. Nikdo zde neobhajuje vykutálenou politiku Babišovy vlády, která chtěla, jak to říct slušně, o…at české firmy, podniky, živnostníky a podnikatele tím, že převede vyhlašování restrikcí a omezení v souvislosti s virovou nákazou na ministra zdravotnictví, aby vláda v blízké době nemusela živnostníkům a firmám platit kompenzace. To byla prostě prasárna s cílem likvidace malých živnostníků, aby uvolnili prostor velkým konglomerátům a nadnárodním řetězcům v době během a po virové krizi.  Jenže, nemůžeme zavírat oči nad tím, že pro změnu druhá strana, která jede kampaň proti Babišovi, už zcela nepokrytě proniká i do českého soudnictví, kde soudci v jakémsi aktivistickém a sportovním duchu pomáhají přepisovat žalujícím advokátům jejich žaloby, aby u soudu prošly proti tomu nenáviděnému Babišovi.

 

Soudy se tak pomalu naplňují politickou agendou a z české demokracie se stává justiční soudcokracie.  Výsledkem je stav, že vláda v…ává s živnostníky a podnikateli, aby jim nemusela platit náhrady za zavřené krámky a obchody, zatímco velké nadnárodní supermarkety a nadnárodní řetězce měly otevřeno po celou dobu Nouzového stavu a vydělaly v ČR astronomické tržby a obratem je odvedly do ciziny, ale na straně druhé české soudy se připojují ke křižáckému tažení proti Babišovi a soudci radí žalobcům, jak mají žalovat Babiše, aby to u soudu nespadlo pod stůl. Válka mezi dvěma stranami v ČR, a jistě víte, jaké strany to jsou. Čepce a zástěry ve městě nad Mah’ralem. Taková je realita v Česku. Dámy a pánové, kdo z vás to má, tak ať zhasne, aby na to “fšecko v Česko” nebylo vidět, protože to vyvolává žaludeční nevolnosti.

 

Nejen o této kauze budeme hovořit dnes večer po 19:00 hodině na Svobodném vysílači CS v mém pravidelném pořadu. Probereme aktuální události z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

 

Záznam pořadu

 

-VK-

 

Šéfredaktor AE News

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář