Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání BRICS +

25. 8. 2023

Setkání BRICS + 

 

24. srpna 2023 12:40

Vladimir Putin: Vážený pane prezidente Ramaphoso! Vážené hlavy států, kolegové, vážení přátelé! Dámy a pánové!

 

Nejprve bych rád poděkoval jihoafrickému předsednictví za to, že dnes zorganizovalo takové reprezentativní setkání ve formátu BRICS plus/outreach. Tento typ komunikace je velmi důležitý. Poskytuje dobrou příležitost k věcné diskusi o aktuálních otázkách oboustranně výhodné spolupráce se zeměmi, které do značné míry sdílejí přístupy Pětky, tedy s našimi podobně smýšlejícími lidmi. Jsem rád, že vás všechny vítám, milí přátelé.

 

Všichni stojíme o vytvoření nového multipolárního světového řádu, který by byl skutečně vyvážený a zohledňoval suverénní zájmy co nejširšího spektra států, což by otevíralo možnosti pro realizaci různých modelů rozvoje, přispívalo k zachování rozmanitosti národních kultur a tradic.

 

Chci poznamenat, že BRICS s nikým nekonkuruje, nikomu se nestaví. Je ale také zřejmé, že tento objektivní proces – proces vytváření nového světového řádu – má stále nesmiřitelné odpůrce, kteří se snaží tento proces zpomalit, omezit formování nových, nezávislých center rozvoje a vlivu ve světě.

 

Země tzv. zlaté miliardy dělají vše pro zachování bývalého, unipolárního světa. Vyhovuje jim, je jim prospěšný. Snaží se nahradit systém mezinárodního práva svým vlastním tzv. řádem, založeným na pravidlech, která nikdo neviděl, pravidla používaná, nutno říci, pro sobecké účely a měnící se tak, aby vyhovovala aktuální politické situaci a kdykoli. jakýmkoliv způsobem v souladu se zájmy jednotlivých zemí. Ve skutečnosti je to také kolonialismus, jen v novém balíčku, mimochodem ne tak dobře vypadajícím, a moderní kolonialisté, schovávající se za dobrá hesla demokracie a lidských práv, se snaží své problémy řešit na úkor někoho jiného a nadále bezostyšně odčerpávat zdroje z rozvojových zemí.

 

Mimochodem, prezident Brazílie právě zmínil dluhovou zátěž rozvojových ekonomik. Samozřejmě na jedné straně dochází k odčerpávání zdrojů v obrovském množství a na druhé straně se ve sféře úvěrů vytváří takový vztah, že je téměř nemožné tyto úvěry splácet a už to nevypadá jako úvěrové závazky, ale jako odškodnění.

 

Hrozbou pro utváření nového světového řádu je také některými zeměmi nastolený radikální neoliberalismus, jehož cílem je zničení tradičních hodnot, které jsou pro nás všechny důležité: je to instituce rodiny, respekt k národním a náboženským tradicemi.

 

Někteří politici kvůli oportunistickým úkolům neváhají ospravedlňovat i neonacismus, xenofobii, extremismus různého druhu a schvalovat teroristy.

 

Světová většina, k níž patří i zde přítomné země, je čím dál tím víc unavená ze všech možných nátlaků, všemožných manipulací, ale je připravena na čestnou, rovnocennou a vzájemně respektující spolupráci.

 

Právě z této pozice přistupují země BRICS k rozvoji mnohostranných vztahů se všemi zde zastoupenými státy a s dalšími zainteresovanými státy, jakož i s regionálními integračními strukturami, včetně SNS, Eurasijské hospodářské komunity, Šanghajské organizace pro spolupráci, ASEAN. , Karibské společenství, Rada pro spolupráci arabských států Perského zálivu.

 

Vezmeme-li v úvahu, že se našeho jednání ve skutečnosti účastní většina afrických států, dnes se pozornost BRICS přirozeně soustředí na Afriku a my v Rusku z toho máme jen radost. Jsme přesvědčeni, že je to velmi správné, zejména proto, že naším předsedou je dnes Jihoafrická republika.

 

S mnoha z vás, drazí přátelé, jsme se nedávno setkali v Petrohradě na druhém rusko-africkém summitu, kde probíhaly užitečné a konstruktivní diskuse. V Petrohradě se potvrdilo, že Rusko a Afriku pojí rostoucí přátelská pouta a úzké vzájemně prospěšné vztahy, jejichž základy byly položeny v polovině minulého století, v letech boje národů africký kontinent za svobodu.

 

Velmi si vážíme toho, že země Afriky jsou vůči Rusku mimořádně přátelské. Rusko má ze své strany upřímný zájem na dalším prohlubování mnohostranných vazeb s africkým kontinentem a my budeme tyto vazby aktivně prosazovat v praxi a realizovat nové společné projekty v různých oblastech.

 

Naše země věnuje zvláštní pozornost otázkám souvisejícím se zásobováním afrických států a světových trhů obecně potravinami a hnojivy. Jinými slovy, využijeme všech příležitostí, které máme k dispozici, abychom přispěli ke globálnímu úsilí v boji proti hladu a předcházení potravinové krizi. Naštěstí již druhým rokem sklízíme díky bohu rekordní úrodu obilí.

 

Mimochodem, jak jsem řekl, v příštích měsících přidělíme 25 000–50 000 tun obilí šesti africkým zemím jako prioritní humanitární pomoc a doručíme je zdarma, mluvili jsme o tom ještě v Petrohradu. Nyní jednání s našimi přáteli v těchto oblastech, v těchto zemích, končí. To vše mimochodem děláme i přes překážky, které se nám staví do cesty, i přes nezákonné sankce uvalené na náš export, které vážně komplikují logistiku dopravy, pojištění a platby. A naši afričtí přátelé si mohou být jisti, že Rusko vždy zůstane spolehlivým dodavatelem zemědělských produktů a bude i nadále podporovat země, které to nejvíce potřebují.

 

Stejně zodpovědně přistupuje Rusko ke svým závazkům v oblasti vývozu energetických zdrojů, které se zaměřuje především na rychle se rozvíjející trhy. Ruské palivo za konkurenceschopnou cenu umožňuje spřáteleným zemím, včetně afrických, omezit růst cen a zvýšit průmyslovou a zemědělskou produkci. To posiluje jejich energetickou bezpečnost a ekonomickou udržitelnost.

 

Podle odborníků vzroste do roku 2050 světová populace o 1,7 miliardy lidí a globální poptávka po energii o 22 procent. Za prvé, tato poptávka poroste v nejméně rozvinutých a rozvojových zemích. Je tedy zcela zřejmé, že v dohledné době neexistuje alternativa k uhlovodíkovým palivům, což znamená, že energetický přechod, který je samozřejmě nezbytný, ale přesto by tento energetický přechod na nízkoemisní ekonomiku měl být pozvolný, vyvážený , pečlivě kalibrované s ohledem na národní charakteristiky a možnosti zemí.

 

Mimochodem, některé země nyní čelí chybám, kterých se dopustily při plánování tohoto přechodu. Problémy jen narůstají. Řešení těchto problémů ale vidíme v efektivním využívání všech druhů energetických zdrojů na základě zavádění nových, čistých technologií a opatření stimulujících snižování uhlíkové stopy. A samozřejmě společně s našimi partnery BRICS jsme pro posílení rovnocenné technologické spolupráce jak v oblasti obnovitelných zdrojů energie, tak i v dalších důležitých sektorech, včetně vývoje nových typů jaderných reaktorů, prosazování vodíkových technologií atd. například na vodní energii. Mimochodem, Afrika je naším prioritním partnerem i v těchto oblastech.

 

V současné době je v různých fázích rozpracovanosti více než 30 nadějných energetických projektů s ruskou účastí. Jsme velmi aktivní v 16 státech. Rosatom například v Egyptě staví jadernou elektrárnu Dabaa. Celková kapacita projektů elektřiny, které prosazujeme, je asi 3,7 gigawattu.

 

Za poslední dva roky se vývoz ruské ropy, ropných produktů a zkapalněného zemního plynu do Afriky zvýšil 2,6krát – slušný nárůst, 2,6krát.

 

Samozřejmě vše, o čem se hovořilo: vývoz potravin, hnojiv, energetické zdroje, spolupráce v jiných ekonomických oblastech, stejně jako v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, sportu – to vše plně platí nejen pro Afriku, ale i do dalších regionů a samozřejmě do zemí pozvaných na naše setkání ve formátu BRICS plus/outreach. Vybudujeme konstruktivní vzájemně výhodné vztahy se všemi a rozšíříme partnerství. Naše země má co nabídnout.

 

V tomto ohledu bych rád poznamenal, že příští rok bude Rusko předsedat BRICS. Jménem našich kolegů budeme organizovat práci především se zeměmi, které se připojují k naší práci ve formátu BRICS +.

 

Drazí kolegové!

 

Závěrem bych rád vyjádřil důvěru, že toto setkání bude velmi užitečné a doufám, že přispěje k upevnění přátelských vztahů mezi pěti zeměmi – od příštího roku to již nebude pět, ale více zemí – s vašimi státy a poslouží k prohloubení spolupráce v různých oblastech.

 

Děkuji za pozornost.


http://kremlin.ru/…096

---------- Původní e-mail ----------
Od: ludvik.smykal@seznam.cz