Jdi na obsah Jdi na menu
 


Salmové, protektorátní šlechta, a kolaborantská Morava k r. 2017

3. 8. 2021

 Salmové, protektorátní šlechta, a kolaborantská Morava k r. 2017

 

 

 I. V současnosti jak v regionu bývalého Salmova panství, tak v širším okolí, a v jihomoravské metropoli bují rakovinné nádory sympatií pro kolaboraci Salmů za protektorátu s III. říší. Podobné tendence spatřujeme u adorace rodu Dubskych v Lysicích nebo u Dietrichsteinů v Mikulově apod.

 

II. V případě Rájce se vytěsňuje úloha panství v koncentraci místních i krajských nacistů jako na zámku Blansko, tak i na panství Rájec ,kde pod úředníky Augustinem, Benischkem, Chwatikem-Tugemannem, Gördlem, Müllerem, Obenrauchem, Weselkou, a dalšími nacisty Salmovo panství se stalo střediskem NSDAP, BDO a dalších složek nacistických. 

 

III. Stále platí prohlášení dvou zesnulých funkcionářů ČSBS Boskovice z r.2005, dr.Skoupého a Mgr.Klemsy, o tom, že kníže Salm byl Němec, choval se jako Němec a nikdy nepomohl žádné české rodině za okupace.

 

IV. Stále platí i zpráva vyšetřovatelů bezpečnostní komise MNV Rájec  z roku 1945 o tom, že Salm kolaboroval s nacisty jako Němec rakouskému monarchismu věrný, který se za okupace choval vypočítavě, byl členem německých organizací jako platící člen, jako muž využívající všech výhod Reichshilfe, jako držitel praporu rakouských  veteránů, jako dárce 40.tisíc na Winterhilfe, jako otec dcery Idy, již provdal za důstojníka wehrmachtu

 

V. Stále platí zpráva vyšetřovatelů ministerstva vnitra Salmovy šamotové továrny a elektrárny z roku 1946 o tom, že Salm nadržoval germanisaci zaměstnáváním německých úředníků, kteří germanisaci v kraji šířili a podporovali.

 

VI. Stále platí rezoluce závodních rad Salmových podniků z roku 1945 o tom, že podpory českých dětí byly za okupace zastaveny, že Salmovo panství neznamenalo pro českou věc nic, že kněžna dostala Mutterkreuz za čtyři německé děti, atd.

 

VII. Ve stínu těchto faktů tone "efekt ÚSTR", publikace typu Jelínková,nebo Županič, které vyrábějí falsifikáty příběhu Hugo Salma,a další šlechty, např. Colloredů, vyvolávající ve veřejnosti dojem neviny knížete nebo těchto jiných šlechticů, na souběžectví a kolaboraci s reichem.

 

VIII. V jihomoravské metropoli Brně se již od převratu instalují skupiny podporovatelů protektorátní šlechty, v tom počtu Dubskych, Seréniyů, Salmů, atd. Centry této podpory se staly instituce jako Masarykova univerzita, Národní památkový ústav a dokonce jsme svědky i jisté formy nadržování u některých institucí práva a správy. Jsou vydávány publikace neobjektivních badatelů, vyvolávající dojem neviny těchto rodů na protektorátní aktivitě a zamlžující podstatu jejich protektorátní kolaborace. Dokonce se popírá i legitimita jejich přihlašování k občanství říše. Na této tezi jsou postaveny i některé žaloby osobnostních soudů na ochranu Hugo Salma.

IX. V některých regionech Moravy probíhá desetiletí trvající proces utajování kutých nacistů (případ rodu von Schoellerů v Račicích, Dubskych v Lysicích, Friesů v Černé Hoře, Dietrichsteinů v Mikulově a pod.), kdy neexistují žádné zmínky ani v lokální literatuře, ani v médiích o profilu těchto rodů a jejich aktivitách za protektorátu. 

 

Na státních zámcích se návštěvnictvo informuje zhusta nepravdivě o éře protektorátu, anebo se tu reálie protektorátu zcela vytěsňují jak v průvodcích, tak v ostatních informacích. Zhusta se tu vyvolává dojem, že majetky zámků této šlechty zabavili jen a jen komunisté, a nikoli Benešova republika na základě presidentských dekretů.

 

X. Tyto procesy jak na Moravě, tak i v Čechách, vyvolávají dojem jakési rehabilitace významné části protektorátní šlechty a její činnosti za okupace, popírají  a znetvořují zhusta historické reálie protektorátu a adorují tuto šlechtu jako jakousi vymyšlenou elitu českého národa, k němuž ani duchovně, ani státoprávně nenáležela.

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, předseda HDK OV ČSBS Boskovice

Poznámka ČNL: I za této situace se pravda prosadila, díky i těm, kteří v těžkých podmínkách, soudně i popotahováni, jí pomáhali k úspěchu.