Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pryč s restitucí německých rytířů!

3. 9. 2023

Pryč s restitucí německých rytířů!

 

Jako okresní organizace odbojářů protestujeme proti záměrům německých církevních řádů, zejména německého řádu domu Panny Marie, který nárokuje obrovské majetky na severní Moravě. Nároky vztahují i na státní zámky Bouzov, Sovinec, Bruntál a na majetek v Karlově Studánce.  |Naši odbojáři nebojovali a nepokládali životy za to, aby se rušily poválečné právní pořádky !

 

Stát a zejména poslanci, jako je například pan Marek Benda, přistupují k restitucím nezodpovědně a nekvalifikovaně. Nikdo zodpovědně neprověřil historický vývoj církevního majetku od dob osvíceného panovníka Josefa II. Nikdo - pokud je nám známo - zodpovědně neprověřil, kolik církevního majetku přešlo do správy rakouského státu a pak do správy ČSR a náboženských fondů ! Nikdo zodpovědně neprověřil rozsáhlá zadlužení církevních majetků například vůči ČSR ! Dále nikdo zodpovědně neprověřil, jakým způsobem a zdali německá říše převzala majetky všech tzv. německých církevních řádů ! A pokud je převzala, pak se staly legitimním konfiskátem československého státu nikoli jen dle dekretů, ale především dle Pařížské reparační dohody,které je republika stále signatářem ! Pokud dojde k takovým církevním restitucím, pak by orgány státu měly teoreticky podat oznámení mezinárodním orgánům pro porušení Pařížské dohody - a nebo naopak by to měly tyto orgány podat oznámení na stát.

 

A to není zdaleka vše. Nejsou prověřeny události II.světové války, ke kterým došlo na severní Moravě za okupace, kdy například zámek Sovinec byl vězením francouzských zajatých důstojníků a došlo tam údajně k válečným zločinům na jejich životech. Doposud nikdo seriózně neprověřil postoj německého řádu k těmto událostem. a vůbec k nacistickému reichu ! Jestliže německý řád se prozatím vydává za pasivní oběť reichu, je třeba toto důkladně prověřit ! A je tu též morálně historické hledisko. Na zámku Bouzov - z většiny stavebním díle velmistra řádu z konce 19. století - jsou v interiéru posměšně vystaveny jako reliéfy hlavy nepřátel řádu, včetně hlavy Slovana.  To je symbol řádové odvěké nordické pýchy a nadřazenosti, nemající nic společného s mariánskou pokorou a dobrotou ! Budeme mít na severní Moravě nové  Malborky - zpupné, doslova křižácké hrady ??? 

 

Tomu se přece musejí postavit nejen boskovičtí, ale všichni odbojáři v celé republice! Také proto se naši odbojáři připojují k peticím proti církevním restitucím spisovatelky Lenky Procházkové, historika Mojmíra Grigara a režiséra Václava Dvořáka. Ti zvedli prapor osvíceného odporu proti politickému tmářství, které nemá co dělat s církevní osvětou, ale s kněžourským mamonem.

 

Připomínáme zakládací listinu ČSR - Washigtonskou deklaraci. Ta praví : "Církev bude odloučena od státu...Československý stát provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy: velkostatky budou vykoupeny pro domácí kolonisaci, šlechtické výsady budou zrušeny".

 

Pan poslanec  Marek Benda se vysmívá odpůrcům těchto restitucí, kteří hájí požadavek Washingtonské deklarace, a považuje je za šašky. Pan poslanec Benda považuje za šaškárnu požadavky TGM ve Washingtonské deklaraci - zakládací listině státu ! My se za jeho aroganci jako boskovičtí odbojáři stydíme, když se on sám stydět neumí. Čí zájmy to hájí ? Zájmy voličů a občanů republiky, nebo zájmy cizích mocností ? Jeho pan otec byl jiný - to byl demokrat, nebyl to  restituční usurpátor. Bylo by třeba, aby odbojáři  manifestovali svá stanoviska k restitucím církví a německých řádů na veřejnosti, stejně jako proti nehorázným sudetským požadavkům My tak učiníme na výročí Lidic a Ležáků.

Dr. Jiří Jaroš Nickelli