Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na Starém Brně kvetly mandloně…

25. 4. 2021

Na Starém Brně kvetly mandloně…

 

Pod tímto názvem je uvedena výstava v bývalé barokní kapli brněnského hradu Špilberku. Po záboru města v roce 1939 nacisté přeměnili kapli ve svou svatyni. Oltář, bohoslužebné předměty a mobiliář strhli a vyhodili a nahradili je svými symboly – velkou říšskou orlicí, hákovými  kříži  a bystou A. Hitlera. V této podobě je kaple zachována do dnešních dnů jako upomínka na nacistickou zvůli. Přidány jsou v ní jen ještě dvě šibenice z Kounicových kolejí, na kterých byli věšeni naši občané.

 

I dnes na Starém Brně opět kvetou mandloně – jejich květy však nejsou potřísněny krví rudoarmějců, bojujících za osvobození Brna. Boje o město byly těžké – Němci se úporně bránili převzetí tohoto strategického místa, umožňujícího jim i případný útěk do amerického pásma. Bratislavskou – Brněnskou operaci řídil maršál Malinovský z pahorku u vesnice Křepice, jižně od Brna. Po těžkých bojích u Ořechova město bylo postupně dobýváno od 24.04 – 12.05, kdy Rudá armáda spolu s rumunskými spojenci obsadila i poslední čtvrtě na severu města. Zde si dovoluji malou „vsuvku“:  Po státních převratech v Rumunsku v roce 1944 a v Bulharsku dne 9. 09. 1944 se mnoho rumunských a bulharských dobrovolníků zapojilo do řad Rudé armády a bojovali po jejím boku. I těm patří náš dík.

 

S podrobnostmi o této operaci se můžeme seznámit na výstavě „konec vlády hákového kříže-osvobození Moravy” v Zemském muzeu města Brna. Kromě autentických fotografií je zde umístěn i cenný historický dokument: Stalinův rozkaz č. 345 z 26. 04. 1945, týkající se Brna. Tento rozkaz jsme si dříve mohli přečíst na památníku Rudoarmějce na Moravském náměstí. Bohužel v roce 1993 za éry „pravdy a lásky“ byl odstraněn. Na počest osvobození Brna bylo v Moskvě vypáleno 20 salv z 224 děl.

 

Na oslavu významného výročí Brno připravilo řadu akcí, které proběhnou až do konce roku. Do programu se přihlásila muzea, divadla a spousta jiných institucí. Dne 24.4 byla v rohu Náměstí Svobody předvedena i malá ukázka frontového života. Kromě vojáků v ruských uniformách bylo zde k vidění dnes jíž zastaralé dělo a vojenský džíp (dobře, že se o tom nedozvěděl náš známý výtvarník D. Černý – jistě by je zase natřel narůžovo.) Na čelním místě byly dokonce umístěny velké portréty maršálů Koněva a Malinovského a našeho prvního prezidenta Eduarda Beneše. Kupodivu do oslav se zapojila i naše slavná televize a předvedla 25.4 v pozdních hodinách bitvu u Ořechova, která byla z bitev o Brno nejtěžší. Bohužel, tento bohulibý čin okamžitě pokazila v následujících  dnech filmem o banderovcích, oslavovaných jako hrdiny. Zvláště dojemný byl záběr jednoho z nich, hrdě ukazujícího oprátku, na které věší Rusy a komunisty. Komentář k tomu je zbytečný - zámysl je příliš průhledný.

 

Rada města Brna nazvala tento rok „Rokem smíření“. Dlouho jsem uvažovala o tom, s kým či s čím se mám smiřovat. S tlakem americké velmoci, která, pociťujíce pomalou ztrátu své iluze o ovládnutí světa, usiluje o využití Evropy jako odrazového můstku ke svému „Drang nach Osten?“. To už tu bylo – doplatil na to i Napoleon i Hitler. Rozhodně se nechci smiřovat s církevními restitucemi, s průjezdem amerického vojska naší zemí a jinými jevy v naší politice.  Zbývá tedy jediné: máme se asi smířit s Němci ze Sudetenlandsmannschaftu a jim podobným sdružením, např. Ackermann-Gemeinde, Witikobund a jiné. Konečně, vždy to už udělali naši vedoucí politici -  D. Herman a jiní, o katolických hodnostářích nemluvě. Jsou vždy vítanými hosty a účastníky všech jejich sjezdů a akcí. Mou neblahou domněnku podporují i po celém městě rozlepené plakáty – „Rok smíření – Jahr der Versöhnung.” Dvojjazyčnost a černobílé provedeni (chybí jen říšská orlice) tísnivě připomínají léta Protektorátu, kdy ulice byly plny různých vyhlášek, vydány německými úřady s varováním českých občanů před znevážením „Říše“. Nechyběly i dlouhé seznamy popravených českých vlastenců.

 

Nu což – jsme Slované, lid sice statečný, ale i emocionální a sentimentální. Odpustit sice nemůžeme, zapomenout také těžko, zvláště když nám je stále připisována krutost a nespravedlivost, přičiněná Němcům odsunem z naších zemí a nepřetržitě je požadována omluva a náprava této nespravedlnosti. Omluvu už dostali dávno a to z nejvyšších míst - od Václava Havla. Teď chtějí něco jiného. Myslím si, že většinu Němců ze Spolkové republiky Německo tento problém již dávno netrápí a chtějí stejně tak, jako my udržovat vzájemné dobro-sousedské vztahy. Bohužel, jinak je tomu v jižní část Německa – v Bavorsku. Na svou stranu tam dovedl strhnout již A. Hitler. A do těchto míst, nalézajících se po válce v americkém pásmu, zamířila převládající většina účastníků odsunu z Československa. V krátké době se zorganizovali jako spolek Sudetendeutsche Landsmannschaft a ustanovili svůj program. Hlavním požadavkem bylo „právo na vlast.“ Asi si neuvědomili, že vlastně již jsou ve své vlasti – v Německu, po kterém tak toužili, provolávajíce v roce 1938 „Heim in’sReich“. Hitler je však tehdy v říši nechtěl – potřeboval je jako rozbušku v pohraničí našeho státu. Heslo „právo na vlast“ má i jiný právní význam – návrat majetku, odškodnění za újmy atd. Dnes v Brně žije poměrně malá německá menšina – rozdělena do 3 spolků. Jako všechny ostatní menšiny i ona dostává od magistrátu finanční podporu; mnohem větší je však podpora od jejich krajanů, hlavně od Sudetendeutsche Landsmannschaftu. Brněnské německé spolky vykazují záviděníhodnou činnost, ve které je nikdo neomezuje. Vydávají i svůj časopis Kleiner Brunner Gassenbote, který nikdo necenzuruje, i když by někdy měl. Každým rokem vychází od jejich památníku v zahradě augustianského kláštera na Starém Brně jimi nazývaný „pochod smrti“, vzpomínka na odsun v roce 1945. Pochod konči u pamětního kříže v Pohořelicích. Letos je tento pochod nazván „pochodem smíření“ a s y m b o l i c k y půjde z Pohořelic do Brna, čili ne „vyhnání“, ale „návrat“. Navádí to k zamyšlení.

 

Brněnský tisk uvedl v článku členky spolku F. Stránské: “Na Starém Brně biskup Cikrle odslouží mši v kostele na Starém Brně, přijedou rodáci z Německa a Rakouska, promluví pozvaní politici a v Pohořelicích u kříže a na hřbitově v Drasenhofu je v plánu tichá vzpomínka“. Požehnání katolické církve je tedy zajištěno. Uvidíme, kdo z našich politiků poctí vzpomínku svou účastí. Asi ti, kteří si pořádně nepřečetli dokumenty, vydané Spojenci na konci války, týkající se tolik zneužívaného proti nám odsunu: V „Deklaraci 4 mocností o obecné bezpečnosti, vydané v roce 1943 a v její části – Deklarace o ukrutnostech, je vyjádřeno rozhodnutí potrestat všechny Němce, dopouštějící se teroru“. Z tohoto důvodu bylo přijato rozhodnutí Spojenců o odsunu německého obyvatelstva ze států, okupovaných nacisty. O odsunu se rozhodly mocnosti již 11. 02. 1945 na Jaltské konferenci. Oficiálně bylo schváleno téhož roku v Postupimi.

 

Tvrzení Landsmannschaftu, že odsun byl vyvolán na objednávku E. Beneše je směšné. Mimo jiné  - žádost o odsuny přednesla v Postupimi britská delegace, druhé dvě velmoci s tím souhlasily, protože o tom bylo již dohodnuto na Jaltě. Němci neprávem nazývané „Benešovy dekrety“ řešily pouze právní a organizační stránky odsunu. Do odsunu nebyli zahrnuti Němci, kteří se neprovinili vůči českým spoluobčanům podporou nacismu, a bylo jim navráceno československé občanství.

Zařazení akce brněnských Němců do „Roku smíření“ považuji za nevhodné. V tomto případě by měla být uctěna i vzpomínka na vyhnání 170 000 českých občanů z pohraničí v roce 1938. I oni museli opustit svoje domovy a s tím nejnutnějším i s malými dětmi se vydat na cestu do neznáma. O tom se nemluví, ačkoliv na Brněnské nádraží se jich sjelo tisíce, odtud byli rozdělováni k dočasnému ubytování. Ztratili domovy, ztratili práci, byli vytrženi z kořenů země, která jim historicky jako Čechům vždy patřila.

 

Je zajímavé, zda si někdo z těch rodáků a krajanů z Rakouska a Německa, pozvaných německým spolkem, vzpomene, jak nadšeně vítali německá vojska, obsazující naší zrazenou zemi 15.3.1939? Vzpomenou si, jak dva dny poté provolávali slávu samotnému vůdci A. Hitlerovi, který k nim promluvil z balkonu brněnské radnice? Zapomněli už, jak strhávali české nadpisy, roztloukali vitríny českých a židovských obchodů, rozbíjeli sochy Masaryka, Beneše a českých buditelů? Nepociťují vinu či kapku lítosti za vše, co se dělo poté? Nebylo toho málo, vyberu alespoň pár střípků z této temné doby. Spolu s okupačním vojskem přijelo do Brna 120 příslušníků Gestapa, kteří ihned zahájili svojí činnost. Na prvním místě bylo: zatýkaní komunistů, vůdčích osobností české inteligence a občanů, nařčených z „rozvrácení států“. 17.11 byly zavřeny vysoké školy, 9 studentů bylo popraveno, 1200 putovalo do koncentračních táborů. Z bývalých Kounicových a Sušilových kolejí se staly věznice, kam se sváželi všichni politicky podezřelí z celé Moravy. Zvláště nechvalně proslulá se stala kolej Kounicova kde se na tzv. Písečku popravovalo. Popravě neušel ani jedenáctiletý chlapec Miloš Prudil. Na tuto senzaci se chodili dívat Němci – muži, ženy i děti. Jako sídlo si Gestapo vybralo bývalou Právnickou fakultu, kde se prováděly výslechy, a udělovaly rozsudky smrti. Výslechy byly provázeny krutým mučením. Nad sídlem okupační správy na Špilberku zavlála vlajka s hákovým křížem. Zde byly vězněny první oběti zatýkací akce „Gitter“, kteří poté byli převezeni do Kounicových kolejí a koncentračních táborů. Špilberk se měl stát vzorovými kasárnami Wehrmachtu. V ulici Pod Kaštany se nacházel internační tábor pro osoby zatčené z politických a rasových důvodů. Odtud putovali dále do Kounicových kolejí a koncentračních táborů. Pozornosti okupantů neunikl ani nedaleký hrad Veveří, kde byla umístěna německá ženijní jednotka, a okolí hradu sloužilo k výcviku parašutistů. V roce 1943 hrad získala Technická akademie SS a policie, zabývající se vývojem nových zbraní.

 

Teror nacistů se netýkal jen Čechů. Trpěli jim i Židé a Romové. O holokaustu se psalo a píše již hodně. Tento zločin na lidstvu uznal i sám papež. Perzekuce Židů začala již v roce 1939. Kromě opovrhování touto nečistou rasou, nacistům šlo hlavně o jejich majetek. Protižidovská opatření vyřadila Židy z běžného života. Měli zakázáno dokonce navštěvovat i brněnský park Lužánky, jejich synagogy byly vypáleny, majetek zabaven. Koncem roku 1942 byli již téměř všichni Židé z Brna deportováni do koncentračních táborů. První transport byl vypraven 16. 11. 1941 – celkem jich bylo 12. Za úděsných podmínek putovali k smrti.

 

Zbývá se ještě zmínit o utrpení další části našeho obyvatelstva – Romů. I oni, stejně jako Židé a Slované, byli zařazeni do Hitlerova šíleného plánu „konečného řešení“ – tj. vyhubení těchto neárijských ras (mezi ně jsme patřili i my, Češi). Brněnští Romové byli internováni v táboře, nacházejícím se v Hodoníně u Kunštátu. Transporty romského obyvatelstva byly vypravovány do koncentračních táborů z městských jatek, kde celé rodiny byly drženy ve stájích jízdního oddílu Protektorátní policie. Do Osvětimi bylo od března 1943 do ledna 1944 deportováno celkem 4531 Romů, z nichž dvě třetiny prokazatelně zahynuly.

To vše již odvál čas. Naše mládež, vyrůstající v době kultu peněz a změny morálních hodnot si nedovede představit, jakých krutostí se může dopustit fašismus. Bohužel – ten pomalu zase nachází živnou půdu a to dokonce i u nás. Obávám se, že k tomu dopomůže i zaregistrování Sudetoněmeckého sdružení v Čechách, Moravě a Slezsku. Jak je možné, že spolek, jehož program je zjevným nebezpečím pro náš stát, mohl být schválen Nejvyšším správním soudem? Kdo stojí v pozadí tohoto nestoudného řešení? Nemáme právo my, občané, se to dozvědět a bránit se proti tomu? Nebo i to patří do „Roku smíření“? Odmítáme se smiřovat se vším, co ohrožuje náš stát, odmítáme se smířit s novou zradou.

 

Skloňme hlavy v tiché vzpomínce na ty, kteří za nás položili své životy. Slibujeme jim, že budeme bránit tak, jako oni, mír pro všechny lidi dobré vůle na světě.   

                                                                               N. Žečeva

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář