Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karlova cena, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

18. 7. 2021

Karlova cena

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Když jsem se doslechla, že kolaboranti a zrádci  od nás dostávají v Německu od tzv. Sudetských Němců za odměnu své protičeské  činnosti  Karlovu cenu, domnívala jsem se, že jde o cenu zaštítěnou jménem Karla Velikého, mocného franského panovníka, který vedl ustavičné války, uzurpoval  a podmaňoval  si velikou  část Evropy. Středověký římsko -německý císař  ohněm a mečem šířil svou moc a vliv římskokatolické církve. Bojové expanze jeho  vojsk těžce poničily nezávislý způsob života  napadaných Slovanů a pronásledovaly i představitele jejich křesťanských misií,  stoupence staroslovanské církve.

 

Usoudila jsem, že i současní kolaboranti s  potomky někdejších hitlerovských  rozbíječů Československa se mohou cítit  polichoceni jako   stoupenci jednoho z dávných  nelidských agresorů  s programem  „Drang nach Osten“. Ale není tomu tak. Byla jsem poučena, že kolaboranti dostávají cenu  nikoli  na počest franského panovníka  Karla  I. -  Velikého (742 – 814), ale na počest  českého panovníka Karla IV. (1316 – 1378). A tak se s úžasem ptám: Co spojuje nepřátele naší vlasti s králem, který dostal čestný titul „Otec vlasti“? Nic, naprosto nic.

 

Náš  Karel  I. ( IV.)  napsal svůj životopis a my od něj  víme, že se pokládal za Čecha. A miloval svou rodnou zem a češtinu, svůj jazyk mateřský. Když se po létech dětství a dospívání vrátil z ciziny, znal čtyři jazyky, ale česky  zapomněl. A tak se rychle doučil své  rodné řeči, kterou nazýval vznešenou a líbeznou.

 

O jeho  českém a slovanském cítění  svědčilo i založení emauzského kláštera (Na Slovanech).V něm jihoslovanští mniši konali znovu  bohoslužby dříve potlačeným  jazykem staroslovanským. A jím také psali knihy, tak jako v době cyrilometodějské.

 

Z prvních znamenitých činů Karlových bylo i založení vysokého učení (university) v Praze r. 1348. Až do té doby byly university jen v Itálii, ve Francii a v  Anglii. Pražská byla tedy první universitou ve střední Evropě.

 

Za Karla IV. vrcholí architektura gotické Prahy. Sám panovník  je zakladatelem Nového města, Královského hradu, Svatovítské katedrály, hradu Karštejna aj. . Rozvíjí se i hudba a literatura.  A panovník  podporuje i zemědělství a veškerou výrobu, řemesla, obchod. A také malířství, řezbářství, zlatnictví. Ale i soudnictví a spravedlnost. Rozkvět Čech i Moravy. Rozšíření území se děje cestou míru a pokoje. Král  byl přesvědčen, že  český stát má svůj základ v říši Velkomoravské.

 

Karel IV. byl také králem německým a císařem římsko-německým. „Zlatou bullou“  r. 1356 upravil říšské volby . Kurfiřti (voliči) měli umět také česky a česká země měla téměř úplnou nezávislost. Za  vlády Karla  IV. byla říše česká prvním státem střední Evropy a Praha  politické a duchovní středisko. Byl to „zlatý věk“ naší historie. A panovník s úctou, láskou  a vděčností dostal  od rodáků  titul „Otec vlasti.“

Záverem. Dávat za odměnu kolaborantům  a zrádcům cenu Karla IV. je urážlivý projev přetěžké deformace a dehonestace našich dějin.  „Otec vlasti“ by nikdy kladně  neocenil nepřátelskou činnost cizích  kolonizátorů naší země, činnost  zaměřenou na  oslabení, ochuzení, rozklad vlasti. Takovou činost by nikdy netrpěl.