Jdi na obsah Jdi na menu
 


Genocida v Namibii

16. 6. 2022

Genocida v Namibii

 

Ráno 11. srpna 1904 začali Němci střílet na Herery z kanonů a samopalů. Bitva u Waterbergu skončila hererskou porážkou. A Hererové před vojáky utíkali směrem k Botswaně, do poušti Omaheke.

 

Za poslední vodní nádrží Němci postavili několik set metrů dlouhý plot se strážními posty. Něco takové se stalo v koloniální historii poprvé.

 

Historikové se většinou shodnou na tom, že dějiny evropského kolonialismu v 19. a na počátku 20. století byly neuvěřitelně brutální. Mnozí ovšem dodávají, že tady šlo o výjjimku. To, že byla na Hererech spáchána genocida podle nich dokládá následný 'Vernichtungsbefehl,' rozkaz o likvidaci, který vydal generála Trotha.

Vojáci dostali von Trothův rozkaz dva měsíce po klíčové bitvě u Waterbergu. Generál se v textu zároveň obrací na předáky hererského kmene:

"Já, velký generál německých vojsk, posílám tento dopis lidu Hererů. Všichni musí toto území opustit."

"Každý Herero, kterého najdeme na německém území, ať už bude ozbrojen nebo ne, s dobytkem, nebo bez něj, bude zastřelen. Přestaneme chránit ženy a děti. Musí se vrátit ke svému kmeni, nebo budou zastřeleni."

"Velký generál mocného císaře Lothar von Trotha. Dne 2. října 1904."

 

Koncentrační tábory v Jihozápadní Africe

 

V Berlíně ale Trothův vyhlazovací rozkaz šokoval, jak vysvětluje britský historik John Rhol:  "Když se zpráva o brutalitě, s jakou Trothovi vojáci potlačují povstání, dostala do Německa, ozvaly se tam ostré protesty. Kritizovaly ho hlavní politické strany, psaly se o tom články v novinách. Šlo o celostátní skandál."

Císař kritikům hned nevyhověl. Hon na Herery v poušti Omaheke ještě dva měsíce pokračoval. Pak Vilém II. tlaku vlády ustoupil. Vojáci shromáždili třináct tisíc vystrašených a nedůvěřivých Hererů. Řekli, že jim císař odpustil a mohou se vrátit domů. Byla to však lež.

 

Vyhlazovací politika pokračovala modernějšími metodami dvacátého století. V hlavním městě Windhoeku vznikl první koncentrační tábor. Prošly jím 4000 lidí, byli biti a umírali hladem. V roce 1904 byly přitom takové tábory vojenskou inovací:

Koncentrační tábory, jaké vyzkoušeli Britové v Jižní Africe, nebo jiné, jaké použili Španělé na Kubě, byly určeny k tomu, aby oddělily bojovníky za svobodu od těch, kdo kolonizátory podporovali.

 

V Německé Jihozápadní Africe se ale dělo, jak říká historik Ben Madley, něco zcela jiného: "Žádní Hererové tam nebyli svobodní. V táborech se ocitli všichni, nebo téměř všichni." Další tábory vznikly na pobřeží, ve městě Swakopmund, centru německého průmyslu a obchodu. Neví se přesně, kde stály, ale jak to v nich vypadalo, zdokumentovali sami Němci.

 

Věznili tu na 3000 Hererů, většinou ženy a děti. Vězni pracovali na stavbách a v přístavu, bití bylo běžné. Hovoří hererský opoziční předák Katuutire Kaura:

"Mnoho členů mé rodiny zemřelo v koncentračním táboře ve Swakopmundu. Je tam totiž velmi špatné počasí. A oni na ně nebyli zvyklí. Dostali zřejmě jen jednu deku. Mnozí zemřeli také proto, že příděly jídla byly omezené."

Jak zjistil z namibijských archívů historik Jan Bart Gewald, hererští vězni byli ve Swakopmundu evidováni s úřední precizností:

"Každý zajatý Herero dostal číslo. To bylo zaneseno do knihy. A mohli ho vozit po celé Namibii, podle toho, kde byl potřeba jako pracovní síla. Německá armáda na tyto pracovníky dostávala příspěvek."

Čísla na obojku

 

Hererská historička Johanna Kahová už nepatří ke generaci, která tábory zažila. Zajímá se ale o dění v nich kvůli své rodině:

"Jedno číslo smazali a přepsali druhým, to je zřejmě unikát. Některá čísla použili vícekrát. Když ale pomyslím na to, že moje teta ho musela nosit, jako nějaký pes na obojku kolem krku, stejně tak moje babička a každý další Herero, nenacházím slova, abych vyjádřila jejich bolest. Nedá se s tím žít. Je to bolestné..."

Koncentrační tábory byly obrovským zdrojem levné pracovní síly. Ta byla v rozvíjející se kolonii neuvěřitelně levná: 10 marek na měsíc. Své koncentrační tábory si zřizovali i soukromníci: "Ve Swakopmundu a v dalších městech vznikl armádní tábor, ale i tábory firem. Svůj tábor tu měla společnost Vermon, loďařská firma, která pak jeho obyvatele využívala k práci." Historik Jan Bart Gewald našel v hlavním městě zřejmě nejpůsobivější fakta o osudu hererských zajatců ze Swakopmundu:

"V archívu ve Windhoeku mají nejméně 14 svazků tzv. rejstříku mrtvých. 'Toten-Register'. Obsahuje rubriku jméno osoby, obvykle neznámé. Její věk, pohlaví, číslo. A informaci, pro koho před smrtí pracovala. Příčinou smrti většinou bylo vyčerpání," zjistil Gewald. Našel i předtištěné formuláře, kde byla smrt z vyčerpání předem uvedena.

Malé Německo pod africkým sluncem

 

V současné Namibii se o tom moc neví nebo nemluví. Na místě, kde měl stát tábor zmíněné firmy, je dnes obchod se starožitnostmi, kde se prodávají memorabilia z doby nacistické třetí říše. Ve Swakopmundu zemřelo mezi lety 1904 - 1909 asi 200 Hererů. Nenajdete tu ale žádnou desku na jejich památku, a mnozí obyvatelé města dokonce existenci tábora popírají. Každé léto turisté přijíždějí do města, které cestovní kanceláře propagují jako "Malé Německo pod africkým sluncem".

Hroby obětí koncentračních táborů jsou vidět i dnes, tvoří malé pahorky za městem. Hřbitov je cílem nic netušících turistů, kteří chtějí navštívit písečné duny nebo i cílem motorkářů.

"Víme, že masové hroby jsou podél řeky Swakop a také ve Windhoeku. Víme také, že v Lüderitzu prostě lidi házeli do moře," uvádí Jan Bart Gewald.

Historik dále poukazuje na to, že lidem, kteří zahynuli ve válkách let 1904 - 1909 nebyly postaveny žádné pomníky. "Chybí jakákoliv připomínka první genocidy 20. století," dodává Gewald.

 

https://www.bbc.co.uk/czech/specials/1511_genocide_namibi/page4.shtml