Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis prof. Pavlíčka,CSc., dr. Jaroši Nickellimu o dekretální normotvorbě

15. 1. 2022

Dopis prof. Pavlíčka,CSc., dr. Jaroši Nickellimu o dekretální normotvorbě

 

Vážený kolego,

 

děkuji Vám za Váš dopis. Problematika spravedlivé odplaty a spravedlivého trestu za zločiny spáchané německými okupanty a jejich pomahači se řešila obdobně ve všech okupovaných státech Evropy. Pokud by zločiny nebyly potrestány, bylo by to podnětem, aby byly páchány beztrestně znovu. V poválečné době i později byla tato spravedlnost založená na mezinárodním právu a vykonávaná také spojeneckými soudy. Analýza retribuce byla podrobně popsaná brzo po válce v právnických časopisech i např. v projevu Dr. Drtiny v Parlamentu. Zabýval jsem se také těmito otázkami v některých svých statích, např. v publikaci O české státnosti, vydané v Karolinu nebo v učebnici ústavního práva. Na mezinárodní souvislosti upozorňuje ostatně také J. Kuklík. Nemám bohužel dostatek času, abych se účastnil dalších polemik v této záležitosti a tím zpochybňoval ukončené záležitosti spojené s 2. světovou válkou. Ostatně ještě dodnes probíhají v Evropě, v USA nebo v Izraeli řízení s posledními ještě žijícími nacisty.

 

Pokud jde o dekrety prezidenta republiky, byly vydávány na návrh vlády ještě v Londýně. V čele vlády byl katolický politik Msrg. Šrámek, od dubna 1945 v druhé etapě dekretální normotvorby sociální demokrat Zdeněk Fierlinger a na formulaci dekretů vládou se podíleli vynikající právníci v této vládě JUDr. Adolf Procházka za lidovou stranu, JUDr. Jaroslav Stránský a JUDr. Prokop Drtina za národní socialisty. V době války formulaci dekretů ovlivňovala Právní rada, v které byli zastoupeni příslušníci české, slovenské, židovské i německé národnosti. Kancelář prezidenta republiky byla jedním z připomínkových míst jako je tomu i doposud. Masaryk kdysi řekl, že bez Beneše bychom republiku neměli. I v době 2. světové války stál v čele zahraničního odboje a přivedl Československo znovu ke svobodě. Nepovažuji za potřebné srovnávat názory Masaryka a řady světových politiků po 2. světové válce s názory mě neznámého jednotlivce.

Víc k tomu nemám co dodat.

Srdečně Vás zdravím a přeji vše dobré.

 

Václav Pavlíček