Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to Great reset? I

5. 3. 2021

Co je to Great reset?

Část 1.

Zpracováno dle pořadu na Svobodném rádiu ze dne 5. února 2021

Studio Berlín, Zdeněk Chytra

 

Hlavní téma Světového ekonomického fóra pro r. 2021 je „Great reset“ (cit.: prezident a zakladatel  Světového ekonomického fóra – WEF, Klaus Schwab). V současné době  již probíhá globální destrukce  základů naší identity a hodnot. Globální elity a korporace se připravuji na onen Great reset, čili na 4. průmyslovou revoluci, což je v podstatě přechod k neomarxistickému pojetí světa. Cílem je nastolení jakéhosi „ nového normálu“ a  nových komunitních standardů.

 

Hlavními aktéry nastupujících změn a drastických omezení lidských práv a svobod je OSN a WHO. Se zaváděním opatření hovoříme o tzv. bigtechmonopolistech. Nastupuje cenzura, svoboda projevu je „vypnuta“. Jde o zničení hodnot Západu a svobodného řádu.

 

Již dnes jsme  z důvodu „světové pandemie“ nuceni nosit roušky, musíme dodržovat sociální distanc, omezeny jsou volnočasové aktivity, jsou zavírány školy. Ti, kteří vzdorují, jsou nebo budou trestáni, budují se tzv. karanténní tábory ( Německo). Došlo a bude docházet k velké redukci cestování, zejména k razantnímu omezení leteckého provozu. Hovoří se o tzv. době pocovidové.

 

Klaus Schwab k tomu říká - Staré systémy nejsou již vhodné pro 21. století, nastal čas na přetvoření systému pro potřeby postcovidové doby.

Proces, který má být završen zavedením NWO (Nový světový řád), probíhá již léta. NWO není konspirace!! Není  již  kladen důraz na svobodu, ale naopak, NWO přináší totalitu, kterou jsme ještě nezažili. Jsou ničeny hodnoty spojené s národy, historií, kulturou, náboženstvím. Lidé v opozici jsou trestáni a dehonestováni.

 

V Evropě je hlavní hráčkou v zavádění těchto změn Angela Merkel

Na 10. výročním zasedání WEF byl stanoven cíl: přetvořit ekonomiku  na ekonomiku zúčastněných stran, tzv. stakeholder economy. Kdo je tou zúčastněnou stranou? Mohou to být akcionáři, zaměstnanci, dodavatelé, spotřebitelé… . Rozhodování o směřování firem se bude přesouvat od akcionářů k té „nejukřičenější“ skupině, akcionáři budou vytěsněni z rozhodování ( v klasickém modelu právě akcionáři udržují pod tlakem vedení společností). Tyto procesy může prosazovat vláda přijímáním zákonů. Ekonomika zúčastněných stran je údajně etickou a rozumovou volbou! Je však zřejmé, že je zaváděna za účelem stále většího zisku elit. Do ekonomiky se vnáší nový prvek marketingu - marketingvý trik (př. firma Vodafon cílí v marketingu na LGBT komunity ne proto, že by s nimi souhlasila, ale proto, aby si zajistila novou klientelu, jde tedy o politický kurz, jímž společnost stimuluje klienty).  Hovoří se o tzv. teorii popelnice, kdy ze společnosti/ firmy je jakási „popelnice“, do níž každý vhodí svůj názor. Cíle jsou špatně definovány, vedení podniku vlastně nezná priority a bude se zmítat v chaosu!

 

Dochází k tzv. ekonomizaci neziskového sektoru. Do řízení kapitálových společností vstupují spolky a pronikají na finanční trh. Je paradoxní, že spolky, které nevytvářejí zisk tak dokážou přímo ovlivnit finanční toky.

V reálu je tato ekonomika neudržitelná. Budou odcházet investoři, akcionáři.

 

WEF přijalo Akční plán k zavádění stanovených procesů. Jeho realizaci např. vidíme v Německu, kdy A.Merkel nařídila firmám nutnost zavést home office, což vychází z Akčního plánu, který počítá s tím, že postupně 1 miliarda pracujících bude na home office. Firmy se však obracejí proti zaměstnancům. Cílem je stále větší sociální distanc, odlidštění práce, transhumanismus, robotizace, postupně  půjde o zavedení „čínského ekonomického  modelu“.

 

Co se týče nekončících půjček od globálních elit, tak s jejich splacením se vlastně nepočítá, neboť celý proces směřuje k totálnímu ožebračení všech a k zrušení soukromého vlastnictví. Globální elity však nesmírně zbohatnou. Celý proces přeměn je plánován na příštích 150 let.

 

Pokračování

 

Zpracovala: Dagmar Tisovská

Táborští vlastenci

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář