Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chtějí pomník italovraha Radeckého v Praze

10. 9. 2022

Chtějí pomník italovraha Radeckého v Praze

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

 

Tak ona nestačila porážka prezidentského kandidáta lidem republiky. Schwarzenbergovci místo spolupráce s lidem republiky tuto republiku chtějí nadále bourat. Tentokrát si vymysleli nový pomník - pomník maršála Radeckého z Radče. Proti instalaci tohoto pomníku by se měla postavit celé obec legionářů a celá obec odbojářů. Dále by se k odporu proti tomuto monumentu měli připojit všichni vlastenci a organizace, které si váží ideového a státního odkazu republiky Československé. Tedy všichni ti, kdož uznávají odkaz T.G.Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika.

 

Nebudu rozebírat rodovou historii maršála Radeckého, ani jeho vztah k češství. Jako potomek  ruského legionáře poukážu jen na jeden moment vojenské kariéry tohoto válečníka zparchantělé rakouské monarchie. Když padlo revoluční hnutí osvobozujících se národů roku 1848 - Čechů, Rakušanů, Němců, Italů, Uhrů a dalších - psal list vídeňských revolucionářů "Der Radikale" toto o třech habsburských generálech :

"...tento generál ze severu je generálem vraždění (míněn gen. Windischgrätz v Praze). Radecký v Miláně, Castiglione v Krakově, Windischgrätz v Praze - toť výtečný trojlístek". Copak to dělali tito výtečníci v oněch městech? "Potlačovali vzpouru", řečeno habsburským slovníkem! V Itálii dal vraždit Radecký, v Čechách Rakušan Windischgrätz, v Polsku Ital Castiglione - aby neměli soucit s příslušníky vlastních zemí. Oni však neznali žádné vlastní země - oni sloužili jen a jen dynastii Habsburků. Pro ně bylo vlastenectví a čest sloužit dominantní panské dynastii. Té dynastii, která se věrolomně zachovala ke Koruně České, kdy Franz Josef I. , který se dostal na trůn intrikou, na rozdíl od posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého, zapřel své sliby Čechům dokonce dvakrát, a nedal se korunovat. Zbytek vlády pak byl usurpátorem českého trůnu. A tomu sloužil "velký Čech z Radíče"! Ne Čechům, ne českému obrozenému národu!  Vyzývám legionáře a odbojáře! Nedejte dopustit vztyčení pomníku habsburského služebníka, italovraha, který nechal v Miláně zmasakrovat tisíce italských vlastenců! Právě v Itálii jsou hroby a pečlivě udržované pomníky československým legionářům, kteří položili životy za republiku, za svobodný stát Čechů a Slováků, kteří bojovali proti Habsburkům, jichž byl Radecký sluhou. Tito legionáři nepadli za nějakého Habsburka, tím spíše za odkaz nějakého Radeckého! Celá akce pomníku Radeckého v Praze je protičeskoslovenská, protirepublikánská, v podstatě protinárodní - marně zakrývaná vědátorskými výmysly o jakémsi "vlastenectví Radeckého". Proto ji také zaštiťuje pan Böhme Schwarzenberg !

 

Proto vyzývám kompetenty v Praze - pryč s pomníkem italovraha Radeckého. Snad by měla býti i podána stížnost na italskou ambasádu. Radecký patří Vídni - stejně tam už má  pomník. Do Prahy, matičky Koruny české a Republiky, sluha Habsburků nepatří.                              

 ČSOL Brno