Jdi na obsah Jdi na menu
 


20 + 1 bodů českých národních zájmů

2. 11. 2020

20 + 1 bodů českých národních zájmů

 

Pokud dnes použijeme pojem národní zájem, zpravidla musíme čelit otázce:  “ A co to je? Definujte ten pojem!” Cílem obvykle je tento pojem diskreditovat a smést ze stolu, ale přiznejme si, že jisté opodstatnění taková reakce má. Pokusme si tedy srovnat věci v hlavě a shrnout v 21 bodech, co pojem národní zájem vlastně představuje. Pochopitelně ve velmi obecné rovině, bez rozvádění podrobností. To že takový přehled má tolik bodů je dáno tím, že národní zájem nelze chápat bez zásad, které někteří národovci pomíjejí. Zde mám na mysli především občanské svobody a sociální solidaritu ve společnosti a rovněž hospodářskou prosperitu země. Některé věci zde uvedené nejsou třeba současnou realitou a nelze jich doáhnout  rychlou cestou, ale spíše postupným vývojem a politickým snažením. Představují totiž ideální stav, který, I když třeba není v dané chvíli reálně dosažitelný, tak se lze o něj snažit a alespoň se mu přiblížit.

 

Co tedy je v českém národním zájmu?

1)  Nedotknutelnost územní celistvosti státu.

2)  Politické rozhodování výhradně v rukou domácích orgánů a úřadů.

3) Maximum hospodářských nástrojů v kompetenci národních orgánů ( měna, daňová politika a pod.).

4) Sociální politika zaměřená na podporu rodiny, péče ve stáří a v nemoci, podpora občanů státu v tíživých sociálních situacích. Pracovní zákonodárství chránící důstojný život zaměstnanců.

5) Právo volit a být volen jen pro občany republiky na všech stupních samosprávy.

6) Armáda postavená na občanském principu určená k obraně země a ne k pochybným exotickým dobrodružstvím.

7) Nerostné bohatství, vodní zdroje a vodohospodářství, energetika, centrální dopravní systém a spoje ve vlastnictví státu, regionální samosprávy nebo obcí .

8)  Účast v mezinárodních organizacích a spojeneckých blocích jen na základě rovnoprávnosti.

9) Přednost zákonných norem republiky před spolkovými pravidly a náboženskými dogmaty.

10) Vzdělávací systém musí nabízet bezplatné vzdělání v potřebných oborech na všech úrovních s ohledem na praktické potřeby společnosti.

11) Dostupné zdravotnictví garantované státem a preventivní péče o zdraví populace.

12) Aktivní a samostatná zahraniční politika  rozvíjející dobré a korektní vztahy na všechny světové strany.

13) Zaručená občanská práva a svobody, zejména  svoboda slova a projevení názoru zákonnými prostředky,parlamentní systém a svobodné volby. Zároveň nepřipouštět činnost organizací a spolků nepřátelských národu a republice, účinné čelení agresivním ideologiím a jejich propagaci.

14) Nedotknutelnost výsledků Druhé světové války, včetně Dekretů prezidenta republiky Dr. E.Beneše.

15)  Ochrana  české krajiny a jejích přírodních krás, zdravé a ohleduplné využití půdy, její ochrana před erozí a kontaminací.

 

16) V zájmu hodpodářské prosperity země zachovávat všechny druhy národní práce v celé své šíři a rozmanitosti ať už jde o výrobu, řemesla, zemědělství, obchod nebo služby.

17) Péče o hmotné památky které jsou důležitou součástí národního kulturního dědictví.

18)  Rozvíjení a podpora české duchovní kultury minulosti I současnosti.

19)  Podpora a rozvíjení znalosti národní historie a dějin státnosti.

20) Podpora a rozvíjení tělovýchovy zaměřené nejen na  výchovu národní reporezentace ale I podporu národní zdatnosti a  zdraví. Podpora sdružení rozvíjející národní brannost, schopnost přežití a  předvojenskou a zdravotní výchovu.

21) Fungující a akceschopný policejní sbor zajišťující ochranü společnosti před bežnou kriminalitou, organizovaným zločinem a terorismem.

 

Těchto 21 bodů jistě nevyčerpává všechny možnosti a každý z nich lze dále rozvíjet, upřesňovat a třeba I nacházet rozdílné formy jeho naplnění. To už je věc společenské diskuze a konsenzu. Na těchto obecných zásadách by ale snad bylo možné nalést co nejširší shodu v rámci české národní společnosti.

 

Jiří Pondělíček

Národní socialisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář