Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o průběhu pléna ÚV ČSBS 23. 6. 2020

5. 7. 2020

Zpráva o průběhu pléna ÚV ČSBS 23. 6. 2020

28. 6. 2020

 

Účast na něm nebyla nikterak vysoká, kolem čtyř desítek členů, což lze vzhledem k celkové situaci pochopit, i když témata, jež byla předmětem jednání, se jevila z hlediska situace svazu životně důležitá.

 

Prvním bodem v programu byla kontrola plnění usnesení 11. zasedání ÚV ČSBS ze dne 19. 11. 2019 a hlasování per rollam, jež bylo i přes zjevnou nezákonnost uskutečněno. Předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička se snažil postup obhájit s poukazem na občanský zákoník,mimořádnou situaci a zákon, který byl v souvislosti s koronavirem schválen PSP PČR. Podpořil ho JUDr. Hais a nový právní poradce ÚV ČSBS místo JUDr. Kissewetera. Nicméně i on konstatoval, že je to vše a to cituji jeho slova „na hraně“. Oponentem byl bratr Josef Kredba, který citoval stanovisko právníka F. Boldta (viz)

 

Předseda ÚV napadl bratra Kredbu, že označil zesnulého předsedu EK (ekonomické komise) bratra Kalivodu za defraudanta, a obvinil ho z podvracení a rozbíjení svazu. Došlo k hádce mezi nimi, během níž bratr Vodička častoval bratra Kredbu křikem a emočními výlevy.

 

Poté se zmínil o pořadu Reportéři ČT (viz), který se zabýval současnou především ekonomickou situací ve svazu a obvinil ty, kteří poskytli rozhovor, že sami dluží svazu nemalé částky z důvodu chyb v účetnictví a neoprávněného nakládání s rozpočtovými prostředky. Konkrétně se zmínil o OV ČSBS Benešov − 65 000 Kč a OV ČSBS Brno-venkov 67 000 Kč. Konstatoval, že tím jsou porušovány závěry sjezdu ČSBS a úkoly z nich vyplývající.

 

Poděkoval sestře Bobošíkové, že rozhovor redaktorům neposkytla. Zvažuje se prý podání stížností na jednání redaktorů. Velkou pozornost a následnou diskuzi vzbudil i návrh rozpočtu svazu na rok 2020, v němž se stále rozděluje podle počtu členů nikoli dle aktivity oblastních organizací. Předsednictvo zmínilo kritiku, malé množství konkrétních návrhů a konstatovalo, že nelze pokrýt všechny požadavky a dále že vázne podpora ze strany magistrátů.

 

Opětně vystoupil bratr K. Kredba s grafem, ze kterého bylo patrno, jak malá část finančních prostředků jde do jednotlivých oblastí ve srovnání s ústředím. V této souvislosti kritizoval bratr Kulfánek hospodaření OV Valašské Meziříčí bratr Kredba se ohradil a obvinil ho ze lži.

 

Zásadní připomínku k rozpočtu vznesl bratr Vaněk s poukazem, že chybí k němu komentář a nelze jej proto považovat za relevantní. Proti rozpočtu v této podobě hlasovalo 6 přítomných členů (vzhledem k celkovému počtu přítomných členů ústředního výboru tak bylo hlasování neplatné).

 

Zpráva předsedy ÚKRK bratra Cincibuse, jež byla poté přednesena, dovršila obraz katastrofální situace, jež ve vrcholných orgánech svazu panuje. V převážné míře byla věnována výsledkům kontroly MF ČR. Vyplývá z ní, aspoň dle bratra Cincibuse, že nebyla zjištěna žádná úmyslná trestná činnost, nikdo se nemusí z ničeho obviňovat a nikdo není viněn. Dlužná částka byla splacena z výnosu prodeje. Požadovat po oblastních výborech, aby zaplatily škody, by mělo likvidační dopad nejen na svaz ale i na oblastní organizace. Zpráva mlčky přešla, lépe řečeno nevyjádřila se k pochybení předsednictva − neoprávněné vydané částky na odměny, náklady na časopis Národní osvobození, muzeum Josefov, muzeum Waldemara Matušky atd., jehož podíl na celkové částce činí přes 600 000 Kč.

 

Bratr Bukovský uvedl, že část viny nese i bývalá účetní firma, která byla pověřena za nemalé roční náklady vést účetnictví a je tudíž i ona odpovědna. Vyplývá z toho, že ÚKRK, jež má dbát na úzkostné dodržování pravidel, zakrývá zjištěné nedostatky a pochybení způsobené i vrcholnými orgány svazu. Za hospodaření svazu je odpovědný předseda a místopředsedové a měly by nést odpovědnost za náhradu takto vzniklých škod. Stejné je to ovšem i v případě oblastních organizací. Zpráva byla ÚV vzata na vědomí.

 

Další témata projednávaná na plenárním zasedání, i když v zásadě důležitá, nejsou v tomto komentáři zmíněna, neboť by na celkovém, a přiznejme si znepokojivém obrazu stavu vedení svazu, zásadním způsobem nic nemohla změnit, spíše jen dokreslit.

 

Situace je velmi vážná a je řešitelná pouze tehdy, pokud nejen vedení, ale i podstatná část členů ústředního výboru najde odvahu nazvat věci pravými jmény a podívat se nelítostné pravdě přímo do očí a to bez růžových skel a příkras a nejen bez zájmu pasivně přijímat a poté stejným způsobem pro ně hlasovat

Žádný z návrhů Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ ke 13. zasedání ÚV (viz) nebyl na jednání zařazen.

 

Milan Vichta

 

 

Zprávu Milana Vichty členové Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ schválili jako svou informaci členům ČSBS a veřejnosti.

 

Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“

 

(signatáři platformy jsou jmenovitě uvedeni zde)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář