Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádná zpravodajská služba by neprovedla a ani by nedokázala provést akci, ze které NCOZ obviňuje ruskou GRU v kauze Vrbětice

29. 6. 2021

 

Žádná zpravodajská služba by neprovedla a ani by nedokázala provést akci, ze které NCOZ obviňuje ruskou GRU v kauze Vrbětice

 

Souhrnná analýza a hodnocení s odborným výkladem (13104)

 

Velmi komplexní a rozsáhlejší rozbor údajné operace* ruské GRU v muničním areálu ve Vrběticích z pohledu jejího plánování, přípravy a provedení. I přes rozsáhlost odborného dokumentu jsme tento dokument ponechali jako jeden zpravodajský produkt* bez rozdělování do více produktů.

 

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájila trestní řízení* proti dvěma příslušníkům ruské vojenské zpravodajské služby* GRU* (GU*), které „důvodně“ podezřívá ze zapojení do výbuchů dvou skladů v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Vážný problém je však v tom, že cokoli se mělo v souvislosti s ruskou GRU a kauzou „Vrbětice“ řešit, tak se to mělo začít řešit nejpozději v roce 2018 včetně zahájení trestního řízení a informování vlády. Proč nejpozději v roce 2018, to je podrobně zdůvodněno v produktu 22039.

 

To, co se odehrálo v dubnu 2021 – rozuměj dramatické vystoupení dua Babiš–Hamáček a následné vyhoštění 18 ruských diplomatů – se mělo odehrát nejpozději na konci roku 2018. Pokud se tak nestalo a vše se odehrálo až na jaře 2021, a ještě k tomu na pozadí určitých politických událostí, měli by se všichni zákonodárci i členové vlády ptát, proč s tím policejní orgány, a především Bezpečnostní informační služba* (BIS) přicházejí až v roce 2021. Zákonodárci měli už dávno požadovat a členové vlády realizovat řízení proti odpovědným zpravodajským a policejním funkcionářům za zanedbání jejich zákonné odpovědnosti a povinností.

 

Pokud chtěly NCOZ a BIS spojit GRU s výbuchy ve Vrběticích, pak to měly učinit již v roce 2018. Informace, které obě složky předložily až nyní v roce 2021, musely být totiž dostupné už v roce 2018, kdy britské úřady uvolnily zásadní informaci, která měla být klíčovým dílkem do české skládanky (viz produkt 22039). Proč se BIS a NCOZ po téměř třech letech náhle probudily a přispěchaly s něčím, co měly předložit na podzim 2018? Buď mají obě složky neschopné vedení, anebo to hodně „smrdí“ komplotem ze strany bezpečnostních sil, což má svůj počátek u západního zahraničního partnera.

 

Závažnost situace je ale zvýšena tím, že ten zápach organizovaného spolčení páchne dvojnásob. Tu dvojnásobnou „smrdutou“ příchuť dodává vláda a zákonodárci, kteří toto nepochybné zpoždění vůbec neřeší a na nic se neptají (viz správné otázky v závěru produktu 22039 – odpovědi nejsou neznámé). To už pak není jen komplot bezpečnostních sil, ale také komplot vlády. A zdůrazňujeme, že se jedná o lehce doložitelná fakta, kterým nemůže nikdo uniknout. Všechno je otázkou času.

 

Toto dění je znakem úpadku České republiky, která se propadá stále hlouběji do područí cizí mocnosti, přičemž je zneužívána v boji proti předurčenému „nepříteli“. A je úplně jedno, že premiér Andrej Babiš neustále vykřikuje, že ČR je svrchovanou zemí, když se následně podřizuje cizím zájmům a souhlasí, aby český stát fungoval jako nástroj cizí mocnosti. Svrchovanost republiky navíc nezaručuje ani Ústava ČR, což by měl Babiš vědět a snažit se o nápravu (viz produkt 31016).

Komplot zástupců bezpečnostní komunity a politiků v kauze „Vrbětice“ byl již doložen několika zpravodajskými produkty, kde jsme se věnovali objasnění klamných* a vykonstruovaných stop*. K těmto falešným stopám* patří například údajný pobyt operativců* GRU v ostravském hotelu Corrado, kde oba ruští rozvědčíci měli zřejmě přechodné pomatení smyslů, když podle BIS a NCOZ oba v prostoru 30 x 50 m používali dva různé krycí doklady* (rozbor tohoto nesmyslu a dalších detailů viz produkt 12098 a produkt 13099). Další falešnou stopou je údajný e-mail, který měl být žádostí obou ruských zpravodajců* o vstup do muničního areálu ve Vrběticích (tuto stopu jsme kompletně „vygumovali“ v produktu 12099 a v produktu 12100). V tomto produktu se zaměříme na velmi chabé tvrzení NCOZ o akci GRU přímo uvnitř muničního areálu, která ale měla údajně vyvrcholit až mimo území ČR (za tímto výkladem samozřejmě původně stojí BIS a její zahraniční „našeptávači“).

 

Podle NCOZ byl cílem útoku vojenský materiál, který měl být v nejbližších dnech inkriminovaného období roku 2014 dopraven do Bulharska. Proto NCOZ prohlašuje, že k výbuchům nemělo dojít na území České republiky, protože to údajně mělo poškodit bulharského odběratele v zahraničí (ten měl vojenský materiál – zbraně a munici – vyvážet na Ukrajinu, za což ho měli Rusové potrestat a znemožnit).

 

NCOZ tvrdí nebo se snaží vytvořit zdání, že důstojníci z GRU ve středu 15. října 2014 nepozorovaně pronikli do muničního areálu a následně do dvou skladových hal vzdálených od sebe zhruba 1,2 km, kde umístili výbušná zařízení. Co do skladových hal! Bylo to mnohem složitější. Po vniknutí do obou hal museli otevřít uzamčené a/nebo zaplombované bedny s vojenským materiálem (municí) a teprve do nich výbušná zařízení instalovat. Museli se dostat až do vnitřku beden, jelikož podle NCOZ a BIS mělo k výbuchům dojít mimo území ČR. Výbušná zařízení tak musela být umístěna uvnitř beden, které měly být transportovány.

 

Problém byl však v tom, že první výbuch nastal už 16. října 2014, a to uvnitř skladové haly č. 16 (viz obrázek). Po 48 dnech od prvního výbuchu čili 3. prosince 2014 nastala druhá exploze, a to ve skladové hale č. 12 (viz obrázek). Ministr vnitra Jan Hamáček k tomu v pořadu ČT „Otázky Václava Moravce“ vysílanem 18. dubna 2021 uvedl, že se v případě prvního výbuchu odehrálo něco, co nebylo takto plánováno, a že ten druhý výbuch nastal v situaci, která byla plánována, neboť bedny s vojenským materiálem měly být v té době už v Bulharsku. Větší hloupost už nemohl říct! Na jeho částečnou omluvu můžeme uvést, že to není z jeho hlavy. Původcem této náramné hlouposti je BIS a NCOZ, avšak Hamáček by měl být duševně natolik v kondici, aby tuto hloupost prohlédl. Ale jak se zdá, tak jeho schopnost myšlení je silně omezena, poněvadž si neuvědomuje, co znamená časový interval mezi oběma výbuchy či sériemi výbuchů pro prezentovanou údajnou sabotážní* akci GRU. Tuto nebetyčnou hloupost osvětlujeme dále v textu v části „Instalace výbušných zařízení“ a v části „Závěr“.

 

To, co uvedl Hamáček, který samozřejmě vycházel z informací od BIS a NCOZ, je ubohá fikce, která nemá s realitou nic společného. Je nutné zdůraznit, že Policie ČR, potažmo NCOZ nedisponuje žádným fotografickým materiálem nebo videozáznamem ani záznamem v „knize návštěv“ a ani jediným svědectvím o tom, že by dva dotyční Rusové byli uvnitř muničního areálu nebo se k němu jen přiblížili. Stejně tak NCOZ nedisponuje žádnými zbytkovými fragmenty údajných výbušných zařízení ani zbytkovými částicemi výbušniny použité v údajných výbušných zařízeních. Celé je to jen uměle vytvořený příběh, což někteří dnes nazývají preferovaným módním výrazem „narativ“ převzatým z anglického termínu „narrative“. Bylo to jako vymyslet filmový scénář, kde úkolem scénáristy bylo ztvárnit „poutavý“ příběh s propojením výbuchů ve Vrběticích na ruskou GRU a vše to sladit s určitými místy a dny. Ve filmovém scénáři je možné všechno, ale zpravodajští a policejní fabulátoři* zapomněli, že BIS a NCOZ nejsou filmové štáby.

 

V následující části zpravodajského produktu vysvětlíme, jak je to s plánováním sabotážních či destrukčních akcí, respektive jaké klíčové položky se při tomto plánování posuzují a co všechno se při plánování těchto akcí bere v úvahu. Na kauze „Vrbětice“ názorně ukážeme, jak si vedoucí funkcionáři BIS a NCOZ a členové vlády s tímto smyšleným sabotážním příběhem se zapojením ruské GRU pořádně „naběhli“ (popis akce je ve více bodech v „těžkém“ rozporu s realitou, přesněji s proveditelností některých popisovaných úkonů). S tím zároveň ozřejmíme, proč by žádná zpravodajská služba* neprovedla a ani by nedokázala provést akci, která je českými bezpečnostními složkami a politiky prostoduše a bez jediného přímého důkazu* a bez jediného pravého nepřímého důkazu* servírována veřejnosti.

 

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/689-zadna-zpravodajska-sluzba-by-neprovedla-a-ani-by-nedokazala-provest-akci-ze-ktere-ncoz-obvinuje-ruskou-gru-v-kauze-vrbetice

 

Přišlo e-poštou