Jdi na obsah Jdi na menu
 


Za srbské vyučování našich dětí!

17. 1. 2024

 

 Bojujeme za srbské vyučování našich dětí!

Witaj musí zůstat 

Kathleen Komolka, Německo 
 

Prosím, pomozte nám, rodičům dětí ze srbskojazyčných základních škol programu Witaj a základní školy Witaj v Sielowu, aby naše děti měly volný a neomezený přístup ke vzdělání v našem srbském jazyce, v rámci lužickosrbského vzdělávání nebo dvojjazyčného vzdělávání v rámci programu Witaj!

 

Jsme Srbové a tudíž bychom měli patřit k uznávané menšině v lužické sídelní oblasti. K uznávané menšině s oprávněnými zájmy ve vztahu k ochraně a propagaci našeho srbského jazyka a kultury, které jsou chráněny ústavou.

 

Ministr školství Baaske nyní přijal nové nařízení o srbském a dvojjazyčném vyučování -Witaj. Při minimálním počtu 12 , při třístupňovém vyučování, by ve většině škol v Braniborské Lužici  nebylo srbské vyučování možné a náš projekt Witaj, který je ústřední součástí každodenního života, bude pravděpodobně postižen ještě dramatičtějšími důsledky. Celý vzdělávací koncept, jako jsou Witaj-školky, které zajišťují dvojjazyčný rozvoj našich maličkých, je rovněž velmi zranitelný vůči tomuto záměru!

 

Říkáme, že pro menšiny nemohou být použita kritéria, jako je účinnost nebo holá čísla! Je to v rozporu se zásadou ochrany menšin a za ni budeme bojovat dál!

 

Ministře Baaske, zajistěte, aby toto nařízení nevstoupilo v platnost! Aby byly používány uznávané a dobře použitelné předpisy bez pevných čísel.

 

Proč chcete pane ministře Baaske změnu, která zabrání našim dětem, aby měly svá základní práva zajištěná a mohla rozvíjet svou kulturní identitu?

Proč prosazujete ministře Baaske toto nařízení, které definuje minimální velikost skupiny, aby se zabránilo v zajištění práv našich dětí, zakotvených do zákona, ústavy a Evropská charty a rozvoji jejich kulturní identity?

My rodiče a Lužičtí Srbové to nechceme připustit! Prosíme, respektujte nás, a nepokračujte v opatřeních, zahájených po potlačení východoněmeckého režimu, která neustále směřují ke zmaru!

Prosíme uvědomte si svou kulturní zodpovědnost za naše děti a zastavte účinnost tohoto nařízení!

Rodiče dětí v programu Witaj

 

Lužickosrbské školství je opět ohroženo! Liza Stefanova prosí o podpis petice na podporu lužickosrbské výuky v Dolní Lužici, která je ohrožena braniborskou vládou. Braniborské ministerstvo školství plánuje zvýšit počet dětí nutný na otevření lužickosrbské výuky na dvanáct, čímž by zřejmě ze sedmadvaceti škol zůstala výuka pouze v jedné. (Zdroj Serbske Nowiny.https://www.facebook.com/Spole%C4%8Dnost-p%C5%99%C3%A1tel-…/

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

 

SL měl tedy dostatek času, aby své předmětné programové prohlášení  alespoň začal svými skutky naplňovat. Nic však nevíme o tom, že by se zasloužil  o zlepšení situace Lužických Srbů v Německu.

Jak by bylo hezké, kdyby vedoucí činitelé SL prohlásili, že budou trvat na tom, aby Lužičtí Srbové měli alespoň tolik práv, co německé menšiny užívají v okolních státech. To se nestalo. Domníváme se, že programové prohlášení SL z února 2015 převážně směřuje na německé menšiny, které se budou dožadovat dalších práv ve státech, v nichž žijí. Postavení Lužických  Srbů na základě uvedené iniciativy se zřejmě k lepšímu nezmění.. Myslíme si, že to SL v popisu práce vůbec nemá. Otázkou je, co udělá ČR a my, její občané, ve prospěch jednoho z nejmenších národů na světě, jímž Lužičtí Srbové bez pochyby  jsou.

 

Abychom neopomněli. V předmětném prohlášení SL se dále požaduje „zaručit univerzální lidská a základní práva, jakož i práva všech národů a národnostních skupin na vlast a sebeurčení.“ Pokud jde o právo národů na vlast a sebeurčení, pak mezinárodní právo je zajišťuje. Musí jít však  o národ, který nemá dosud svůj stát. S termínem národnostní skupina se v mezinárodním právu nesetkáváme. Má tento termín být nově zakotven v mezinárodním právu? A tak se dostat do takové blízkosti pojmu národ, že by šlo o pojmy až zaměnitelné? Pokud k tomu SL  míří, pak jde o slepou uličku. Z tak zvané národnostní skupiny nelze udělat národ. Pokud by se o to někdo snažil, dosáhl by rozbití řady států v Evropě a tím i její destrukce.

J. Skalský