Jdi na obsah Jdi na menu
 


Washingtonské rozhodnutí chránit ukrajinské nacisty

13. 3. 2022

Washingtonské rozhodnutí chránit ukrajinské nacisty

Mimořádné hlasování Ukrajiny a USA Valného shromáždění OSN

12. 3. 2022 josh-xy   

 

Toto je doslovně z oficiální zprávy z plenárního zasedání Valného shromáždění OSN ze dne 16. prosince 2021:

Shromáždění se dále ujalo zprávy o „Odstranění rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti“, která obsahuje dva návrhy rezolucí.

Zaznamenaným hlasem 130 pro ku 2 proti (Ukrajina, Spojené státy americké) a 49 se zdrželo hlasování, shromáždění poté přijalo návrh rezoluce I, „ Boj proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k přiživování současných forem rasismu. , rasová diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivost“.

 

Shromáždění svými podmínkami vyjádřilo hluboké znepokojení nad glorifikací nacistického hnutí, neonacismu a bývalých členů organizace Waffen SS, včetně stavění pomníků a památníků, pořádání veřejných demonstrací ve jménu oslavování nacistické minulosti, nacistického hnutí a neonacismu a prohlašování nebo pokus prohlásit takové členy a ty, kteří bojovali proti protihitlerovské koalici, kolaborovali s nacistickým hnutím a páchali válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, za „účastníky národně osvobozeneckých hnutí“.

 

Shromáždění dále naléhalo na státy, aby odstranily všechny formy rasové diskriminace všemi vhodnými prostředky, včetně prostřednictvím legislativy, a vyzvalo je, aby se zabývaly novými a vznikajícími hrozbami, které představuje nárůst teroristických útoků podněcovaných rasismem, xenofobií a jinými formami nesnášenlivosti, resp. jméno náboženství nebo víry. Vyzval by státy, aby zajistily, že vzdělávací systémy vyvinou potřebný obsah, aby poskytovaly přesné záznamy o historii, a také podporovaly toleranci a další mezinárodní zásady lidských práv. Stejně tak bez výhrad odsoudí jakékoli popírání nebo pokus o popření holocaustu, jakož i jakýkoli projev náboženské nesnášenlivosti, podněcování, obtěžování nebo násilí vůči osobám nebo komunitám na základě etnického původu nebo náboženského přesvědčení.

 

Na Ukrajině se podpora ukrajinských nacionalistických oddílů, které bojovaly po boku nacistů, stala za posledních osm let základní ideologií moderního ukrajinského státu po roce 2013 (který je velmi odlišný od různorodého ukrajinského státu, který krátce existoval v letech 1991–2013). .

 

Úplná rezoluce o nacismu a rasismu schválená Valným shromážděním je zdlouhavá, nezvyklá , ale zejména proti těmto ustanovením hlasovaly Spojené státy a Ukrajina:

6. zdůrazňuje doporučení zvláštního zpravodaje, že „státy by měly zakázat jakoukoli vzpomínkovou oslavu nacistického režimu, jeho spojenců a souvisejících organizací, ať už oficiálních nebo neoficiálních“, také zdůrazňuje, že takové projevy křivdí památce nespočtu obětí druhé světové války a negativně ovlivňují děti a mladé lidi, a v tomto ohledu zdůrazňuje, že je důležité, aby státy v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv přijaly opatření proti jakýmkoli oslavám nacistické organizace SS a všech jejích nedílných součástí včetně Waffen SS;

7. vyjadřuje znepokojení nad opakujícími se pokusy znesvětit nebo zbourat pomníky postavené na památku těch, kteří bojovali proti nacismu za druhé světové války, jakož i nezákonně exhumovat nebo odstranit ostatky takových osob, a v této souvislosti vyzývá státy, aby plně vyhověly s jejich příslušnými závazky, mimo jiné podle článku 34 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z roku 1949;

10. bez výhrad odsuzuje jakékoli popírání nebo pokus o popření holocaustu;

11. vítá výzvu zvláštního zpravodaje k aktivní ochraně těch míst holocaustu, která sloužila jako nacistické tábory smrti, koncentrační tábory a tábory nucených prací a věznice, a také jeho povzbuzení států, aby přijaly opatření, včetně legislativních, donucovacích a vzdělávacích; opatření k ukončení všech forem popírání holocaustu

Jak uvádí Times of Israel, stovky se zúčastnily demonstrace v Kyjevě v květnu 2021 a další po celé Ukrajině na počest konkrétní divize SS. To je jen jeden pochod a jedno rozdělení – glorifikování jeho nacistické minulosti je mainstreamovou součástí ukrajinské politické kultury.

V roce 2018 dopis obou stran od 50 amerických kongresmanů odsoudil četné akce připomínající nacistické spojence, které se konaly na Ukrajině s oficiální podporou ukrajinské vlády.

Neexistují dva způsoby. Ukrajinské hlasování proti rezoluci OSN proti nacismu bylo motivováno sympatií k ideologii historických, genocidně aktivních nacistů. Je to tak jednoduché.

Spojené státy tvrdí, že jejich hlas proti byl motivován obavou o svobodu slova. Máme vysvětlení hlasování , které Spojené státy poskytly ve fázi výboru:

Nejvyšší soud Spojených států důsledně potvrzoval ústavní právo na svobodu projevu a práva na pokojné shromažďování a sdružování, a to i ze strany zapřisáhlých nacistů.

 

To zní dobře a vznešeně. Ale zvažte toto – proč se vláda Spojených států domnívá, že zapřisáhlí nacisté mají svobodu slova, ale Julian Assange ne? Můžete mít svobodu slova obhajovat vraždění Židů a přistěhovalců, ale ne odhalovat válečné zločiny USA?

 

Proč se vláda Spojených států zaměřila na novináře při invazi do Iráku? Spojené státy věří ve svobodu slova, když slouží jejich imperiálním zájmům. Jinak to nedělá. To je ten nejhorší druh vysoce znějícího pokrytectví na pomoc při obraně nacistů na Ukrajině.

Druhý důvod, který Spojené státy uvádějí, je, že Rusko si celou věc vymýšlí:

dokument nejpozoruhodnější svými slabě zastřenými pokusy legitimizovat ruské dezinformační kampaně očerňující sousední národy a propagující zkreslené sovětské vyprávění o velké části současných evropských dějin, využívající cynické masky zastavení nacistické oslavy

 

Problém je v tom, že je velmi obtížné vykreslit Times of Israel nebo 50 dvoustranných amerických kongresmanů jako ruskou dezinformační kampaň. O tom, že ukrajinské nacionalistické síly aktivně podporují nacismus a podílí se na genocidě nejen Židů a Romů, ale i Poláků a náboženských menšin, není historicky vůbec pochyb. O moderní glorifikaci těchto zlých lidí na Ukrajině není pochyb.

Samozřejmě nejde jen o Ukrajinu. V Estonsku, Lotyšsku a Litvě je záznam spolupráce s nacisty, aktivní účasti v boji za nacisty a aktivní účasti na genocidě mimořádně ostudný. V celé východní Evropě se v těchto „národech obětí“ nedaří podívat se historii přímo do očí a přiznat si, co se stalo – selhání, které Spojené státy ve skutečnosti propagují jako „kampaň proti ruským dezinformacím“.

Doporučuji vám webovou stránku www.defendinghistory.com , kterou vede obdivuhodný David Katz, což je velký a cenný zdroj na těchto stránkách z pohledu litevských Židů, který nelze ani vzdáleně odmítnout jako ruskou nebo levicovou propagandu. Na titulní straně se aktuálně nachází pojmenování náměstí v hlavním městě z prosince 2021 po litevském „bojovníku za svobodu“ Juokas Luksa „Daumantas“, muži, který zahájil masakr Židů ve Vilniusu před příchodem německých sil.

To jsou přesně ty druhy vzpomínek, proti kterým je rezoluce. V pobaltských státech došlo k prudkému ničení sovětských válečných památníků a dokonce i válečných hrobů a vztyčování vzpomínek na nacisty v různých podobách. Na to odkazují odstavce 6 a 7 usnesení a o pravdivosti těchto událostí není pochyb. Není to „ruská dezinformace“.

Evropská unie by však na podporu svých pobaltských států a jejich touhy zapomenout nebo popřít historickou pravdu a vybudovat nový národní mýtus, který by odstranila jejich aktivní roli v genocidě jejich židovského a romského obyvatelstva, nepodpořila rezoluci OSN o nacismuZemě EU se zdržely hlasování, stejně jako Spojené království. Pravda je samozřejmě taková, že NATO hodlá využít potomky východoevropských rasistů proti Rusku stejně jako Hitler, alespoň v kontextu studené války.

pokec24.cz