Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor pro záchranu České republiky

19. 12. 2022

Výbor pro záchranu České republiky

Odborníci pan Štěpán, Jandejsek, Noveský…

20 bodů pro záchranu ČR

Je nutné do konce roku 2022 provést tyto základní kroky:


1. Snížit koncové ceny elektřiny na 100 euro za MWh (3‑4 Kč za kWh). Ceny zastropovat u výrobců. To je zásadní požadavek, který lze realizovat do měsíce.
Chceme snížit zastropovanou cenu elektřiny z 240 euro za MWh (8 Kč za kWh) na 100 euro za Mwh (3‑4 Kč za kWh).

To je zásadní požadavek, který lze realizovat do měsíce. Díky tomu přežije obyvatelstvo i průmysl. Ceny je nutno zastropovat u výrobců, nikoli u odběratelů!!!

Tím odpadne nutnost poskytovat státní dotace. Dotacemi pro dodavatele elektřiny by se jen prohloubil schodek státního rozpočtu až o stamiliardy, což by stát přenesl do zvýšení daní. To je nepřijatelné.

2. Odvolat vedení ČEZ. Odvolat vedení ERÚ.

Vedení společnosti ČEZ dlouhodobě vyváží elektřinu za třetinové ceny oproti ceně, za kterou jí prodává odběratelům. Tím poškozuje akcionáře ČEZ včetně akcionářů minoritních. Vedení ČEZ by proto mělo být okamžitě odvoláno. Obdobná situace je na ERÚ, který nechrání zájmy odběratelů. Vedení ERÚ musí být tedy také odvoláno.
 

3. Neobchodovat českou elektřinu na Lipské burze a prodávat ji v Čechách za české ceny.

Je nutno odejít z Evropské energetické burzy v Lipsku a založit neformální středoevropskou burzu států V4. Ceny na západoevropských burzách jsou totiž manipulovány ze strany spekulantů. ČR může směňovat levnou elektřinu za levný plyn.
 

4. Zahájit plošný státní dotační program na zateplování domů ve výši 100 až 150 tisíc Kč pro každého žadatele, nejen pro důchodce a invalidy.
Místo zvyšování výroby elektřiny je nutno se zaměřit na snižování spotřeby. Relativně rychle lze o desítky procent snížit spotřebu plynu a částečně i elektřiny tím, že občanům poskytneme dotaci 100 až 150 tisíc Kč na zateplení domů. Tato dotace musí být určena nejen pro důchodce a invalidy, ale pro každého žadatele.

 

5. Urychleně uzavřít smlouvu na dodávku levného plynu pro tuto zimu a pro střednědobé období. Realizovat zpětný odkup zásobníků plynu na stát.
Je naprosto zásadní, aby Česká republika urychleně uzavřela smlouvu na dodávku levného plynu, a to nejen pro tuto zimu, ale i na střednědobé období. Zároveň musíme zajistit zpětný odkup zásobníků plynu na stát.

 

6. Pokračovat v dodávkách ruské ropy do ČR ropovodem Družba. Pracovat na diverzifikaci tras z jižního směru přes Maďarsko.

Dodávky ruské ropy do ČR ropovodem Družba nelze přerušit, dokud nebude vybudována náhradní trasa – nikoli z Německa, ale z jižního směru přes Maďarsko. Zárukou naší energetické bezpečnosti je diverzifikace tras dodávek plynu.
7. Koupit zpět do státního vlastnictví rafinerie, energetické sítě a vodárenství.
Je nutno koupit zpět do státního vlastnictví rafinerie, energetické sítě a vodárenství. Stát převezme správu těchto pro stát strategických aktiv, jako je voda, elektřina a plyn. Bude je spravovat jako veřejnou službu, a nikoli jako zdroj podnikání (zisků a korupce).

8. Opustit systém emisních povolenek. Na burzách obchodovat pouze přebytky elektřiny a elektřinu z plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.
Je nutno zrušit provázanost cen plynu a elektřiny a opustit systém emisních povolenek, který nesouvisí s ekologií a bude dále dramaticky zdražovat českým spotřebitelům elektřinu. Následně budeme na burzách obchodovat pouze přebytky naší elektřiny a elektřinu z plynových elektráren či obnovitelných zdrojů.

 

9. Odmítnout jakékoli snahy EU o zákaz topení dřevem.
Avizovaný zákaz topení dřevem ze strany EU je naprosto nepřijatelný.

 

10. Urychleně vypracovat studii přínosů a negativ vyplývajících z členství ČR v EU.
Na základě zde uvedených bodů je nutno vypracovat studii přínosů a negativ vyplývajících z členství v EU. V úvahu je nutno vzít odvod 500 mld. Kč z ČR.

 

11. Okamžitě zahájit podporu zemědělských komodit, ve kterých máme nejnižší soběstačnost a jichž jsme byli exportéři – ovoce, zelenina, brambory, vepřové a drůbeží maso. Je zásadní, abychom podporovali hlavně produkci komodit, v nichž aktuálně máme nejnižší soběstačnost a které historicky patřily mezi naše exportní komodity. Požadujeme tedy podporovat především produkci ovoce, zeleniny, brambor, vepřového a drůbežího masa.

12. Urychleně doplnit a novelizovat zákon o významné tržní síle tak, aby maloobchod v rukou zahraničního kapitálu nemohl uplatňovat nesmyslné marže a nezasloužené zisky.
Je třeba doplnit a urychleně novelizovat zákon o významné tržní síle v obdobném znění jako ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a dalších zemích, aby maloobchod v rukou zahraničního kapitálu nemohl uplatňovat nesmyslné marže a generovat si nezasloužené zisky.

13. Zrušit Green Deal. Vypracovat program, který bude podporovat produkční zemědělství a vyvážené hospodaření na půdě, včetně rozšíření živočišné výroby a dostatečné produkce organických hnojiv. Chceme zrušit nesmyslný Zelený úděl (Green Deal) a vypracovat přístup, kterým budeme podporovat produkční zemědělství a vyvážené hospodaření na půdě, včetně rozšíření živočišné výroby a dostatečné produkce organických hnojiv.

14. Zahájit odbornou přípravu k deklaraci českých národních zájmů.
Česká republika nemá definovány své národní zájmy. Je nutné neprodleně zahájit odbornou diskusi na toto téma. Jejím výsledkem bude Parlamentem schválený oficiální státní dokument o českých národních zájmech.
15. Zajistit, aby sdělovací prostředky předávaly veřejnosti úplné, pravdivé a nezkreslené informace. Okamžitě zrušit cenzuru a autocenzuru.
Média v rozporu s článkem 17 Listiny základních práv a svobod a v rozporu s Etickým kodexem novinářů nepředávají veřejnosti informace o událostech tak, aby byly úplné, pravdivé a nezkreslené, přestože občané mají právo na objektivní obraz skutečnosti. Tímto svým konáním znemožňují dialog ve společnosti. Je vysoce závažné, že média cenzurují a vylučují prezentaci odborníků s různými názory na řešení problémů v jednotlivých resortech. Cenzura je nepřípustná.

 

16. Okamžitě zajistit přístup alternativních médií a dalších názorových proudů do veřejnoprávních médií (podcasty, videa, streamy, rozhovory, diskuze, pořady).
Takovým vysílacím prostorem mohou být hodinové bloky na ČT24. Zároveň lze jeden ze stávajících kanálů České televize vyčlenit pro materiály alternativních médií (podcasty, videa, streamy, rozhovory, diskuze, pořady atd.).

17. Okamžitě vyvolat mírová jednání pro ukončení války na Ukrajině. Snížit podporu Ukrajiny na úroveň ekonomických možností ČR. Prověřit oprávněnost každé koruny pomoci poskytnuté Ukrajině.Na základě Listiny základních lidských práv a svobod a prvního článku Smlouvy NATO zásadním způsobem prosazovat ukončení války na Ukrajině, která ekonomicky devastuje a extrémně vojensky ohrožuje naši zemi. Zastavit všechny formy podpory rozšiřování tohoto vražedného konfliktu. Podporu Ukrajiny je nutné snížit na úroveň ekonomických možností České republiky. Požadujeme, aby byla prověřena oprávněnost každé koruny pomoci poskytnuté Ukrajině.
 

18. Zakázat působnost zahraničních neziskových organizací, které se vměšují do vnitřních věcí ČR a narušují suverenitu ČR. Je nutné zakázat působnost zahraničních neziskových organizací, které se vměšují do vnitřních záležitostí České republiky a narušují suverenitu ČR. Je také nutné prověřit činnost a vymezit jasná pravidla pro české nevládní organizace, zejména ty, které pomáhají migrantům bez práva na azyl.

19. Realizovat obranu republiky bez účasti ve vojenských paktech, bez cizích vojáků a cizích základen na našem území a bez jaderných zbraní. Podporovat domácí obranný průmysl a zajistit přípravu obyvatelstva na krizové situace.
Realizovat obranu republiky bez účasti ve vojenských paktech, bez cizích vojáků a cizích základen na našem území a bez jaderných zbraní. Podporovat domácí obranný průmysl, smysluplné a efektivní vyzbrojování armády a policie, přípravu obyvatelstva na krizové situace a ustavit systém občanské domobrany.

 

20. Posílit pozici policistů pro občany, účinněji potlačovat kriminalitu, vytvořit pohraniční policii. Stabilizovat personální situaci v resortu vnitra. Okamžitě ukončit zneužívání policie a BIS k politickému teroru vlastních občanů.
Posílit pozici policistů ve výkonu, účinněji potlačovat kriminalitu, vytvořit pohraniční policii. Stabilizovat personální situaci v resortu vnitra a zajistit příslušníkům včetně hasičů odpovídající služební podmínky. Okamžitě ukončit zneužívání policie a BIS k politickému teroru zaměřenému proti vlastencům.              Přišlo e-poštou