Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechno bude jinak - Kam míří Rusko?

8. 4. 2022

Všechno bude jinak - Kam míří Rusko?

Odvážná vize národní pospolitosti. Obnova autonomní civilizace? Srdce světa ve všech významech. Nový Svaz založený na národních hodnotách a suverenitě. Loď právě vyplouvá!

07.04.2022 | 13:06

 

Petr Akopov se z pohledu tradičního ruského intelektuála a vlastence zamýšlí nad budoucností Ruska, k němuž směřuje veškerý současný boj za obrodu národa a znovuzrození největší země světa.

Po skončení speciální operace na Ukrajině přestane existovat nejen bývalá Ukrajina, ale i současné Rusko. Naše země se již změnila, jen si zatím neuvědomujeme, jak hluboké změny nás čekají, protože proces teprve začal. A skončila i postsovětská přechodná etapa: éra dvojsmyslnosti, dvojí víry, nejasnosti a rozpolcenosti.

Budeme opět žít ve "Svazu", ale ne v tom, kterého se bojí antisovětské vrstvy nebo o kterém sní komunisté. Ne, začínáme budovat spravedlivé, solidární a suverénní Rusko. Oživujeme to nejlepší, co je zakotveno v našem národním kodexu, posilujeme a budujeme to, co nám umožní žít v souladu s naším svědomím a umem.

Nemáme jinou možnost: žádné jiné Rusko neobstojí ve zkoušce globálních bouří a tlaků. Nové Rusko se však neobjeví jako mávnutím kouzelného proutku. Jeho vybudování bude mnohem obtížnější než vítězství na dnešním bojišti. Tento proces bude vyžadovat mobilizaci ducha a vůle, síly a víry, bude trvat déle než rok, déle než desetiletí. Ale už jsme na této cestě, i když si to sami neuvědomujeme. 

Znovuzrození

Duch ruských dějin, duch našich předků nám dává šanci nejen odčinit rozpad Sovětského svazu. Dává nám šanci vše napravit cestou tvůrčí práce, znovuzrozením skutečného Ruska. Pokud toho nevyužijeme, pokud se budeme držet trosek starého světa, pokud se budeme snažit omezit na simulakry a napodobeniny, budeme rozdrceni, a to nikoli našimi nepřáteli. Budeme rozdrceni na kluzišti světových dějin, zabiti vlastní bezmocí a lží. Proto jednoduše nemáme právo ani pochybovat o naší schopnosti dosáhnout tohoto cíle. 

V čem spočíval hlavní důvod zranitelnosti minulého Ruska? V jeho závislosti na vnějším světě, v mentálním zotročení nemalé části našich „elit“? Ne, to byl pouze důsledek vnitřní slabosti našeho způsobu života – přechodného, který však mnohým „novým elitám“ vyhovoval. Postsovětský státní kapitalismus nesl prvotní hřích zlodějské privatizace státního majetku, když se noví zbohatlíci a dočasní papaláši rozhodli, že od nynějška jsou oni pány a vládci našeho života. Jejich ideologická závislost na Západě, jejich mentální otroctví vůči zbyznělé západní civilizaci bylo jen důsledkem jejich pohrdání vlastním národem – lidem, jehož lze podvést a okrást. Protože jsou to neotesanci, hloupí a zaostalí lidé, na rozdíl od těch chytrých a šikovných, kteří se stali úspěšnými v 90. letech. 

Později Vladimír Putin zbavil oligarchii moci, ale značná část naší „dumající vrstvy“ žila (a vychovávala budoucí generace) podle tohoto schématu dál. Podle ní existují „lepší lidé“, kteří vědí, jaké jsou ty pravé moderní hodnoty, a ti by měli mít moc a peníze. A pak jsou tu stáda plebsu, která je třeba správně pást a oblbovat. Tato „elita“, včetně části intelektuální elity, se zaměřila na Západ jako na vzor, který je třeba napodobit a přebudovat podle něj „barbarské Rusko“.

Nacionalizace elit

Vladimír Putin v posledním desetiletí vyvinul opravdu velké úsilí o nacionalizaci odnárodněných elit, ale majetková a hodnotová propast mezi lidem a „elitami“ se stále zvětšuje. Jistěže nemluvím o všech elitách: je zde dost poctivých, vlastenecky smýšlejících lidí mezi úředníky a podnikateli, a také mezi skvělými tvůrci, zejména pokud se prodereme skrze „hvězdný prach“. Nebyli však vidět, a to jak u nás, tak i na Západě.

Když se však Západ rozhodl „zlikvidovat“ Rusko tím, že sáhl na peníze a majetek několika bohatým a slavným, stala se (ne)překvapivá věc: mnoho příslušníků této „elity“ jednoduše uteklo ze země. Banálně uprchlo. Někteří ze strachu, jiní pro neochotu „dýchat stejný vzduch jako lúza“. Tím naplnili nejen zradu na vlastním národě, ale přirozeně také to, co Putin správně nazval přirozeným a nutným procesem sebeočisty naší společnosti. Všichni uviděli, co a pro koho znamená pojem vlast v této těžké době.

A není cesty zpět – ne v tom smyslu, že by se nevrátili (mnozí se  vracejí, další se vrátí). Nyní už není cesty zpět pro nás ostatní: dřívější přístup k emigrantům se už opakovat nebude. A to ani tak ne proto, že bychom jimi pohrdali nebo je připravili o práci; prostě zůstanou na břehu. Loď vyplouvá bez nich.

Vytvoření nové elity je nejdůležitějším národním úkolem, ale není to možné uskutečnit pouze na základě starých preferencí - od úředníků až po televizní divy. Vytvoření nové elity závisí mnohem více na cílech, které budou sledovat: jen proto za nimi budou autenticky přicházet lidé a začnou se vytvářet týmy. Cíle jsou jasné, není třeba je vymýšlet. Naším „vzorem" pro vytvoření nového systému jsou konečně opět naše tradiční hodnoty.

Spravedlivý řád

Spravedlnost je takový způsob života, který především podporuje vytváření hodnot: od zaměstnance, podnikatele, výrobce, inženýra či vynálezce až po všechny typy uměleckých osobností. Prostě ty, kdo něco vytvářejí, a ne pouze přebalují a přeprodávají. Nemluvím o popření významu marketingu a obchodu, ale o jinak postavenou hierarchii hodnot, jinou pyramidu na trhu práce. A samozřejmě trhu jako takového, i když s podstatným vlivem státu, protože nechceme návrat k sovětskému socialismu, ale dnes už víme, že všemocnost „neviditelné ruky trhu“ byla rovněž iluzí.

Spravedlnost není nikdy abstraktní, je vždy konkrétní, a dokonce národní, tradiční. Učitel, lékař, voják – to nejsou pouze rozpočtoví zaměstnanci a strážci zákona, to jsou profese, kterých si naši lidé váží a kterých si stát cení. Pouze spravedlivý způsob života bude našimi lidmi přijat a podporován, stane se základem společenského řádu – a pak ho nikdo nebude moci zničit. Protože spravedlnost znamená svědomí a je hlavním kritériem, podle kterého naši lidé přistupují ke všemu, k jakémukoli problému nebo činu. Co se děje v souladu se svědomím, to je poctivé, a proto pevné. Systém, který odpovídá národním představám o dobru a zlu, pravdě a spravedlnosti, má obrovskou vnitřní stabilitu. 

Solidarita a pospolitost. Jde o různé pojmy, ale jsou si blízké. „Pospolitost“ znamená vše společné, sdílené a zahrnující všechny lidi: od bohatých po chudé, od starých po mladé. Společné rozhodování, společná věc, a především společné ideály a chápání hodnot. Společné krédo. V sovětských letech byl pojem pospolitosti a občiny nahrazen kolektivismem, což byl ovšem pojem technokratický se zničující pachutí jednomyslnosti.

Síla pravé nezávislosti

Pospolitost je naším principem uspořádání státu, a to na všech úrovních od samosprávy až po nejvyšší moc. Nikoli diktatura, nikoli uniformita a popírání rozmanitosti, nikoli vnucená jednomyslnost, naopak. Jde o formu hledání společného dobra, dopracování se ke společnému názoru prostřednictvím toho, čemu se říká konsensus. Odtud teprve plyne autentická solidarita, pocit odpovědnosti za celé společenství. Taková pospolitost je opakem atomizace a rozdrobenosti na nekonečné menšiny, které žijí pospolu jako vskutku jeden národ. 

Odtud je pak možné čerpat sílu ke skutečné suverenitě, nezávislosti. A to nejen na světové aréně nebo v ekonomice. Nezaměňujme ji za nějakou úplnou ekonomickou soběstačnost, ta je v dnešním světě pro jakoukoli zemi na nedosažitelná (pokud ovšem nežije v izolaci jako Severní Korea). Pravá nezávislost spočívá především v hlavách, v myšlení. Skutečně suverénní může být pouze národně smýšlející mocnost.

Srdce světa

Mluvím tady o národě, který se spoléhá na své vlastní ideje a zásady, které vznikly na základě všech našich historických a duchovních zkušeností. Na základě všech našich vzestupů a pádů, výkonů a experimentů (a těch jsme měli jen za poslední století tolik, kolik mnohé národy neměly za celou dobu své existence). A zde narážím na to hlavní, co nám chybí. Jediné, co se opravdu potřebujeme naučit od cizinců: představa Ruska jako srdce světa

(Tak ostatně nazývá Rusko slavný britský vědec Sir Halford Mackinder, autor pojmu "geopolitika", jehož teorií o Srdci světa a Světovém ostrově se již více než sto roků dodnes řídí britská a posléze i americká stategie zahraniční politiky, pozn. PP)

To není pýcha, domýšlivost nebo dokonce velmocenský šovinismus. Naše myšlení (a to nejen geopolitické, to je pouze odvozené) se musí stát rusocentrickým. Tak myslí Číňané, kteří vnímají zbytek světa jako periferii Podnebesí – Říše středu.

Pokud získáme podobný pohled na svět, jen to posílí vzájemné porozumění s naším jižním sousedem a spojenectví těchto dvou velkých civilizací bude mnohem silnější než v sovětských dobách.

Teprve pak tento "Nový Svaz" - spravedlivé, solidární a suverénní Rusko – bude stát na nejspolehlivějším možném základě.

Autor: Petr Akropov - historik a žurnalista. Vystudoval Moskevský institut archivů a historie. Pracoval pro Ústřední vojenský archiv a poté pro řadu předních ruských médií. Šéfredaktor novin "Politický žurnál".

Zdroj: ria.ru

Preklad: protiproud.info

 

Články súvisiace s tematikou:

VIDEO: Advokát JUDr. Weis o kompletnom prepólovaní geopolitickej architektúry na planéte, ukončení vlády petrodolára a Západu & ekonomickom resete
Arcibiskup Carlo Viganò: „Cieľom ruskej vojenskej operácie je zabrániť agresii zo strany Deep state a NATO. Putin bojuje proti tej istej globalistickej elite, ktorá nás všetkých drží ako rukojemníkov. Lídri EÚ chcú využiť konflikt na Veľký reset a zavedenia globálnej dikatúry. Je tu vojna temnoty proti svetlu
McKinseyGate: Francúzska tieňová vláda a vzostup korporátneho štátu na ceste k Veľkému resetu (milióny eur na poradenstvo - od vakcinačnej politiky, cez klimatický alarmizmus až po digitálne záležitosti)
Čo je „Veľký reset“ a čo vlastne globalisti chcú? (článok o pláne globalistov a globálneho kriminálneho Syndikátu nastolenia dystopickej totalitnej diktatúry na planéte)
Vitajte pri zrode nového svetového systému a zoznámte sa s novou globálnou rezervnou menou založenou na prírodných zdrojoch. Unipolárny svet sa stáva minulosťou, formuje sa multipolárny svet!
Rubeľ krytý zlatom by mohol spôsobiť prielom, ktorý zmení pravidlá hry s obrovskými dôsledkami pre americký dolár a svetovú ekonomiku, tvrdí analytik drahých kovov
VIDEO: Klaus Schwab na Světovém vládním summitu: „Historie je v bodě obratu. Zatím neznáme plný rozsah a systémové a strukturální změny, ke kterým dojde. Globální energetické a potravinové systémy budou hluboce ovlivněny“
Štyri znaky pripravovaného rozvodu medzi USA a krajinami Perzského zálivu alebo vzbura arabských štátov voči americkému násilníkovi a koniec americkej hegemónie na planéte
VIDEO: Biskup Timotej o apokalyptickom súboji dobra proti silám zla, ktoré reprezentuje satanistický globálny kriminálny Syndikát ovládajúci náš svet prostredníctvom svojich sluhov na Západe
Medzinárodný menový fond varuje, že sankcie voči Rusku môžu oslabiť dominanciu dolára
Rusko v rámci príprav na zavedenie nového finančného systému na planéte ponúka Indii alternatívu systému SWIFT pre platby v rubľoch
Prichádza nový svetový finančný poriadok a USA s EÚ bez ohľadu na to, či to chcú alebo nie, budú musieť o ňom rokovať, vyhlásil ruský exprezident Medvedev
Lavrov hovorí o dramatickej zmene geopolitického usporiadania sveta: „Rusko a Čína smerujú k férovejšiemu multipolárnemu poriadku vo svete“
Sankcie na ruské zlato nie je možné uvaliť. Čína, Rusko alebo India zavedú novú menu krytú zlatom a americký dolár stratí svoj rezervný štatút, tvrdí britsko-americký investor a bankár Mitchell Feierstein
Šéf globálnej investičnej giga-firmy BlackRock: Ruská invázia na Ukrajinu narušila svetový poriadok a ukončila éru globalizácie
VIDEO: Vo svete sa odohráva nové geopolitické usporiadania sveta a Západ je v tomto zápase ochotný viesť vojnu proti Rusku do posledného Ukrajinca, vyhlásil Čarnogurský
Spolu so špeciálnou operáciou na Ukrajine bola spustená prestavba sveta
VIDEO: Bývalý apoštolský nuncius v USA, arcibiskup Carlo Viganò o založení antiglobalistické aliance: „Pokud je kriminální útok na lidstvo globální, odpor musí být také globální!“
VIDEO: Putin oznámil koniec globálnej ekonomickej a politickej nadvlády Západu
Putinova špeciálna operácia na zničenie globálnej finančnej pyramídy
Blížící se finanční reset: Sankce proti Rusku mohou Moskvu přiblížit Pekingu a změnit globální finanční systém
Zmrazenie devízových rezerv Rusku môže zosadiť americký dolár z trónu a ukončiť tak jeho hegemóniu, upozorňuje stratég švajčiarskej banky Credit Suisse
VIDEO: Profesor Staněk: Sme na prahu preformátovania geopolitickej situácie na planéte. Zmena ku ktorej dochádza všade vo svete sa dotkne všetkých obyvateľov Zeme
VIDEO: O niekoľko mesiacov bude svet vyzerať úplne inak ako si ho predstavujeme dnes, cituje Putina profesor Staněk vo svoje podrobnej analýze o preformátovaní súčasného usporiadania sveta bez dominantého štátu určujúceho život celej planéte
Velký reset a násilné přerozdělení majetku: Covid je pouhá předehra. Do osmi let bychom neměli nic vlastnit. Vše bude sdílené. Cenná aktiva připadnou světovým korporacím
VIDEO: Keď sa autorita vzbúri proti národu a zneužije svoju moc proti občanom, občianska neposlušnosť a požiadavky svedomia sú nevyhnutnosťou, hovorí vo svojom príhovore veriacim arcibiskup Carlo Maria Viganò
VIDEO: Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu Eliáš o exkomunikaci Lžipapeže Františka Bergoglia za prosazování vakcinačního mRNA antievangelia
Pápež František podporil pichanie experimentálnych látok proti Covid-19 do tela ľudí a zároveň odsúdil kritiku spochybňujúcu vieru v účinnosť vakcín
VIDEO: Reakce Byzantského katolického patriarchátu na třetí očkovací teror ve Vatikánu
VIDEO: Dialóg s biskupom Timotejom o pandémii, vakcinácii, genocíde, totalitných opatreniach štátu v mene koronavírusu, klamstvách vlády aj cirkevnej hierarchie podieľajúcich sa na zločinoch covidového režimu proti vlastnému národu & láske k pravde, životu a k Bohu
VIDEO: Tvůrce a vynálezce mRNA technologie Dr. Robert Malone o Velkém resetu, covidu a informační válce
VIDEO: Varovanie pred nadchádzajúcou totalitou a snahám vytvárať peklo na Zemi & Novoročná výzva biskupom katolíckej cirkvi oddeliť sa od falošného pápeža a nasledovať Ježiša Krista a jeho princípy učenia
VIDEO: Pandemie je nástrojem Great Resetu
VIDEO: Arcibiskup Carlo Maria Viganò varuje: „Čelíme planetárnemu prevratu a nastoleniu Nového svetového poriadku, ktorý je globálnou diktatúrou. Na dosiahnutie tohto zločineckého cieľa sa využíva pandémia a ekológia!“
VIDEO: Virotologická církev – Virologie vyvrací koronu (Briliantní a komplexně poskládaný dokument)
VIDEO: Rozhovor a vánoční poselství Patriarchy Eliáše, který odmítá postoje představitelů církve, jež podporují oficiální vládní linie ohledně covidu a očkování. Zamýšlí se také nad selháním duchovních autorit, otázkami svědomí, odvahy, individuálního lidského i národního potenciálu
VIDEO: Dr. Vladimír Zelenko – Co se doopravdy děje
VIDEO: „Povinné očkovanie môže byť v rozpore so svedomím ľudí, ktorí ho odmietajú. Tak ako bol za komunistov monopol strany, tak dnes je monopol – vedúca úloha – zdravotníctva,“ reaguje kňaz Jaroslava Klíča na vakcinačnú propagandu štátu, do ktorej sa zapojili aj cirkevní pohlavári
VIDEO: „Si sjednocen se systémem a duchem lži. Pliveš do tváře našemu Spasiteli Ježíši Kristu, vrážíš nůž do srdce českého národa a posíláš ho na pozvolná jatka,“ reagoval patriarcha Eliáš na výzvu kardinála Duku k pichaniu experimenálnych injekcií proti Covid-19
VIDEO: Arcibiskup Carlo Maria Viganò vystúpil jasne odmietavo k vakcínám: „Tzv. pandémia bola využitá ako falošná zámienka ku koordinovanému zavedeniu očkovania po celom svete. Cirkevná hierarchia sa prepožičala k podpore globálneho masakru!“
Kňaz Kuffa adresoval premiérovi Hegerovi ďaší list a varoval pred nástupom novej totality: „Ak zavediete povinné očkovanie nie eticky bezchybnými vakcínami, odmietnem to a som aj pripravený znášať následky!“
VIDEO: Davos v katakombách alebo Tajné prepojenie spoluarchitekta Veľkého resetu Klausa Schwaba s Vatikánom, Sankt Gallenská mafia - jej pohlavári a ich trójsky kôň pápež František
VIDEO: Protest proti farizejovi alebo ako grécky pravoslávny duchovný kričal na pápeža Františka, že je kacír a polícia ho odvliekla preč
Kolosální finanční pyramida: BlackRock a „Velký Reset“ Světového ekonomického fóra v Davosu
Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie požaduje ponuku eticky prijateľných vakcín, úctu k človeku a jeho dôstojnosti, rešpektovanie výhrady svedomia a dôvody jednotlivcov vylučujúce možnosť očkovania
VIDEO: Monopol – dokument o tom, jak funguje svět & kdo vlastní akcie největších společností na světě
Stejní pochybní lidé vlastní Big Pharma a média
Great Reset jede podle plánu, debilizovaní lidé dál klusají na “Sametová jatka”
VIDEO: Katolícki biskupi v službách globálneho kriminálneho Syndikátu a farmabiznisu! Slovákov agresívnym spôsobom vyzývajú dať si pichnúť experimentálnu látku bez záruky
Slovenskí biskupi vyzývajú ľudí pichať si do seba experimentálne vakcíny, na ktorých farmafirmy zarábajú miliardy a zdôrazňujú starostlivosť o blížneho
VIDEO: Svedectvo arcibiskupa Vigana a dôvod, prečo pápež Benedikt XVI. odstúpil. Vatikánska banka, homoloby & sexuálni devianti v kňazských rúchach
Pápež František na stretnutí so slovenskými jezuitmi povedal, že treba prijať a chrániť migrantov
Arcibiskup Carlo Maria Viganò o diabolskom pozadí nového svetového poriadku
VIDEO: Oddanosť spoluarchitektovi Veľkého resetu pápežovi Františkovi až za hrob. Člen Rádu nemeckých rytierov Čarnogurský nemá názor na Plandémiu, ani ju nepovažuje za prekurzor k Veľkému resetu
O pravdě, víře, očkování a naději
Otvorený list slovenským biskupom: Súčasné vakcíny a následné očkovanie sa stalo zlatým teľaťom. Otcovia biskupi, OTVORTE OČI!
Totalitné očkovacie šialenstvo podporili na Slovensku traja najväčší cirkevní zriaďovatelia škôl
Arcibiskup Viganò: „Vakcíny z fetálneho tkaniva sú skrz farmafirmy ľudskou obetou nevinných obetí na oltár Satanovi!“
Arcibiskup Bober označil ľudí odmietajúcich očkovanie proti Covid-19 za mudrlantov a sebcov
Vstup na omše len pre zaočkovaných? Popretie Kristovho učenia v jeho podstate, reaguje exposlanec a bývalý šéf spravodajstva Markízy Lintner
Ovečka k ovečke: Na stretnutí s pápežom Františkom počas jeho návštevy Slovenska sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní
Odborníci na vedu a zdravotníctvo píšu otvorený list arcibiskupovi Boberovi kvôli vakcinačnej propagande zo strany predstaviteľov rímsko-katolíckej cirkvi
Bergogliova duchovní agonie: V čele pronásledovatelů všeho katolického. Rozhodující úder do vlastních řad? Nejvyšší klérus ztratil víru
Pápež František ďakoval americkému kňazovi za jeho pastoračnú horlivosť v LGBT komunite
Pápež František vyzval na súcit s migrantmi: „Otvorme svoje srdcia utečencom!“
Pápež sa odmieta stretnúť s Orbánom kvôli protimigračnej politike maďarského premiéra
Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve. Nejlépe je v Sýrii a Bělorusku. Prohnilý Západ a zrada vedení Církve
Arcibiskup Viganò: Tato pseudopandemie byla plánována po celá léta. Problémem není Covid, ale jeho využití k dosažení Velkého resetu
VIDEO: Kardinál Duka o koronavíruse ako biologickej zbrani a Česku ako najateistickejšom štáte sveta s otvorenými kostolmi počas Covidu
Takzvaný inkluzívny kapitalizmus je spoločným projektom Rothschildovcov a pápeža
VIDEO: Pápež František sa pridal k Rotschildovej koalícii na predefinovanie kapitalizmu
Veľký reset v dymovej clone Covidu – čo nás asi čaká v roku 2021?

VIDEO: Apokalypsa 2020 - odhalenie pozadia globálnej plánovanej operácie Veľký reset
VIDEO: Šéf Svetového ekonomického fóra o pripravovanom Veľkom Resete v roku 2021 ako východisko z tzv. pandémie Covid-19
VIDEO: Velký Reset aneb fašisticko-globalistická agenda
VIDEO: Davos a sprisahanie na zničenie Trumpa alebo Čo sa v skutočne deje na pozadí globálnej pandémie
Zdieľajte vakcínu medzi krajinami, pandémia nepozná hranice, vyhlásil pápež František
VIDEO: Kardinál Burke: Sily stojace za „Veľkým reštartom“ zneužili COVID na presadenie svojej zlomyseľnej agendy
Slovenskí biskupi označili InfoVojnu a ďalšie nepohodlné weby za konšpiračné a šíriace dezinformácie. Svojim ovečkám odporučili, kde nájsť spoľahlivé informácie
VIDEO: Príchod nových vakcín je ako príchod Krista. Je to úžasný darček pod vianočný stromček. Kto sa nedá zaočkovať, pácha ťažký hriech
Konferencia biskupov Slovenska podporuje očkovanie na Covid
Bývalý dôverník ŠTB Zvolenský v mene Konferencie biskupov odporúča ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní
VIDEO: Arcibiskup Vigano o pápežovi ako členovi St. Gallenskej mafie a členovi Deep Church (cirkvi v Cirkvi)
Deep church gratuluje Deep statu: Pápež František vyjadril Bidenovi svoje požehnanie a gratuláciu
Pápež František vyzval ľudí, aby dodržiavali drakonické Covid-19 opatrenia vlád pod zámienkou tzv. pandémie
VIDEO: Arcibiskup Vigano varuje Trumpa pred veľkým reštartom, komplotom na zotročenie ľudstva
Arcibiskup Viganò: Pápež František drzo zvyšuje tlak, stojí na strane nepriateľa a Cirkev chce potopiť. Vatikán podporou Bidena zasahuje do volieb amerického prezidenta
VIDEO: Arcibiskup Vigano vyzval svet postaviť sa proti spiknutiu s koronavírusom. Vlády a nadnárodné organizácie obvinil zo zneužívania pandémie na zbavenie slobôd občanov a nastolenie diktatúry
VIDEO: Davos a sprisahanie na zničenie Trumpa alebo Čo sa v skutočne deje na pozadí globálnej pandémie
Šírenie koronavírusu a nepokojov v USA je súčasťou mohutného duchovného zápasu medzi silami dobra a zla, napísal arcibiskup Viganò v liste Trumpovi
Síly světla a temnoty se střetly: Koronavirus i nepokoje v Americe zbraní sil NWO. Deep Church ve spojenectví s Deep State
Emeritní papež Benedikt XVI (Joseph Ratzinger): Nová kniha o temném zákulisí Vatikánu, o vlcích, kteří ho roztrhali, vydírání z USA a konci katolické církve
Slávny ruský režisér Michalkov a Veľký reset: Páni sveta chcú, aby sme ako dobytok išli, kam nás povedú
VIDEO: Dekódování Davosu – globální konečná fáze
VIDEO: Velký reset je převrat globálních elit
Velký reset, Korporace „Velké trojky“ a plán snížení objemu výrobní činnosti a počtu subjektů ekonomické činnosti
VIDEO: Velký reset je převrat globálních elit
Princ Charles a Velký Reset
VIDEO: Nový normál aneb Svět se striktními tyranskými pravidly ovládaný centralizovaným totalitním státem
VIDEO: Velký reset - V roce 2030 nebudete nic vlastnit a budete mít z toho radost
Čína odmítá Velký reset: Prezident Si Ťin-pching vyzval „majitele klíčů“ na souboj. Bez národů není civilizace. Svět prochází nevídanými změnami, je čas na průlomový vývoj a transformaci
Virtuálne stretnutie v Davose – inventúra pandemických prorokov Veľkého resetu a hľadačov post-covidovej sekulárnej spásy
VIDEO: Davos Agenda 2021: Velký reset, Ursula von der Leyenová, Klaus Schwab – Kdo jsou skutečně MY?
VIDEO: Veľký reset, veľké prerozdelenie majetku a hrozba globálnej totality
Veľký reset v dymovej clone Covidu – čo nás asi čaká v roku 2021?
VIDEO: Apokalypsa 2020 - odhalenie pozadia globálnej plánovanej operácie Veľký reset
VIDEO: Šéf Svetového ekonomického fóra o pripravovanom Veľkom Resete v roku 2021 ako východisko z tzv. pandémie Covid-19
VIDEO: Velký Reset aneb fašisticko-globalistická agenda
VIDEO: Davos a sprisahanie na zničenie Trumpa alebo Čo sa v skutočne deje na pozadí globálnej pandémie
Globalisté odkryli karty: Po skončení COVIDu-19 přijde nová pandemie
Sprisahanie proti ľudstvu bolo avizované už pred polstoročím
VIDEO: Koronavirus - epidemie s cílem vyvolávat strach, svést na ní odpovědnost za hospodářskou krizi a vytvořit globální stát, ve kterém vládne malá hrstka lidí
VIDEO: Dokument z roku 2010 předpověděl dnešní pandemii a odhaluje plán na Nový světový řád
Pravda o koronavíruse vychádza na svetlo
Očkovací otroctví: Vše bylo plánované již před covidem
Paul Craig Roberts: Podvod s covidem slouží nedeklarované agendě
Pandemie COVID-19 výplod konspirace: Sanitární totalita je nejkratší cestou ke světovládě
VIDEO: Cenzura je nepřípustná – čas na změnu je nyní
VIDEO: Klimatický lockdown – pokračování Covid-19 agendy a další forma omezování veřejnosti?
VIDEO: Nový normál aneb Svět se striktními tyranskými pravidly ovládaný centralizovaným totalitním státem
VIDEO: Davos Agenda 2021: Velký reset, Ursula von der Leyenová, Klaus Schwab – Kdo jsou skutečně MY?
VIDEO: O řešeních současné situace - Jak věci vzít úplně jiným směrem a odemknout obrovskou hojnost naší planety
VIDEO: Vědecká historie lockdownů. Odkud se vzaly?
VIDEO: Planetární lockdown – rozhovor s Catherine Austine Fittsovou o současné situaci
VIDEO: Vakcína proti COVID-19 je biologická zbraň hromadného ničení, říká ruský lékař pracující v USA
VIDEO: Falešné vlajky a počátek bioterorismu
VIDEO: Balení vakcíny na COVID-19 od firmy AstraZeneca
VIDEO: Velký Reset aneb fašisticko-globalistická agenda
VIDEO: Plandémia (cenzurovaný dokument o pandémii Covid-19 a vakcinačnej agende)
VIDEO: Vystúpenie z tieňov - šokujúci dokumentárny film o temnom pozadí fungovania nášho sveta, propagande a manipulácii zo strany médii a Hollywoodu
VIDEO: Ako holandský premiér klamal v parlamente o svojej podpore Veľkého resetu
Európski politici v službách architektov Veľkého resetu už strašia výsledkami správy o zmene klímy a bijú na poplach
„Great Reset“ Světového ekonomického fóra - eufemismus pro scénář 3. světové války?
Arcibiskup Viganò: Tato pseudopandemie byla plánována po celá léta. Problémem není Covid, ale jeho využití k dosažení Velkého resetu
Slávny ruský režisér Michalkov a Veľký reset: Páni sveta chcú, aby sme ako dobytok išli, kam nás povedú
Velký reset, Korporace „Velké trojky“ a plán snížení objemu výrobní činnosti a počtu subjektů ekonomické činnosti

VIDEO: Velký reset je převrat globálních elit
Princ Charles a Velký Reset
VIDEO: Nový normál aneb Svět se striktními tyranskými pravidly ovládaný centralizovaným totalitním státem
VIDEO: Velký reset - V roce 2030 nebudete nic vlastnit a budete mít z toho radost
Čína odmítá Velký reset: Prezident Si Ťin-pching vyzval „majitele klíčů“ na souboj. Bez národů není civilizace. Svět prochází nevídanými změnami, je čas na průlomový vývoj a transformaci
Virtuálne stretnutie v Davose – inventúra pandemických prorokov Veľkého resetu a hľadačov post-covidovej sekulárnej spásy
VIDEO: Davos Agenda 2021: Velký reset, Ursula von der Leyenová, Klaus Schwab – Kdo jsou skutečně MY?
VIDEO: Veľký reset, veľké prerozdelenie majetku a hrozba globálnej totality
Veľký reset v dymovej clone Covidu – čo nás asi čaká v roku 2021?
VIDEO: Apokalypsa 2020 - odhalenie pozadia globálnej plánovanej operácie Veľký reset
VIDEO: Šéf Svetového ekonomického fóra o pripravovanom Veľkom Resete v roku 2021 ako východisko z tzv. pandémie Covid-19
VIDEO: Velký Reset aneb fašisticko-globalistická agenda
VIDEO: Davos a sprisahanie na zničenie Trumpa alebo Čo sa v skutočne deje na pozadí globálnej pandémie