Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volba Globální nadvláda nebo globální vedení, část 2

7. 8. 2023

Volba  Globální nadvláda nebo globální vedení, část 2

Zbigniev Brzezinski

1.      Dilemata nového globálního pořádku

Ústředním bezpečnostním problémem Spojených států se v posledním desetiletí 20. století stal konflikt v Eurasii. Jihovýchodní část eurasijského kontinentu je dějištěm nebezpečných etnických a náboženských bojů mezi státy, místní extrémistické režimy zde usilují o získání zbraní hromadného ničení a celé území je živnou půdou nejfanatičtějších vyznání a militantních hnutí, kterým by časem mohla padnout do rukou výzbroj zdejších států. V oblasti žije více než polovina světové populace  … a rovněž tři čtvrtiny světové chudiny. Dané území je hlavním zdrojem světové demografické exploze a stále napjatějších mezinárodních migračních tlaků. (Celých 85 % obyvatel jižní Asie má nižší příjem než 2 dolary denně. … Nejvýbušnější nálože etnických konfliktů. Zhruba 25 milionů Kurdů je rozseto na území Turecka, Iráku, Iránu a Sýrie. Asi 5 milionů izraelských židů ovládá více než 4,5 milionu palestinských Arabů. Zhruba 15-25 milionů ázerbejdžanských Turků, žijících na území Iránu, je odděleno od vlastního Ázerbejdžánu. Indie a Pákistán si rozebrali přinejmenším 8 milionu obyvatel Kašmíru. V Čečensku pokračuje ruská genocida.) …

Pokud se chceme vyrovnat s novým globálním nepořádkem, potřebujeme všestrannější strategii, než s jakou jsme si vystačili v dobách studené války. Nová situace rovněž vyžaduje akci širšího dosahu, než bylo tažení proti terorismu po 11. září. …

 

Zvláště po událostech 11. září musejí Spojené státy znovu přezkoumat  … své složité vztahy s velmi nestálým islámským světem. Jedině tak se budou moci účinně a dlouhodobě podílet na zklidňování výbušného globálního Balkánu v reakci na dvojí nebezpečí terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. …

Současný neklid ve světě má navíc ještě další pramen: lidé poznali, jak nerovné jsou podmínky, ve kterých žijí. Až dodenedávna se naprostá většina lidstva podvolovala společenské nespravedlnosti. … Situace se dnes radikálně změnila. Šíření gramotnosti a zvláště vliv moderních komunikačních prostředků mají za následek, že mezi masami nevídaně vzrostlo politické uvědomění. Lidé tak mají daleko větší sklon k nacionalismu, sociálnímu radikalismu a náboženskému fundamentalismu. Tyto nálady živí poznání, že v hmotném bohatství lidstva panují velké rozdíly, což vzbuzuje pochopitelnou závist, zášť a nepřátelství. Tomuto hněvu ještě přidávají na síle samolibé kulturní a náboženské odsudky hédonismu privilegovaných. …

 

 Síla slabosti

… Terorismus je vlastně nelítostný nástroj boje slabých proti mocným (tato charakteristika jej nikterak nelegitimuje) a slabí v něm mají jednu velkou psychologickou výhodu: v podstatě nemají co ztratit, ale mohou vše – alespoň si to myslí – získat. Nacházejí oporu v náboženské nenávisti nebo v utopickém fanatismu a své přesvědčení vyjadřují s prudkostí, která odpovídá jejich zbidačení. Někteří z těchto lidí rádi obětují svůj život. … Naopak mocní mohou přijít o všechno – zvláště o to, co si cení nejvíce, o svůj blahobyt. Fanatičtí slabí lidé nemohou změnit svou situaci, ale mohou způsobit, aby se mocným žilo hůř a hůř. … Krátce řečeno, taktika otřesu a zastrašení, kterou prosadili stratégové zbrojní revoluce, našla svůj protějšek v ochromující panice, kterou slabí celkem bez problémů vyvolávají mezi silnými. …

 

Muslimští fundamentalisté … soustředili svou již vydrážděnou zášť na Ameriku. Důvodem je podpora Izraele ze strany Spojených států, americká ochrana režimů, které jsou v celé oblasti nejméně oblíbené,  a především okolnost, že Američané poskvrnili nejposvátnější islámskou půdu svou vojenskou přítomností. …Samotná moc a síla nemůže zaručit americkou hegemonii … . Potřebujeme tedy skutečnou spolupráci se svými spojenci. …

 

Bouřlivý islám

Spojené státy musejí řešit svůj problematický vztah s islámským světem. … Podle posledních statistik … celkem čtyřicet jedna zemí je převážně muslimských. … Navíc v devatenácti dalších státech představuje muslimské obyvatelstvo slabou většinu nebo významnou menšinu (nejméně 16 % lidí). …

 

Díky vysoké porodnosti a značnému množství konverzí je dnes islám nejrychleji rostoucí světové náboženství. Střední východ v poslední době překonal všechny ostatní regiony v populačním růstu – dospěl k hodnotě 2,7 % , kdežto ve zbytku Asie dosahuje 1,6 %, v Latinské Americe pak 1,7 %. … Muslimské státy mají – a bude to platit stále víc – velmi mladé obyvatelstvo. … převážná část islámského světa se potýká se značnou společenskou stagnací. … Náboženství je sice prvořadým katalyzátorem politického vření v této oblasti, avšak významnými zdroji politické nestability jsou také sekulární příčiny, jako je korupce nebo nerovné rozdělení bohatství. Některé muslimské země trpí děsivou chudobou. Hrubý národní důchod v Afghánistánu je nižší než 200 dolarů na hlavu, v Pákistánu dosahuje zhruba 500 dolarů, kdežto v nedalekém Kuvajtu překračuje 20.000 na osobu. … vládnoucí elity se nestoudně ženou za bohatstvím ( a často je v tajnosti užívají) navzdory celospolečenskému strádání. …

 

Ve skutečnosti až do americké okupace Iráku v roce 2003, která posílila teokratické nároky šíitů, byl fenomén fundamentalismu na ústupu. … Vztah mezi politickou svobodou a náboženstvím je ještě složitější. Západní světská demokracie je pro islamisty mimořádně problematický pojem, protože pro mnohé z nich znamená bytostně ateistickou společnost. V očích islamistů sekularizační proudy v západním světě poškozují náboženství. … Našli bychom tu také podobný argument, který zaznívá z úst islamistů: moderní společnost potřebuje náboženský hodnotový systém a stát jej má vštěpovat všem lidem. … Politika islamistů má mnohem silnější náboženské zabarvení, protože podle islamistů by se společnost podřízená šarí´i mravně očistila a stát, kterému vládnou islámské hodnoty, by byl bytostně spravedlivější než ten dnešní.

Vezmeme-li v úvahu masovou přitažlivost těchto názorů, islamistický radikální populismus představuje významnou hrozbu jak pro konzervativní, okázale náboženské vlády například Saudské Arábie, tak pro sekularizovanější (často vojenské) režimy takových států, jako je Alžír, Egypt a Indonésie. Nepřímo ohrožuje také Turecko. … islamismus možná není jen úspěšným rivalem islámského fundamentalismu. Možná naznačuje, že kdysi živá, dnes spíše dřímající kultura se opět začíná hýbat. …

Je v zájmu americké národní bezpečnosti, aby muslimští věřící (tak jako lidé v dnes úspěšnějších a demokratičtějších neislámských oblastech) začali vnímat sebe sama jako součást vznikající globální společnosti. …Pokojnější svět zkrátka není možný bez konstruktivní spolupráce s 1,2 miliardami muslimů světa.

 

Plovoucí písky hegemona

V několika příštích desetiletích bude nejvíce vratkou a nebezpečnou oblastí světa, která by dokázala způsobit světový chaos, nový globální Balkán. Islámský svět je nejednotný, a to jak politicky, tak nábožensky. Je politicky nestabilní a vojensky slabý a ještě tak nějakou dobu zůstane. … Hlavní úkol Spojených států při zajišťování globální bezpečnosti bude přinejmenším pro příští generaci spočívat v pacifikaci a posléze v reorganizaci oblasti, ve které panuje největší politická nespravedlnost, sociální strádání, demografické přetížení a potencionálně nejhrubší násilí. Ale jsou tu také největší světové zásoby ropy a zemního plynu. … Toto území zajišťuje 32 % světové ropné produkce a 15 % produkce zemního plynu. … Přitom tři klíčové oblasti světa, Evropa, Spojené státy a Dálný východ spotřebují 60 % celosvětové produkce (16, 25 a 19 procent). …

Spojené státy tu musí podniknout ještě smělejší misi než před padesáti lety v Evropě. … Neexistují žádné samozřejmé odpovědi na zcela základní otázky: s kým a jakým způsobem stabilizovat a pacifikovat, případně znovu uspořádat tuto oblast. … Nakonec se dostáváme k otázce, zda se hlavním strategickým partnerem Spojených států při uklidňování eurasijské regionální vřavy může stát Rusko. Rusko nepochybně má potřebné prostředky a zkušenosti, aby mohlo pomoci. … Rusko dnes začíná vnímat své muslimské sousedy jako zdroj politického a demografického ohrožení … Avšak přítěží Ruska jako potencionálního spojence je jeho minulost a dokonce úplně nedávná minulost. Afghánistán zpustošila ruská desetiletá válka, Čečensko stojí na prahu genocidy …Můžeme tedy spoléhat pouze na jediného skutečného partnera, pokud se chceme vypořádat se situací na globálním Balkáně, a tím je Evropa. Ačkoli bude zapotřebí také pomoci ze strany předních východoasijských států, jako je Japonsko a Čína. … Otázka zní, zda Evropa, do značné míry zaujatá svým vlastním sjednocováním, bude mít dostatečnou vůli a velkorysost, aby se zapojila do společného programu. … V podstatě totéž platí pro Japonsko.

 Strategický, nikoli solitérní boj

… Už několik desítek let od nezdařeného francouzsko-britského dobrodružství v Suezském průplavu v roce 1956 je oblast mezi Suezským průplavem a Perským zálivem pod protektorátem Spojených států. …

Po 11. září začaly konzervativnější složky americké politické scény … prosazovat představu, že by Spojené státy měly na Středním východě zavést úplně nový pořádek a reagovat tak na novou hrozbu terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. Sledování této vize již přineslo násilné ukončení diktátorského režimu Saddáma Husajna a možná je předzvěstí zásahu proto baasistickému režimu v Syrií nebo iránské teokracii. Neexistuje proto žádné dlouhodobě únosné řešení problémů této oblasti, aniž by Spojené státy a Evropská unie stále výrazněji nespolupracovaly. … Právě na Středním východě by evropská zahraniční politika…mohla získat výslovně protiamerickou podobu.

Problém, jak dovést do konce dohodu mezi Izraelci a Palestinci, je skutečně vážný. …Mezinárodní společenství se v zásadě shodne na základních rysech této smlouvy: vzniknou dva státy, jejichž území bude odpovídat hranicím z roku 1967, přičemž příměstské jeruzalémské osady se začlení do Izraele; v Jeruzalémě vzniknou dvě hlavní města; palestinští utečenci budou mít pouze nepatrné nebo jen symbolické právo na návrat a většina navrátilců se usadí v Palestině (nejspíše v uvolněných izraelských osadách); v Palestině vznikne demilitarizovaná zóna, kde by mohlo působit NATI nebo jiné mírotvorné síly; a konečně arabští sousedé Izraele jasně a jednoznačně uznají legitimitu izraelského státu. … Vyřešení arabsko-izraelského konfliktu by také napomohlo americkým snahám o postupnou demokratizaci přilehlých arabských států. …

 

Také vznik stabilního Iráku po vojenské intervenci z roku 2003 je mimořádně obtížný a dlouhodobý úkol. …Může se navíc ukázat, že dvacet pět milionů Iráčanů, obecně považovaných za nejsebevědomější arabský národ, je daleko méně poddajných vůči cizí nadvládě, než se očekávalo.

Na rozdíl od energeticky bohatého  Ruska většina států v této oblasti, od Kazachstánu  a Azerbejdžánu až po Saudskou Arábii, téměř výlučně vyváží, ale nespotřebovává energii, kterou získává ze své země. … Jelikož tři ekonomicky  nejdynamičtější oblasti, Severní Amerika, Evropa a východní Asie, potřebují spolehlivý přístup k přiměřeně nákladné energii, byla by strategická nadvláda nad touto oblastí, byť by ji zahalovaly společné dohody, globálně klíčovým hegemonickým přínosem. …

 

Třebaže Rusko nestálo v cestě žádným vojenským snahám Spojených států změnit strategickou situaci v této oblasti, současné geopolitické zaměření v Perském zálivu může ohrozit americkou snahu o upevňování nezávislosti států kolem Kaspického moře. Jelikož Amerika má plno starostí se společenskými otřesy v Iráku ( o vzrůstajícím americko-iránském napětí ani nemluvě), Moskva by mohla obnovit svůj dřívější nátlak na Gruzii a Azerbejdžán, aby tyto státy přestaly usilovat o vstup do Severoatlantického společenství; Rusko by mohlo zesílit svůj tlak a podemlívat politickou a vojenskou přítomnost Spojených států v centrální Asii. Tím by se zkomplikovala americká snaha zapojit státy centrální Asie do širšího úsilí o potlačení islámského fundamentalismu v Afhánistánu a Pákistánu.  … Všechna zmíněná rizika by mohla snížit strategická spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unii v Iráku a Iránu. …

Na rozdíl od představ vládnoucích mullahů, aby se Irán stal nábožensky fanatickou společností, má iránská země ze všech zdejších států nejlepší předpoklady následovat cestu, kterou se dříve vydalo Turecko. …