Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volba - Globální nadvláda nebo globální vedení, část 4

23. 8. 2022

 Volba - Globální nadvláda nebo globální vedení, část 4

Zbigniev Brzezinski

Antiglobalizace …se stala opozičním vyznáním, které emočně těží z antiamerikanismu. … Sociální a politickou bojovnost roznítí … intenzivní pocit společenské nespravedlnosti. (Z pera velmi známého francouzského filozofa Jeana Baudrillarda … dnes lidstvo zakouší čtvrtou světovou válku, první se vedla proti kolonialismu, druhá proti nacismu, třetí proti bolševismu a čtvrtá je proti globalizaci.)

Aby ospravedlnili své veřejné urážky, kritici globalizace občas používají jemnější a mravně motivované výhrady, jimiž se proto bezuzdnému kapitalismu obraceli církevní představitelé již od konce devatenáctého století. Jan XXIII. se ve své encyklice z roku 1961 Mater et Magistra soustředil na ´nárůst sociálních vztahů´v moderním světě, který si podle jeho mínění žádá více starostí o ´socializaci´.Tato narážka a obzvláště použité slovo se vykládaly jako skrytá, ovšem zásadní kritika kapitalismu.

O čtyřicet let později papež Jan Pavel II. ve své řeči k  pontifikální akademii společenských věd 27. dubna zdůraznil, ´že globalizace, stejně jako každý jiný systém, musí sloužit lidské osobě; musí stát ve službách solidarity a společného dobra.´ Papež varoval, že ´technologické změny a proměny pracovních vztahů jsou příliš rychlé, než aby kultura dokázala včas odpovědět´, a vyzval lidstvo, aby ´mělo úctu ke kulturní rozmanitosti´. Ačkoli Jan Pavel II. byl dostatečně obezřetný, aby poznamenal, že ´globalizace a priori není ani dobrá, ani zlá, záleží na tom,, jak s ní lidé naloží´, v jeho slovech je cítit znepokojení, pokud jde o základní pohnutky, jimiž se řídí zastánci globalizace.  …

Pro vyznavače nového kréda tedy globalizace není ´evoluční projev´, který způsobily moderní technologie. ´Globalizaci vymysleli a vytvořili lidé, kteří měli specifický cíl: vyzdvihnout ekonomické, to znamená korporativní hodnoty nad všechny ostatní.´(John Cavanagh, Alternativy ekonomické globalizace: Lepší svět je možný, San Francisco 2002). …

Francouzi často a otevřeně vyjadřují své podezření, že globalizace rovná se homogenizace. … Značná část Rusů je instinktivně protiamerická … antiglobalismus je vlastně antiamerikanismem. …

Globalizace, místo aby se považovala za důsledek technologicky scvrknutého světa, by se proměnila v globální spiknutí proti obecné vůli. (´Dovolíme malé vládnoucí elitě, která se schází v tajnosti a daleko od veřejnosti, aby stanovovala pravidla, která určují budoucnost lidstva? … Ústřední složkou živoucí demokracie je odpovědnost. … Ta je však nemožná, pokud je rozhodovací pravomoc v rukou cizích korporací, jejichž ředitelé žijí tisíce mil daleko a které zákonitě usilují o maximální návratnost investic do rukou akcionářů.´J. Cavanagh, Lepší svět je možný)

 Svět bez hranic, až na lidi

Globalizace požaduje celosvětové společenství bez hranic pro peníze a výrobky. Když ale dojde na lidi, zastáncům i odpůrcům globalizace dochází řeč. …Obecně se dá říci, že až do dvacátého století migraci způsobovala socioekonomická situace, nikoli politická rozhodnutí.. …

Jestliže globalizaci chápeme jako důsledek světové technologické revoluce …, pak je otázka migrace nepochybně naléhavá. … migrace může být bezpečnostním ventilem narůstajících demografických tlaků. … Země, jejichž obyvatelstvo v příštích padesáti letech nejvíce poroste, mají nejslabší ekonomiky, jsou politicky křehké a společensky nanejvýš zranitelné; …Itálie, Španělsko a Japonsko jsou v současné době ´nejstarší´země světa.

Bolestná skutečnost je taková, že si ani Evropa, ani Japonsko nedokáže udržet svůj životní standart a splnit všechny závazky vůči stále starším občanům, aniž by sáhla k velmi výraznému přísunu čerstvé krve, k tak zvané ´nahrazovací migraci´.

Poněvadž nacionální zápal už není hlavním motorem bojového ducha, budou se profesionální armády bohatých zemí nejspíše skládat z dokonale vycvičených rekrutů z třetího světa, jejichž loajalita vydrží jenom tak dlouho, dokud bude přicházet žold. …

Globalizace, která by bez dalšího prospívala bohatým a řešila by migrační trápení takovým způsobem, který je k dobru pouze privilegovaným, by dala za pravdu svým kritikům. Zmobilizovala by nepřátele a ještě více rozdělila svět.

Dilemata demokratické hegemonie

Dnešní Spojené státy jsou zároveň demokratická země a hegemonistická mocnost. … Hegemonická mocnost může demokracii ochraňovat, ale může ji také ohrožovat.

 Amerika jako globální kulturní vábidlo

Společenský dopad Ameriky na současnou podobu světa připomíná fenomén kulturní revoluce, nicméně revoluce vábivé a nenásilné, která má širší dosah a je trvalejší, takže nakonec  působí skutečnou přeměnu. Amerikou podnícená globální kulturní revoluce, která nevychází z politického nařízení ani z demagogické propagandy, nově určuje společenské zvyklosti, kulturní hodnoty, sexuální chování, osobní vkus a materiální očekávání mládeže takřka po celém světě.

Tuto generaci, zvláště pak mladé obyvatele měst, stále výrazněji charakterizují společné touhy, podobné kratochvíle a požitkářství. … mladí lidé chtějí mít poslední CD, jsou okouzleni americkými filmy a televizními seriály, magneticky je přitahuje rocková hudba, počítačové hry, všude se nosí džíny a americká populární kultura proniká dokonce i do místních zvyklostí. …Výsledkem je globální americká nadvláda na poli filmového průmyslu, populární hudby, internetu, značkového zboží, masových stravovacích návyků …Celosvětovou kulturní svůdnost usnadňuje rychlé rozšiřování angličtiny jako mezinárodní lingua franca. …

 Hegemonie a demokracie

… Navzdory měsícům oficiální vládní propagandy, že Irák bezprostředně ohrožuje Spojené státy, byla ještě v únoru, jediný měsíc před vypuknutím války, většina Američanů přesvědčena, že by k válce nemělo dojít bez mandátu OSN. Na sklonku roku 2002 se 85 % Američanů domnívalo, že by Spojené státy „měly vzít v úvahu názor svých hlavních spojenců“. …

Nekompromisní rozhodnutí vlády z poloviny roku 2002, že zahájí operaci proti Iráku, … ještě zvýšil sklon amerických činovníků provádět dalekosáhlá strategická rozhodnutí v úzkém kruhu zasvěcenců, jejichž skutečné důvody zůstávají veřejnosti skryty. … Náhlý a téměř současný vznik nové strategické doktríny  preventivní války, která převrátila dávno zavedené mezinárodní konvence, jenom podtrhla náhled, že obléhaná hegemonická mocnost, sužovaná zvýšeným domácím nebezpečím, nemusí být schopna demokraticky otevřené a uvážené tvorby zahraniční politiky. …

Během jednadvacátého století může vědecký pokrok v genetickém výzkumu, v biochemickém a genetickém inženýrství nejenom výrazně prodloužit lidský život, ale také zásadně zvýšit kvalitu osobního života a dokonce i osobní inteligenci. Z této možnosti budou nejprve těžit  bohatší země a jejich bohatší obyvatelé. … Výsledkem bude nová lidská nerovnost. Současná globální nerovnováha , způsobená rozdíly v bohatství a etnické příslušnosti, se ještě prohloubí a získá velmi výrazný politický rozměr. Takový vývoj může ohrozit úlohu Spojených států jako přední světové demokracie a možná i samotný smysl demokracie. … S rozšiřováním propasti mezi lidmi budou vlády chudších států pod stále silnějším tlakem, aby zavedly politiku, která napraví a odčiní tuto nerovnost a povede k alternativní globální koncepci. …

Tradiční vazba mezi politickou svobodou a politickou rovností, tato základní demokratické koncepce, se odvozovala z představy, že ´všichni lidé jsou stvořeni jako rovní´, to je z přesvědčení, že lidské stvoření je vnitřně rovnostářské. Avšak selektivní zlepšování lidí pomocí manipulace s genetickým kódem, který určuje lidské parametry, by ohrozilo tuto ideu a všechny politické a právní konstrukce, které se na ní zakládají. … Sebestředný pocit vlastní nadřazenosti již dříve poskytl některým lidem ospravedlnění koloniálního vykořisťování, otroctví a přinesl také rasistickou doktrínu nacistů. Co kdyby tato nadřazenost … se stala opravdovou realitou? …

Závěr a shrnutí: nadvláda nebo vedení

Globální hegemonie Spojených států patří k dnešnímu životu. Nikdo, ani Amerika, v tom nemá na výběr. Také americká hegemonie je pouze dočasná. … Zásadní otázka ovšem zní, jaký hlavní cíl bude sledovat nevídaná globální moc Spojených států. Teprve odpověď na tuto otázku rozhodne, zda americké vůdčí postavení legitimuje a podepře mezinárodní konsensus, nebo se americký primát opře o důraznou nadvládu založenou na národní moci.

Musíme rozšířit vědomí o společném osudu lidstva. Společné dobro vyžaduje rovnováhu mezi výhodami a povinnostmi, potřebujeme zplnomocnění, nikoli diktaturu. … je zapotřebí, abychom pochopili globalizaci jako fenomén, která má hlubší mravní dimenzi, nikoliv jen příležitost k lepšímu obchodování a vyššímu zisku. …

Z originálu The choice: Global dominitian or Global Leadership, 2004, Mladá fronta 2004, Zbigniev Brzezinski

(Výňatky)

Připravil Dr. O. Tuleškov, České národní listy