Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážený pan Martin Hrdlička,starosta Tetína (a předseda spolku Svatá Ludmila),

1. 1. 2022

Otevřený dopis 

Vážený pan

Martin Hrdlička,starosta Tetína

(a předseda spolku Svatá Ludmila),

Tetín - obecní úřad,Na Knížecí 2, 266 01 Tetín

 

V Praze dne 29.12.2021

Vážený pane starosto,

 

informace o tom, že v Tetíně na Berounsku se konala Národní pouť k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily proběhly republikou. Dozvěděl jsem se, že při zahájení mše, jíž sloužil  papežský legát Christoph Schönborn, jste prohlásil,  že čeští historici a genealogové zjistili, že pan  kardinál Schönborn je přímým potomkem sv.Ludmily. Proto jste připravili certifikát, který uvedenou skutečnost dokládá, a zřejmě jste  předali jeho originál panu kardinálu Ch.Schönbornovi.

 

Vzhledem k tomu, že bezesporu jde o velmi důležitou, skutečně přímo historicky významnou skutečnost, vzal jsme zpočátku tento fakt na vědomí  s  jistotou, že v brzkých následných dnech se o tomto objevu dozvím vše potřebné. Čekal jsme s napětím na  další podrobnosti. Těm historikům a genealogům, kteří  svou usilovnou a zřejmě i dlouhodobou vědeckou činností zjistili předmětnou skutečnost, patří  velký dík.

 

U všech důležitých historických objevů jsou jmenováni vždy  ti, kteří se o ně zasloužili. Nejde však pouze jen o jejich jména, uvedení jejich dosavadních vědeckých činností, ale také i alespoň hrubý popis jejich postupů, který vedl k určitému významnému zjištění. A samozřejmě pro nás všechny je velmi důležitý též Vámi zmíněný certifikát, který dokládá, že  kardinál Schönborn je přímým potomkem svaté Ludmily.

 

To všechno jsem s důvěrou očekával. Bohužel, dosud jsme se nedočkal. A proto Vám píši otevřený dopis s prosbou o fotokopii certifikátu a uvedení jmen českých historiků a genealogů, o podrobnostech jejich objevitelské práci, o úskalích, na která narazili, a s úspěchem překonali.

 

Někteří z nás též vědecky, po omezenou dobu, pracovali, přestože šlo vždy převážně pouze o vypracování doktorských či jiných prací. Víme tedy, že naše tvrzení, obsažená v těchto pracích, musela být pečlivě doložena a  opatřena i přesnými odvolávkami na jiná vědecká díla, z nichž jsme čerpali. Těšíme se i na Vaše sdělení skutečností tohoto druhu.

 

Když vědci, a to z jakékoliv oblasti, učiní společenský významný objev, píše se o všem  obecně, detailně ve vědeckých dílech. Zatím o ničem takovém nevím. Spoléhám se však proto na Vaše sdělení, která jste veřejně učinil, s uvedením všech obvyklých údajů, která vedla až k potvrzení předmětného objevu. Děkuji Vám i za fotokopii Vašeho certifikátu. Věřím, že vše požadované mi laskavě písmeně zašlete.  Děkuji Vám za vše, co v předmětné záležitosti vykonáte.

 

Vaše informace jsou důležité nejen pro mne, ale pro všechny další lidi, z nichž někteří  se nespokojí pouze se sdělením, že byl učiněn nějaký objev, aniž by bezprostředně poté nenásledovaly potřebné důkazy. Tvrzení bez důkazů zůstává stále jen tvrzením. Tvrzení nikdy není důkazem.

Zatím  chci věřit Vašemu předmětnímu prohlášení a s důvěrou očekávám jeho doložení důkazy.

 

Jistě chápete, že důkazní aparát, potvrzující objev, že  kardinál Schönborn je přímým potomkem svaté Ludmily, je velmi důležitý nejen pro vědeckou obec, ale též i pro všechny myslící lidi v republice.

Celá záležitost, vzhledem k trvajícímu nedostatku důkazů, má i další rozměr, který může u některých lidí vzbudit podezření, že pan kardinál, který úzce spolupracuje s tzv. sudetoněmeckým landsmanšaftem, sám o tom na veřejnosti mluvil, byl kýmsi vybrán, aby se stal přímým potomkem svaté Ludmily,což může být stupínkem k dalšímu, třeba i k uspořádání sjezdu SL na území ČR.  Není tajemstvím, že pan kardinál  Christoph Schönborn je nositelelem Evropské ceny Karla IV, jíž uděluje zmíněný landsmanšaft velmi zasloužilým přátelům „sudetoněmecké věci.“ Cenu budoucímu nositeli zpravidla předává B. Posselt, předseda SL.

 

Pan kardinál pochází z rodiny, která byla po válce přesídlena z Československé republiky. Jeho velmi agilní, 87 roků stará matka, napsala před několika lety ve svých pamětech s názvem "Život nemůže být naplánován (Das Leben läßt sich nicht planen)", šokující zkušenosti z jejich vyhnání: "Okolní muži se těšili více méně volnosti a mohli svou averzi k německy mluvící veřejnosti volně uplatňovat.“ Po měsíce „procházeli tito kluci kolem, jako divoké hordy v zemi, šířili strach a hrůzu, zesměšňovali lidi, také vydávali právu ... rodiny které tam žily po generace a svýma rukama obhospodařovaly zemi a byly nežádoucí ze dne na den jen proto, že jejichž mateřštinou byla němčina. Nikdy se tito ubozí malí lidé nedostali za svých životů dál než do Litoměřic, svého krajského města“. Hraběnka uzavírá  „Vyhnání bylo kolektivní noční můrou". (Sudetendeutsche Zeitung, 26.1.2018, str. 1, bez autora a značky, pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf)

 

K této pasáži, v zájmu pravdy, uvádím několik vět, kterými musím zareagovat na výše citované. Samozřejmě, že německé obyvatelstva jsme z republiky nevyhnali, ale přesídlili. V republice zůstalo po přesídlení ještě téměř 250 tisíc Němců. Ne tedy každý, kdo mluvil německy, byl přesídlen. Bohužel paní matka kardinála Schönborna nějak zapomněla na předcházející vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938, na teror Freikorpsu a na jeho vraždění, ožebračování a vyhánění  českých lidí, Židů a německých antifašistů z jejich domovů.

 

Z uvedeného vyplývá, že je nyní důležité prokázat tvrzení, jež jste, pane starosto, použil, a to, že čeští historici a genealogové zjistili, že kardinál Schönborn je přímým potomkem sv. Ludmily. Pak to bude rozhodující informace jak pro nás, tak i pro lidi, kteří na uvedené se dívají tak, jak jste se výše zmínil. Potřebné důkazy, které potvrdí Vaše předmětné tvrzení, spolu s fotokopii certifikátu, jež má potvrzovat, že pan kardinál je skutečným přímým potomkem sv. Ludmily, mne uspokojí. Nadto znemožní jakýkoliv jiný výklad Vašeho tvrzení i jeho možné návaznosti.

 

V této souvislosti se nám ještě vnucuje otázka, v jakém vztahu je pak pan kardinál Schönborn ke svatému Václavovi, když jeho babičkou byla sv. Ludmila. Je pravděpodobné, že i na tento problém naši historikové a genealogové při zkoumání příbuzenského vztahu mezi sv. Ludmilou a panem kardinálem Schönbornem narazili. Budu Vám vděčný, pane starosto, když i k této otázce mi sdělíte dosažené výsledky zkoumání našich vědců. Nebo má jít o další významné odhalení skutečností, o níž se má veřejnost dozvědět až později?

 

Děkuji Vám, pane starosto, za vše, co v předmětné záležitosti uděláte.

 

S pozdravem

 

Dr. Ogňan Tuleškov