Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uvědomují si politické elity Západu rizika eskalace války na Ukrajině?

29. 5. 2022

Uvědomují si politické elity Západu rizika eskalace války na Ukrajině?

28.5.2022 07:29

Podle posledních reakcí, které přicházejí z Kyjeva od prezidenta Zelenského a jeho okolí, je ukrajinská armáda na Donbasu zřejmě v kritické situaci. Rusové trpělivě několik týdnů rozbíjejí její důkladná opevnění na Donbase, budovaná v posledních osmi letech. A zdá se, že nezadržitelně postupují. Po zajetí pluku Azov se jeví, že i další velmi bojeschopná část ukrajinské armády je před porážkou.

Ukrajinský prezident se dožaduje, aby mu byly ze Západu dodány zejména raketomety, které by zničily postupující ruská vojska. Současně také hovoří o potřebě mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků.

 Poslat do kafemlýnku války proti ruské vojenské mašinérii desítky tisíc nevycvičených vojáků znamená jejich neblahý konec. Alespoň tedy velké části z nich.

Rusové zatím vedou operaci na Ukrajině jako lokální válku. Prezident Putin nevyhlásil, tak jak čekali někteří západní analytici, válku Ukrajině, která by mu umožnila mobilizovat v podstatě miliony nových vojáků. Chce tedy držet tuto válku jako lokální i nadále. Jeho cílem je obsazení co největší části ruskojazyčných oblastí na jihu a východě Ukrajiny.

Před pár dny se objevilo ve světových médiích vyjádření bývalého amerického ministra zahraničí dvou amerických prezidentů Henryho Kissingera.

Ten, jak známo, umožnil Spojeným státům trpělivým jednáním s vietnamskými komunisty, odchod z vietnamského bojiště, sice s jistou ztrátou prestiže, ale v zásadě důstojně.

Byl také architektem paktu mezi Spojenými státy a Čínou. Paktu namířeného proti tehdy se rozpínajícímu Sovětskému svazu. Je to tedy člověk, který zná dobře všechny zákruty světově politiky. A pokud takový muž doporučuje, aby Západ přiměl prezidenta Zelenského k vážným mírovým jednáním, má to už nějaký význam. Sny některých našich, ale zejména polských a pobaltských politiků o tom, jak ukrajinské tanky vítězně vjíždějí do Kremlu, jsou z říše sci-fi.

Ani ekonomický kolaps Ruska se nekoná a konat se nejspíš ani nebude. Ruský rubl zpevnil. Platební a obchodní bilance, díky zákazu dovozu západního zboží v rozsahu desítek miliard eur, je zdravá.

Sankce, vyhlášené proti Rusku jsou dvousečné. A Rusko až na výjimky zatím nepřistoupilo k protisankcím, např. okamžitým zastavením dodávek zemního plynu či některého z průmyslových kovů do západních států.

V západní Evropě, a díky neschopné české vládě zejména v Česku, dochází k vysoké inflaci. Vysoká inflace v důsledku raketového růstu cen plynu a rychlého růstu cen potravin a energií, postihuje silně koupěschopnost a kupní sílu evropského obyvatelstva. Jinak řečeno, promítá se s různou intenzitou v různých zemích do životní úrovně obyčejných lidí.

Odhadl jsem už v některých svých předchozích článcích, že reálná průměrná mzda v Česku (o něco méně i reálné důchody) letos poklesne o cca 15%. Je to velmi nepříjemná indikace poklesu životní úrovně širokých vrstev českého obyvatelstva. Pokud dojde k další eskalaci války na východě Evropy, což může nastat poté, co Zelenský přivede na bojiště statisíce dalších vojáků, neboť v Rusku může dojít k vyhlášení mobilizace a k přechodu této země na válečný stav, včetně mobilizace milionů nových vojáků.

Je nejvyšší čas konflikt ukončit. Začít vážně jednat. Představa Zelenského, že Rusové bez dalšího ustoupí na své pozice z 24. února, tedy před zahájením válečných operací, je poněkud chimérická.

Bezstarostnost evropských politických elit

Velmi podrobně jsem v minulosti studoval události předcházející vznik I. světové války. Na vzniku této války se podílela nekvalifikovanost, lehkomyslnost a hazardérství tehdejších politických a vojenských elit. Ty nedokázaly docenit, že v podstatě lokální konflikt, kdy si to Rakousko-Uhersko bude „vyřizovat“ se Srbskem, může skončit celoevropskou válkou, znamenající desítky milionů obětí a velké strádání všech, vojáků i civilního obyvatelstva.

Německý císař, ačkoliv Německo nemělo žádné vážnější problémy s Ruskem, dal bianco šek rakouskému generálnímu štábu k provedení vojenské operace proti Srbsku, i když věděl, že to znamená konflikt s Ruskem. A ruský generální štáb vyhlásil mobilizaci a po jejím uskutečnění sdělil ruskému carovi, že už nelze poslat vojáky domů.

Francouzské politické elity snily o zpětném získání Alsaska a Lotrinska, které uchvátilo Německo v roce 1871 po vítězné válce s Francií. Británie se ráda přidala k Francii, i když důvody pro válku s Německem nebyly zřejmě příliš vážné. Bez spojenectví s Británií by do "toho" Francie těžko šla. Část politických elit se domnívala, že bude možné uskutečnit nějaký usmiřovací kongres, který by odvrátil válku, tak jako několikrát předtím v předchozích desetiletích. A Belle epoque skončila. V důsledku války padly tři dynastie – ruská, německá a rakouská. V Rusku proběhla bolševická revoluce a Německo se po Versailleském míru vydalo na cestu revanše, která skončila II. světovou válkou. Ta byla ještě větší katastrofou nežli ta I. světová válka.

Problémem těchto dní a týdnů je, že ve válce je jedna z jaderných mocností, která má mocný jaderný potenciál, o němž by bylo naivní se domnívat, že jej za žádných okolností nepoužije.

Představy Britů o tom, jak pošlou do Černého moře svou flotilu, která rozstřílí tu ruskou a umožní export ukrajinského obilí, jsou prostě fantaskní. B. Johnson svou neústupnou politikou vůči EU přivedl Severní Irsko na cestu odchodu z Velké Británie. Teď se chce vrhnout do nového dobrodružství. Obávám se, že pokud by Turecko připustilo proplutí britské flotily do Černého moře, budou Rusové tuto přímou konfrontaci s jednou se zemí NATO považovat za casus belli. To je další riziko vedle eskalace konfliktu dodávkami zbraní a navýšení početních stavů ukrajinské armády, která může vést Rusko k rozhodnutí o použití jaderných zbraní.

Evropské politické elity a také ti, kdo rozhodují ve Spojených státech – neméně tak i prezident Putin a jeho nejbližší – by měli rychlým a věcným jednáním riziko jaderného konfliktu vyloučit.

Jiří Paroubek

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/uvedomuji-si-politicke-elity-zapadu-rizika-eskalace-valky-na-ukrajine