Jdi na obsah Jdi na menu
 


Útoky na Slovany Západ koná již po staletí, Jiří Jaroš Nickelli, Spol.L.Svobody Brno

30. 12. 2019

Útoky na Slovany Západ koná již po staletí

Jiří Jaroš Nickelli, Spol.L.Svobody Brno

 

První masové útoky na slovanské země prováděli na severu a ve středovýchodní Evropě Frankové a Dánové, pokud pomineme  příležitostné nájezdy Vikingů.

Na území Polabských Slovanů, stejně jako na Balty (Prusy), neustále útočila německá markrabata. Polabští Slované až na Lužické Srby byli vyvražděni. I dnešní Berlín leží v původně slovanském území. K vyvraždění těchto Slovanů přispěla jejich nesvornost a kmenové rozmíšky mezi Ratary, Obodrci, Stodorany, Lužici a jinými slovanskými etniky. Expansi franské říše dokončil až Karel I.Veliký. Na území dnešní Litvy a polského přímoří pak Germáni zničili Balty Prusy a zabrali jejich území včetně jejich etnického názvu,který ukradli pro sebe.

 

Další útoky prováděl Řád německých rytířů, zejména na ruský Novgorod a tamější oblast. Zastavil je až Alexander Něvský. Řád německých rytířů se neslavně vyznamenal jak v Pobaltí, tak i v Polsku, proti kterému vedl neustálé války. Vybudoval si na území Poláků opevněné hrady jako byl pověstný Malborg. S Polským státem a s knížetstvím Litevským byl řád neustále ve válečném stavu či v ozbrojeném příměří. Proto počin Poláků, kteří definitivně vypráskali Řád německých rytířů ze svého území, zasluhuje nejen obdiv, ale i je příkladem hodným následování pro dnešní český stát i pro Slovinsko, kde se i v současnosti tento řád snaží roztahovat a uloupit majetky. Bláboly o "charitativním charakteru" tohoto v dějinách agresivního protislovanského řádu, patří do říše politického folklóru a nejsou hodny pozornosti právních orgánů těchto států. Omlouvání tohoto řádu domácími kolaboranty je trestuhodnou zradou české státnosti.Poté je nutno připomenout švédské útoky na Rus a slavné vítězství Petra I. u Poltavy, znamenající konec švédské expanse do Ruska, stejně jako porážku Napoleona 1812,  jež znamenala konec napoleonské expanse ve východní Evropě.

 

Ve středovýchodní Evropě Frankové spolu s Uhry, nově příchozími do tohoto regionu, rozvrátili a zničili říši Velkou Moravu. Ovšem nikoli totálně. Jejím nástupníkem se stal český stát, který vzdoroval Germánům po tisíciletí až doposud. 

Na jižním směru Germáni postupně obsazovali území Korutan a zabrali i značnou část území Slovinců za pomoci římské církve. O tom vypráví legenda "O pokřestění Bavorů a Korutanců" (De conversione Bavaiorum et Carantanorum). Tak se například stal slovinský Bělák Villachem...Ne nadarmo Hitler nazval uzemí okupovaného Rakouska jako "Ostmark" tj. "Východní marka", hranice proti Slovanům.

 

Toto vše se opakovalo v nástupnických říších Němců a Rakušanů po dlouhá staletí, kdy se obě říše snažily rozšiřovat na úkor Slovanů západních, východních i jižních. Obě světové války vyvolaly především Germáni snahou o konečné řešení tzv. "Drang nach Osten" anobrž "Tlaku na Východ".

Díky stalinskému SSSR tento hitlerovský plán nevyšel. Je třeba konstatovat, že Západ od I.světové války německé říši ustupoval a směroval ji k protiruské agresi. 

K tomu, žel, použil i zrádců ve slovanských státech. 

 

V Jugoslavii to byli politici jako Cincar-Markovič a král nástupník. Proto se lid Jugoslavie vzbouřil pod gen.Simovičem a svrhl kolaborační vládu, načež Hitler zaútočil na Jugoslavii. 

Předtím Hitler nalákal polské vůdce Pilsudského a Becka k paktu o neútočení z roku 1934. To byl první pakt slovanského státu s Hitlerem. Měl platit až do roku 1943! Opak byl pravdou. Hitler pakt roztrhal jako cár papíru, tak jako předtím roztrhal Mnichovskou dohodu,a okupoval zbytkovou ČSR.

V Chorvatsku vznikla protistátní organizace Ustaša, založená - jak symbolické - ve Vídni roku 1929 pozdějším válečným zločincem Antem Paveličem, a dalšími. V téže Vídni pak téhož roku založili Bandera a Melnyk  fašistickou protipolskou a protiruskou organizaci OUN Ukrajiny. V maďarském táboře Jankapuzsta se pak cvičili ustašovci i banderovci. Zde byl vycvičen ustaša Makedonec, který zavraždil jugoslávského krále Alexandra Karadjordjeviče a francouzského ministra zahraničí Barthoua v Marseille roku 1934, téhož roku kdy Polsko s Hitlerem paktovali. Od té doby se Francie fašisovala a zrála pro Mnichov.

Západní vlády neučinily NIC pro slovanské státy, naopak samy dávaly prostor k Hitlerovu řádění. Británie nejdříve učinila s Hitlerem námořní dohodu, a poté v Mnichově prodala ČSR spolu se s proradnou, prohnilou, zfašisovanou Francií, jež porušila spojeneckou smlouvu s ČSR a SSSR. Právem po Mnichovu českoslovenští důstojníci genštábu v Račicích strhávali s odporem britská a zejména francouzská vyznamenání.

V Bulharsku se s Němci paktoval sám car Boris, pocházející ze sasko-koburské dynastie.

Bulharsko se pak stalo federátem Německa až do hořkého konce a revoluce roku 1944, kdy se Bulhaři postavili po bok SSSR.

Totéž se týkalo i odtrženého tzv. Slovenského štátu s bandou zrádců Tisem, Machem, Durčanským, Tukou, Sidorem a dalšími. Teprve roku 1944 SNP vrátilo Slovensko do antifašistické fronty.

Ve všech těchto slovanských státech se vždy s Germány paktovaly vládnoucí panské vrstvy proto vlastním národům. Proto je třeba zásadně odporovat adoraci těchto zrádců ve všech jmenovaných státech.

 

Dnes Západ vytrvale podporuje nejen falšování dějin slovanských států, ale vytváří soustavně obraz "nepřátel lidstva v čele s Ruskou federací". Tak, jako to dělal nacista Goebbels a jeho propaganda. Tak, jak to dělali domácí zrádci, u nás například ministr Moravec nebo v Norsku  Vidkun Quisling, jenž se stal synonymem fašistické kolaborace v celé Evropě.  Západ k tomu využívá ,jako již tolikrát v dějinách, všech pátých kolon domácích zrádců a kolaborantů - u nás třeba v řadách TOP, KDU, ODS, STANu.

 

Západní pseudohistorikové a politologové šíří jak historické nesmysly o tom, že SSSR spolu s III.reichem byli  "spoluvinníky II.světové války", tak výmysly o německých menšinách ve slovanských státech, když pravdou je opak. Viníkem II.války bylo jen Německo, spolu se zradou Západu, především vůči slovanským státům. A jaký byl vždy cíl této propagandy? Vyvolat antiruské a antislovanské štvanice a válečnou náladu - tehdy proti SSSR, dnes proti Ruské federaci.

Je třeba podporovat takové historiky a vědce, kteří pravdivě, objektivně zobrazují dějiny II.světové války a stavět je proti lžím a výmyslům novodobých kejklířů s historií, kteří zhusta  naprosto postrádají jakékoli odborné vzdělání v tomto směru.Lži o Slovanech a zejména o Rusku slouží jen nepřátelům dnes zastoupeným v Evropské unii. Pravdu nelze z dějin vymazat - jak se o to snaží takzvané elity" - i když ona pravda vyděsí!

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář