Jdi na obsah Jdi na menu
 


Útok na naši státnost

30. 8. 2020

Útok na naši státnost

Domácí, Mafie/Korupce/Zločin, Politika, Slovensko, Z archivu - Historie BezCenzury 

 

Jistě vám neunikla zpráva, že Lichtenštejnsko, jako zástupce rodu Lichtenštejnů, žaluje náš stát u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci sporu o majetek zkonfiskovaný na základě Benešových dekretů ( Lichtenštejnům byl zabrán majetek kvůli jejich spolupráci s nacisty. "Nejde tedy jen o to, že Lichtenštejnové se při sčítání v roce 1930 přihlásili k německé národnosti. Otec dnešního knížete František Josef nabídl totiž Sudetoněmecké straně po nacistickém anšlusu Rakouska v roce 1938, že na panstvích ležících na německém jazykovém území budou propuštěni čeští úředníci a zaměstnanci, nebudou podporovány organizace pracující pro české zájmy, zboží bude objednáváno jen u německých a árijských firem a přeruší se styky s firmami i osobami, jež nejsou německé nebo árijské. Správa panství byla převedena z Olomouce do Vídně."

 

Žaloba u Evropského soudu je celkem ojedinělý krok v mezinárodní diplomacii. Informace o žalobě dokresluje, o co šlo u některých událostí loňského a letošního roku. Ale o tom až později.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/lichtenstejnsko-zene-cesko-k-soudu-ve-strasburku-kvuli-sporu-o-majetek-116617-sporu-o-majetek-116617

Možná je dobré vysvětlit pojem STÁTNOST. V knihách Koncepce sociální bezpečnosti se píše, že státnost je souhrn orgánů centrální, regionální a místní moci uplatňované v procesu řízení. Jsou to instituce řízení řídící stát. Stát je území, na kterém platí jurisdikce dané státnosti. Každý stát musí disponovat souborem potřebných kompetencí, aby dokázal zajišťovat svou státnost a chod státu. Důležitá je otázka, jestli tyto kompetence zajišťuje vlastními silami nebo jsou zajišťovány ze zahraničí. Není třeba asi zdůrazňovat, že v našem státě jsou mnohé kompetence zajišťovány ze zahraničí ( EU, NATO,...).

Proč píšu o útoku na naši státnost?

V plánu globálního zákulisí je přeformátování Evropy, vytvoření v Evropě staronového útvaru Rakousko-Uherska (R-U) s centrem ve Vídni, přičemž základem k obnově R-U je projekt Trojmoří. Zaměření projektu má být protiruské.

Bývalý slovenský premiér Fico a český prezident Zeman jsou konceptuálně zdatné kádry, které chápou globální politiku a chápou i o co v projektu Trojmoří jde. Vědí, jak pracovat na suverenizaci země, aby se plány globálních elit (GE) neuskutečnily. To se globálnímu zákulisí nelíbí.

A tak se premiér Fico stal cílem útoku, kdy byla na Slovensku využita osvědčená taktika - vytvoření sakrální oběti, kterou se stal novinář Kuciak a jeho snoubenka. Vina za jejich smrt byla hozena na úřadujícího premiéra Fica, což ve výsledku vedlo k jeho odstoupení.

Současný premiér Matovič pracuje proti zájmům Slovenska, pracuje na likvidaci slovenské ekonomiky, nahrává předání slovenských podniků do cizích rukou a tak pracuje na záměry GE.

Navracení majetku šlechtě a církevním řádům není jen o majetku, je to o protlačování nadnárodního řízení ( šlechta a církevní řády jsou nástrojem globálních elit ). Je to o likvidaci české státnosti a českého národa. Naši politici musí případná rozhodnutí Evropského soudu ignorovat, tak jako je třeba ignorovat nesmyslná rozhodnutí EU.

Víte, že Lichtenštejnové získali téměř polovinu svého majetku na základě pobělohorských konfiskací?

8. listopadu 1620 se na Bílé hoře odehrála bitva, která vstoupila do českých dějin jako jedna z největších národních katastrof. Bývá označována za počátek 300letého období temna, za počátek "habsburského útlaku", násilné rekatolizace a germanizace českých zemí ( do tohoto období spadá i období Rakousko-Uherska, které vzniklo na základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v únoru 1867 ).

Po bitvě na Bílé hoře byli na Staroměstském náměstí popraveni čeští páni a zkonfiskovaný majetek získala katolická šlechta a cizí šlechtické rody.

V našich dějinách je období, které u západních elit stále vyvolává hrůzu a proto se na něj snaží útočit. Tím obdobím bylo období husitství:

"Nic nebylo jejich úmyslům vzdálenější než útok a válka; ne oni, ale jejich protivníci vyvolali krveprolití a hrůzy ničení. Oni byli první v Evropě, kdo ne pro pozemský majetek, ne pro světskou moc a vládu, ale na ochranu ohrožených nejvyšších lidských statků, práva na sebeurčení a svobody svědomí, jen z donucení sáhli ke zbrani a strašlivý dlouhý boj proti celému ostatnímu světu, který nezamýšlel nic menšího než jejich úplné vyhubení, nejen přijali, ale podivuhodně vítězně dovršili…” ( František Palacký )

 

A tak se husitství, husitský egregor stal terčem útoku, který popsal ve své analýze Přemek Horský https://www.facebook.com/…893....

 

 

Je už vidět souvislost s žalobou na český stát, která je vlastně i s aktivitami sudeťáků, snahou o rozporcování naší země ?

 

U Slovenska je veden zase útok na důležitý svátek - na výročí Slovenského národního povstání (SNP), které připadá na 29.srpen. Toho dne se má letos konat na hradě Bouzov hradozámecká noc. Bouzov je hrad, o který zase usiluje Řád německých rytířů. Když se podíváte na fotografie hradu, tak vás okamžitě udeří do očí okenice hradu v rakouských barvách. https://www.hrad-bouzov.cz/cs

Jedním z cílů SNP bylo obnovení Československa.

Na prohlubování vzájemných vztahů obou zemí pracovala Ficova a Pellegriniho vláda.

Obnovení Československa v současné době by radikálně zamíchalo kartami osnovatelů Trojmoří a obnoveného R-U. Proto ČR i SR čelí útokům na různých úrovních.

A tak je potřeba vytvářet informační pole o obnově Československa a věnovat energii přirozenému sbližování ČR a SR. Že to je cesta, jak zabránit obnovení žaláře národů, píše i bloger Oracle911.

https://oracle911blog.wordpress.com/2018/08/06/z-nemecka-fuka-americky-vietor/

Výňatek z článku

Vydáno: 30.8.2020  v  9.22   Autor: Janka Šťastná, nwoo.org    

 

Fotografie Hans Adam II. Lichtenštejn na sjezdu tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu,  ČNL

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář