Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ústavní soud dal napodruhé zapravdu JUDr. Koudelkovi, smetl Salmy

1. 2. 2023

Ústavní soud dal napodruhé zapravdu JUDr. Koudelkovi, smetl Salmy

Ironie dějin smetla nároky Salmů - obhájila poslance ČSSD

(aneb Jak psát čtvrtpravdy v MF Dnes)

 

Když  si neinformovaný čtenář přečetl článek "Koudelka napadl restituci Salmů i Ústavní soud" v MF Dnes od redaktorky Zuzany Taušové (14.března 2012) musel nabýt dojem, že ten pan doktor Koudelka je jakýsi podjatý aktér, nepřející jak ˇUstavnímu soudu, tak restituci slovutného rodu Salmů. Kdyby ovšem den poté nebylo vyhlášeno rozhodnutí Ústavního soudu, kterým se definitivně zamítá ústavní stížnost dcera Salmových o neplatnost říšské přihlášky Fragebogen jejich otce, statkáře Hugona knížete (nevím, proč MF úporně píše "hraběte", když historický titul pana Salma zněl starohrabě a kníže ...). A to přes všechna prohlášení právničky Salmů, že "nic nekončí", a že podají znovu žádost (po kolikáíté již ?) na totéž Ministerstvo vnitra ČR o neplatnost přihlášky pod údajným nátlakem, kterou právě prohrály s Ústavním soudem (??). Právnička připomíná herce Bořivoje Navrátila v sitcomu s jeho nesmrtelným výrokem "Smrtí nic nekončí !"...

 

Redaktora MF naprosto nesprávně interpretovala výnos Ústavního soudu o případu Hugo Salma z roku 2005. Tento výnos navíc nekritizoval pan JUDr.Koudelka sám ! Kritizoval jej i další poslanec ČSSD Ing.Kala, emeritní starosta města Blanska,povinné osoby v restituci, kritizoval jej největší kapacita na dekrety a ústavní právo v ČR pan univ.prof.JUDr. Václav Pavlíček,CSc., jenž shledal v tehdejším výnosu ÚS řadu faktických i právních pochybení. Navíc paní redaktorka Taušová si mylně vyložila rozhodnutí státního orgánu ONV Boskovice o občanství Hugo Salma v r.1946. Tehdejší ONV jako odpovědný orgán nikdy neudělil panu Salmovi trvalé čs. občanství, nýbrž několik dní po jeho smrti přidělil jen tzv.prozatímní potvrzení o občanství typu B  -platné jen dočasně do vyřešení případu ! Hugo Salm i podle úmrtního listu zesnul jako říšský občan byť ve sporu o čs.občanství . A jak naopak dosvědčili  pamětnici -  prozatímní osvědčení po smrti nedostal pro osvobození z kolaborace, ale jen z humanitárních důvodů - aby rodina dostala české potravinové lístky !

Další botou článku je citace současného starosty města Rájce-Jestřebí pana Ing.Perouta. Jeho výroky o panu Salmovi, zejména o tom, že prý "nebyl loajální k Němcům a o jejich kolaboraci se nikdy nezmínili ani pamětníci", jsou pyramidální lež, o jaké se ani "socijálistům nezdálo". Pan starosta si nikdy nepřečetl ani protokolní knihy svého města za léta 1929-1946, ani  Dějiny města Rájce-Jestřebí, kde se o pozici pana Salma za protektorátu pravdivě píše. Nikdy si ani nepřečetl protokol 5 komisařů MNV Rájec z roku 1945, který byl řadu let uložen na ONV Blansko a nyní je ve státoobčanském spise pana Salma. Již roku 1945 nejen pamětníci,ale i členové vyšetřující komise pana Salma uvedli, že pan Salm a rodina jsou Němci přihlášení od r.30, a přihlášení k říši od r.39, a v r.40 nabyli říšského občanství. Dále uvedli,že pan Salm a jeho rodina po celou válku využívali všech výhod Reichshilfe a tuto pomoc ( na potraviny,ošacení,otop,bankovní úvěry, atd.) užívali vedle obrovské renty ze správy statku v době, kdy Češi  strašně hladověli. Pamětníci i vyšetřovatelé pak dle protokolních knih uvedli, že stanovisko pana Salma k české věci bylo nevšímavé a odmítavé. Paní kněžna přijala říšskou medaili Mutterkreuz, na jejímž základě rodina dostávala zmíněnou říšskou pomoc, a že Hugo Salm byl sám platícím členem německých říšských organizací, donátorem Němců a wehrmacht po 40.000 korunách a byl dokonce vyfotografován v albu říšského spolku válečníků. Další vyšetřovatelé pak určili, že nadržoval  germanizaci ve svých závodech a ponechal nacisty Augustina a Zahna ve funkcích ředitelů jeho šamotové továrny. Fakta naprosto protiřečí názorům o "neloajálnosti Hugo Salma k Němcům" a usvědčují ze lži i pana starostu Rájce, který navíc zakrývá krádeže protokolních knih svalovaním viny na Moravský zemský archiv (vyjádřil se tak v jiném tisku).  

Další kontroverze paní redaktorky ohledně neshod pana doktora Koudelky s ústavním soudcem panem doktorem Holländerem působí až směšně v kontextu nejnovějšího usnesení Ústavního soudu o přihlášce Hugo Salma k říši. Škoda, že paní redaktorka nepočkala alespoň den - pak by mohla odstavec o kontroverzi těchto pánů ohledně sporu o Hugo Salma vypustit. Právě údajný kritik dr.Koudelky pan profesor dr.Holländer

se ironií dějin stal jedním z potvrzovatelů stanoviska dr.Koudelky o případu Hugo Salma. Právě on totiž byl jedním z ústavních soudců, kteří správně zamítli ústavní stížnost dcer Salmových o neplatnost Fragebogenu Hugo Salma.

Nad případem jakoby se vznášel duch dramatika, zesnulého prezidenta Václava Havla, a jeho hry o panu Vaňkovi, s proslulým výrokem "to jsou paradoxy !"

 

Paní redaktorka opomenula i další věci. Ústavní soud roku 2005 nekritizovali jen dr.Koudelka, ing. Kala nebo profesor dr. Pavlíček, CSc. ! Kritizovala jej celá okresní organizace odbojářů Českého svazu bojovníků za svobodu Boskovice, kterou Mladá fronta z neznámých důvodů celá léta jaksi pomíjí v popise kauzy Salm. Již tehdy vydali vedoucí organizace  předseda JUDr. Skoupý a místopředseda Mgr.Klemsa - přímý pamětník Hugo Salma - čestné prohlášení, kterým kritizovali rozhodnutí ústavního soudu o panu Salmovi. Již tehdy uvedli,že Hugo Salm vstupoval do okupace jako, neměc a jako Němec se choval,a že pod Salmovým úředníkem Tugemannem se Rájec stal střediskem zdejších Němců. A toto prohlášení rozeslali všem kompetentům, počínaje vládou a konče Ústavním soudem. Nelze donekonečna ohlupovat veřejnost tvrzením o "neloajalitě pana Salma k Němcům", když to fakta jasně prokázala.

Na případě dlouholetého psaní Mladé Fronty Dnes o kauze Salm lze nabýt dojem, jakoby se tento list zabývaj jakousi zvláštní obhajobou této restituce a neskrývanou sympatií k osodu posledního majitele rájeckého panství - sympatií, která nemá  z hlediska  prokázané historie okupace v Rájci takřka žádné opodstatnění , pomineme-li nedoložitelná prohlášení  nemnoha  nesoudných obhájců restituce.

Nyní je situace zcela odlišná od roku 2005. Tehdy Ústavní soud sice vrátil rozhodnutí obecných soudů zpět, ale nezavázal orgány k navrácení občanství Hugo Salmovi. Nyní nastal opak. Ústavní soud  neodvolatelně zamítl neplatnost přihlášky Huga Salma k reichu. Buhví, jak zareagují kompetentní orgány - a zdali nesetrvají v pozoruhodné nečinnosti. Ani nečinností ovšem restituci nenavrátí ! Avšak jedno je jisté - kdyby nyní (teoreticky) rozhodly pro  čs.občanství, okamžitě se dostanou do protizákonného rozporu s rozhodnutím současného Ústavního soudu. Jejich rozhodnutí tak bude nicotné - neplatné. Alespoň tak to vidí právníci. 

 

Jedno ovšem lze konstatovat již nyní - Ústavní soud dal napodruhé zapravdu JUDr.Koudelkovi, Ing.Kalovi, prof.dr.Pavlíčkovi -  a odbojářům, ne Salmům a obhájcům ! Nakonec jen glosu - když jsem dočetl článek paní redaktorky Taušové, připomněl jsem si scénu z románu Hrabě Monte Cristo, kde prokurátor de Villefort praví úředníkům, kteří chtějí věšet obraz Naopoleona zpět : "Kde právě císař Napoleon bojuje ? U Waterloo ??... Počkáme do zítřka !" Kdyby se paní redaktorka zpozdila ve svých závěrech o jeden jediný den - její závěry by asi musely být jiné...Počká napříště do zítřka ??

 

                                                                                                            Dr.Jiří Jaroš N.,

                                                                                               předseda OV ČSBS Boskovice