Jdi na obsah Jdi na menu
 


USA se oficiálně vyhlásily globálním státem

29. 11. 2022

USA se oficiálně vyhlásily globálním státem

Vardan Bagdasarjan

 

„V súčasnosti sa veľmi často spomína v súvislosti s coronavírusom „veľký reset“ a aj keď je myslený v iných spoločensko-politických súvislostiach, je zrejmé že, ľudstvo nutne potrebuje „reset“. Nie však ten, ktorý nám chystajú, ale najmä ten duchovný. Bolo by potrebné zamyslieť sa, či je v terajšej situácii vôbec ešte možné pokúsiť sa vycúvať z tejto slepej uličky, a v rámci resetu sa snažiť nájsť nádej a východiská z tohto bezcieľneho blúdenia životom väčšiny ľudstva na tejto planéte“.

 

Těmito slovy končí téměř dva roky staré zamyšlení kolegyně Devany nad stavem věcí, vyložené zde ve středu, které mě, v průběhu práce nad níže uvedeným materiálem, přiměly poněkud změnit přístup k němu…

Nový globalismus a pět scénářů vývoje světa od CIA. USA se oficiálně prohlásily za globální stát - co to znamená a jak to funguje? Na tuto, i další otázky odpovídá profesor  Vardan Bagdasarjan*) v poměrně živé debatě s Dionisem Kaptarem ve studiu analytického internetového kanálu Den.tv**). Původně jsem chtěl vycházet pouze z tohoto zdroje, protože ale Kaptar z nějakého důvodu po cca 25 minutách, možná ke škodě věci, odvedl řeč jiným směrem, dovolím si doplnit základní téma i o některé další závažné informace ve 46 stránkové americké Strategii obsažené. (překl.)

 

                                                           *****

Samotný pojem „národní bezpečnosti“ vznikl v USA a v čistě americkém kontextu. Poprvé ho použil v americkém kontextu Theodor Roosewelt, a to příznačně v souvislosti s krizí kolem Panamského kanálu – jakoby se musela národní bezpečnost USA zajistit ovládáním Panamského kanálu…

 

Prvním dokumentem ke strategii bezpečnosti USA, který se stal předobrazem řady dalších, byla Trumanova doktrína strategické bezpečnosti USA, spojená s exteritoriálními nároky. Je už tradicí, že každý nový prezident přijímá vždy novou Strategii národní bezpečnosti (NSS), někteří dokonce i dvě. NSS vyjadřují strategické zájmy Ameriky a projektně-ideologické zásady tam obsažené.

 

Poslední dokument byl dlouho odkládán, Biden ho vydal až koncem října t.r., ale naše politologické společenství mu z nějakého důvodu nevěnovalo pozornost, kterou si zaslouží. Dokument by měl být prozkoumán co nejpodrobněji.

 

Základní jeho postuláty:

•         USA jsou globální mocností, globálním státem (a to doslova). Tedy žádná supervelmoc, ale hned globální stát!

•         Rozdíly mezi vnitřní a zahraniční politikou od nynějška nejsou. Znamená to, že cokoli USA dělají např. na Ukrajině, je jejich vnitřní věcí. Prostorem vnitřní politiky USA je tedy celý svět, protože se staly globálním státem – nic víc, nic míň.

•         Protivník: - na jedné straně globální svět, na druhé straně autokracie. To je o nás. Velká pozornost se věnuje Rusku a Číně. Jsou tři modely autokracie:

- malé (Irán, KLDR)

- dále autokracie druhé úrovně – Rusko, které nemůže podle nich změnit světový řád, ale může  způsobit regionální nestabilitu

- Čína jako hlavní protivník, protože tato autokracie může změnit světový řád;

 

Probíhá tedy boj s autokraciemi jako nepřáteli „Svobodného světa“ (SvS).

 

•         Globalizace se ruší, protože sehrála velkou roli, přinesla určité dividendy, ale nyní se díky ní nachází ve výhodě právě ČLR. Jinak řečeno: - Maur vykonal svou práci, Maur musí odejít… Nyní už globalizace není pro SvS výhodná, a v té souvislosti globalizace, jak byla chápána (SvS - svobodný obchod, atd.) musí být přinejmenším změněna.

 

Nikdy dosud v NSS nebyly obsaženy personálie. Nyní poprvé je zde jmenován Putin jako nepřítel „Svobodného světa“. Top jen doplňuje obrázek tohoto dokumentu, v němž svět dostává vše naprosto otevřeně.

 

Američané si, na rozdíl od naší akademické tradice, libují v metaforách, které jsou důležité k vytvoření obrazu určeného k určitému zombírování vědomí.

 

Američané se k tomu dlouho dobírali. Začínali z pozice izolacionalizmu – „nás  svět nezajímá“ (Washington); pak – „nás zajímá jen Nový svět“ (Monroe); - „jsme vůdci svobodného světa“ (Wilson); - „potlačíme kteréhokoli konkurenta“ (Wollfowitz poč. 90.let);

 

Důležité je propojit NSS Bidena s NSS Obamy – „americké vůdcovství světa“:

•         počínaje vojenským, až po preventivní jaderný úder;

•         hospodářské vůdcovství Ameriky i s použitím síly;

•         vůdcovství hodnotové – šíření a podpora amerických hodnot po celém světě – včetně:

 • podpory sexuálních menšin;
 • podpory etnických menšin;
 • využití jakýchkoli mechanizmů k propagaci amerického způsobu života a jeho vnucování;

 

Tak je to, černé na bílém, a to byl rok 2015. Od Obamovy strategie ke strategii Bidenově vede zřetelná logická linka.

 

Tento dokument vůbec není nějakým propagandistickým manifestem.

U nás, bohužel, když zazní některé docela správné, důležité věci – například když prezident v Poselství federálnímu shromáždění například uvede „Stát jako civilizace“. Otevřete naši učebnici historie a zjistíte, že to bylo už v roce 2012, poté několikrát zopakováno, ale nic se neděje…

 

U nich je to jinak: - vloží-li se myšlenka do Strategie, je tam hned: - kdo realizuje, jaké peníze, z jaké kapitoly… a hned to začíná fungovat jako mechanizmus. Jestliže tam napsali „Šíření amerických hodnot“, pak také řeknou přes jaké fondy, instituce, kolik peněz a kam. To je manažerský dokument.

V tomto smyslu to, že začínají válku proti autokraciím, je tam konkrétně – jak tyto autokracie svrhávat: - svrhávat je budou národy a těm je třeba pomoci. Vše je naprosto jasné.

Je tam m.j. termín „konsolidace všech zdrojů“ jimiž SvS disponuje, takže autokracie jsou pro SvS takovým nebezpečím, že je třeba vrhnout do boje proti všechny dostupné zdroje. Téma Ukrajiny je tam málem v každém druhém odstavci – zvítězit tam za každou cenu a na to vrhnout všechny zdroje.

 

*) Vardan Bagdasarjan (1971) - doktor historických věd, profesor, expert moskevského Centra pro analýzu problémů a projekci řízení státu

**) Den.tv – internetový analytický kanál s bohatým autorským zázemím, součást mediální skupiny Zavtra/Den

https://dzen.ru/video/watch/637a233f663a150bd1cb0f52?t=12                 min.01:15 až 12:00 Překlad:    st.hroch                  20221126

 

 

 Hlavní cíl ukrajinské krize - jaký je plán rozkladu Ruska?

Andrej Fursov

20221125

 

Vezměte si takovvý výrok šéfa evropské diplomacie Borrella při otevření Evropské diplomatické akademie v Bruggách:

„Evropa – to je park, který jsme vytvořili… Vše tu funguje, je to nejlepší kombinace politické svobody, ekonomické perspektivy a sociální semknutosti… Ostatní svět – to vůbec není park. Většina zbývajícího světa – to je džungle. Ale džungle může do parku vtrhnout“ ... – je především rasistická, nicméně mě rozesmála. Protože Evropa se dostala do velmi složité situace, protože očekávaná evropeizace Ukrajiny se zvrtla v ukrajinizaci Evropy. Konflikt na Ukrajině ničí evropskou střední třídu a ničí i Evropu, která prochází deindustrializací – evropský kapitál prchá do USA.

Chci připomenout, že 21.ledna roku 2022 Rand Corporation připravila dokument pro ANB a CIA. Hackeři ho vytáhli a koluje se po síti. Dokument se nazývá:

 

„Záchrana Ameriky a zničení Německa“…

 

Otevřeně se tam píše, že situace USA je taková, že bez materiálních a finančních zdrojů zvenčí se neudrží. Jsou jen dva zdroje, odkud lze tyto zdroje vzít:

 • Čína
 • Evropská unie

 

Ovšem, ČLR je subjektem světové politiky – na rozdíl od EU, která je sotva plnohodnotným politickým orgánem. A kromě toho je čínská ekonomika provázána s americkou. Odtud tedy velmi prosté rozhodnutí: - cituji:

Zvýšení toku zdrojů z Evropy do USA je možné očekávat, pokud Německo začne zakoušet kontrolovanou hospodářskou krizi. Tempo hospodářského rozvoje EU skoro bez výjimky závisí na stavu německého hospodářství“.

A dále se tam hovoří o tom, na kom německé hospodářství závisí:

 • Na ruských surovinách
 • francouzské elektřině

 

S Francouzi si to vyřídí velmi rychle, protože ti mají dnes problémy se SAHELem. Francie začala být silně závislá na kanadském a australském palivu. Na ně je možné přitlačit.

A pokud jde o německo-ruské hospodářské vztahy, je to následovně – cituji:

 

„Jediným vhodným způsobem, jak zaručit odklon Německa od ruských energetických zdrojů, je vtáhnutí obou zemí do válečného konfliktu na Ukrajině. Naše další kroky v této zemi nevyhnutelně povedou k odvetě se strany Ruska. Rusové nejenže nedokáží ponechat bez odpovědi masívní tlak ukrajinské armády na neuznané republiky Donbasu, ale bude je možné je označit za agresora a uvalit na ně úplný balík sankcí. Pak může Putin uvalit kontrasankce na dodávky energií do Evropy. Škoda, již utrpí země EU bude srovnatelná se škodami pro Rusko, nicméně pro Německo bude ještě větší“.

 

 

To je jedna z hlavních příčin kaše, kterou zavařili na našich hranicích. Proto, když Borrell vykládá o džungli, tak budiž... V tom případě je ale Evropa prostě onou pouští.  Moji známí nedávno projeli Evropu a říkají, že tolik „bezďů“, kolik viděli ve Francii, Itálii a v Rakousku, v životě neviděli. Deindustrializace celé světové výroby, což je vidět především na příkladu Německa, jež odřezávají od energetických zdrojů, se globalistům docela daří. Ale jsou věci, které se jim zjevně nedaří.

 

Domnívám se, že mnoha plány jim zamíchala právě SVO Ruska. Přinejmenším to bylo jasně patrné na posledním setkání Bilderbergského klubu 2.-5. června ve Washingtonu. Byly tam dva zajímavé momenty:

 

 1. Na uzavřeném zasedání Henry Kissinger vytkl všem, kteří organizovali kovidová omezení, že se špatně připravili a že měli brát v úvahu Čínu.
 2. Bylo konstatováno, že SVO Ruska podstatně odsouvá jeden z cílů ustanovení Nového světového řádu (NWO) – ustavení kontroly korporací nad státy. Jde o to, že vojenských konfliktů se účastní státy, což znamená jejich upevnění. Jeden z hlavních úkolů vytýčených globalisty – pohlcení států korporacemi – byl tímto válečným faktorem odsunut.

 

Takže se jim ne vše daří. Mohu se jen domnívat, nicméně moje domněnka je oprávněná. Jde o to, že ukrajinskému režimu se počátkem letošního roku nedostávalo dvou věcí:

 

 • Pohonných hmot a mazadel
 • letectva

Ke konci roku 2023 se jim Američané chystali dodat letouny F-15 a F-16 a tento problém vyřešit. Plus protáhnout dvě potrubí z Rumunska a Polska a tím odstranit problém s PHM.

A na počátek roku 2024 plánovali prudce zintenzivnt provokace.

 

Je jasné, že na Západě velmi dobře vědí, že Ukrajina a její režim nemůže Rusko porazit. Ale pokud se to plánovalo na počátek roku 2024, před našimi volbami, a pro destabilizaci vnitřní situace v Rusku, pak to nabývá mnohem větší váhy. Měl-li by ukrajinský režim PHM a letectvo, byl by v daleko jiné situaci. Proto si myslím, že Putin naprosto přesně zaznamenal situaci, že by se nám dostalo téhož – jen v daleko horší situaci pro nás.

 

Krom toho tu byl ještě jeden moment: - když byly u nás koncem roku 2021 manévry, Macron úpěnlivě požadoval vyvedení našich vojsk. Protože v té době Rusko uznávalo území samovyhlášených republik jako součást Ukrajiny, pak by v případě agrese proti Doněcku a Luhansku byla pomoc se strany Ruska vážně ztížena. Návrhy byly podobně provokativní, jako předtím v roce 2014 návrh Baracka Obamy, když žádal Putina, aby nevymlouval Janukovyčovi dohodu s opozicí, podle níž měl stáhnout vojska z Kyjeva. Obama přitom slíbil, že se tím situace uvolní… Takže vojska byla stažena, ale okamžitě došlo k převratu. Něco takového ale prochází jen jednou a Macronovi to neprošlo. Vedení Ruska učinilo jedině správnou volbu, podstatně snižující geopolitickou nebezpečnost: - uznání LDNR a pomoc jim proti připravované agresi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MUslW34ZJ90

Překlad:        st.hroch        20221129