Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upevnění svazku Rakouska s Německem, vyloučení Haliče z úzkého státního svazku tak, aby monarchie ztratila slovanskou převahu

11. 11. 2021

Upevnění svazku Rakouska-Uherska s Německem, vyloučení Haliče z úzkého státního svazku tak, aby monarchie ztratila slovanskou převahu

 

 První světová válka

 

* Němečtí nacionálové byli nejhorlivějšími zastánci politiky vilémovského Německa, věřili ve vítězství německých a rakouských zbraní. Byli rozhodnuti provést systémovou změnu a zvrátit jednou provždy poměry v českých zemích ve svůj prospěch. --------

 23 Pekař, J.: Čechové jako apoštolé barbarství. Věnováno Theodoru Mommsenovi.Praha: Bursík & Kohout, sine, 18 s.

 24 Pekař, J., o. c. , s. 3.

 25 Pekař, J., o. c. , s. 13.

 26 Pekař, J., o. c. , s. 15.

 27 Pekař, J., o. c. , s. 14.

 28 Pekař, J., o. c. , s. 15.

 29 Proloženo, Pekař, J., o. c. , s. 16.

 30 Pekař, J., o. c. , s. 17.

 31 Pekař, J., o. c. , s. 17/18.

 ----------------

Tyto snahy vyjadřovala petice vysokoškolských profesorů z konce roku 1915 a její pokračování, „Požadavky Německého nacionálního svazu“ z  roku 1916. V březnu 1916 sepsal nacionální svaz v březnu 1916 pamětní spis „Stanovisko Německého nacionálního svazu k nové úpravě věcí v Rakousku, v němž se v devíti bodech požadovalo: upevnění svazku Rakouska-Uherska s Německem, vyloučení Haliče z úzkého státního svazku tak, aby monarchie ztratila slovanskou převahu (Němci tvořili 37 %), změna rakouské ústavy, která by odstranila vnitřní boje, ustavení němčiny jako vnitřní a obcovací řeči, úsilí o vznik jazykově jednotných správních oblastí aj.

 

* Tyto požadavky byly ještě vystupňovány v  tzv. Velikonočních požadavcích (Osterbegehrschrift) z 23. dubna 1916, v nichž byl kategoricky vytýčen cíl, že Rakousko musí být v budoucnosti cílevědomě ´ovládáno německy´ a že pouze Němci mohou být plnoprávnými státními občany. Další požadavky se týkaly hospodářské celní unie s Německou říší (Mitteleuropa), stanovení němčiny jako úřední řeči, rozdělení země na německou a českou správní oblast ap. 32

 

         

Výňatek z díla: „Osud českého národa v německých záměrech (Od roku 1848 do druhé světové války)“,  Doc. PhDr. Eva Broklová, DrSc.

 

ČNL