Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia

15. 2. 2022

 Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia

      Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia byla přijata Valným shromážděním OSN 8. prosince 1948 jako rezoluce Valného shromáždění 260. Úmluva vstoupila v platnost 12. ledna 1951.[1]

Úmluva definuje genocidu jako zločin podle mezinárodního práva a byla výsledkem kulminace činnosti polsko-židovského právníka Lemkina. Úmluva byla v ČSR publikována pod č. 32/1955 Sb.

 

Definice OSN

Čl. II.:

V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

a) usmrcení příslušníků takové skupiny;

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.[2]

 

Putin je přesvědčen, že Ukrajina se dopouští genocidy na občanech neuznaných republik  Donbasu.  Podle údajů OSN si ozbrojený konflikt vyžádal za osm let 13 tisíc mrtvých a 30 tisíc zraněných.   Tedy asi 160 mrtvých a 3750 raněných ročně.  Ti, kteří byli nedávno nalezeni v hromadných hrobech na území Doněcké republiky, do tohoto počtu nejsou zřejmě započítáni.

 

Též je otázkou, zda v počtech jsou uvedeni i ti, kteří byli zavražděni v Oděse, upálením či jinak. Řízení o jejich vrazích nepokročilo. Veřejnosti nejsou známé snahy ukrajinských justičních orgánů o nastolení sptavedlnosti.

 

V době Majdanu v Kyjevu bylo údajně zastřeleno, lépe řečeno zavražděno, asi kolem jedné stovky protestujících i policistů. Šlo údajně o nájemné vrahy. Dodnes také o této hromadné vraždě nic nevíme.

 

O glorifikaci banderismu na Ukrajině jsme slyšeli hodně. I o hajlování, nacistických symbolech některých vojenských oddílů, např. prapor Azov. To vše by mělo být předmětem vyšetřování příslušných mezinárodních justičních orgánů, jímž by Rusko mělo dát podnět k zahájení šetření v uvedených záležitostech.

ČNL