Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trest za barbarské zločiny!

11. 7. 2023

Trest za barbarské zločiny!

Z prohlášení československé Státní rady v Londýně 19. června 1944

 

Státní rada přijala s hlubokým dojetím a smutkem zprávu o tragickém osudu sedmi tisíc československých Židů, kteří podle informací, jež v těchto dnech došly do Londýna, byli odvlečeni z internačního tábora v Terezíně do Birkenau v Osvětimi, aby tam byli hromadně popraveni rukou německých katanů. Tento nový zločin nacistických zlosynů, neuvěřitelný ve své nelidské ohavnosti a obludné hrůze, bude potrestán jako všechny zločiny dřívější.

 

Státní rada při této příležitosti znovu připojuje k dřívějším prohlášením prezidenta a vlády československé a opětně zdůrazňuje, že nikdo z těch, kdož se jakýmkoliv způsobem zúčastnili provádění těchto zvěrstev nebo kdož jakoukoli měrou nesou spoluvinu za ně, neujdou spravedlivému trestu. Lid československý, za jehož mluvčího v zahraničí  se Státní rada spolu s presidentem republiky pokládá, bude žádati nelítostné potrestání všech, kdož k těmto barbarským zločinům dali příkaz, ale i všech těch, kdož tyto nelidské příkazy plnili. Co platí takto jako ortel mned zločiny již spáchanými, nechť jest výstrahou pro budoucnost.

 

V tomto truchlivém okamžiku žádá Statní rada všechen československý lid doma, aby se snažil pomoci svým židovským spoluobčanům všemi prostředjy, jež má po ruce, a aby všemožně usiloval o jejich záchranu před smrtí z rukou německých zločinců. Veliký mravní odkaz Masarykův, jemuž jsme věrni zústaoli, nás k tomu zavazuje.

Státní ústřední archiv, Státní rada Londýn, k 56, 188 nn.

In¨Odsun Němců a Dokumenty, vydala Společnost Edvarda Beneše, Praha 2011, str. 56-57. K vydání připravila Věra Olivová.