Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tradiční pieta k SNP v Brně-Černých Polích

29. 8. 2022

Tradiční pieta k SNP v Brně-Černých Polích

 

Letošní 78.výročí Slovenského národního povstání u monumentálního pomníku povstalců v Brně-Černých Polích, se již v minulosti stalo dobrou tradicí. Letošní pietní akce proběhla bez účasti zastupitelů města a Univerzity Obrany, jako tomu bylo v předchozí době. Pietu tak organizoval Svaz letců za účasti ČSBS Brna města, ČSOL Brna, Společnosti L. Svobody Brna, 

Klubu vojenské historie,  a ve neposlední řadě za účasti Obce Slovákov v Brně. Jejím zástupcům děkujeme za květiny a srdečná slova, která měli pro nás, moravské  vlastenecké organizace. Obec Slovákov kvituje s povděkem účast vlasteneckých moravských organizací na pietě, která dokumentuje nejen válečné spojenectví Čechů, Moravanů a Slováků - nedávno manifestované též v Břeclavi a na jižní Moravě - ale i trvalou slovanskou vzájemnost obou dějinami těžce zkoušených národů.

Je nutno připomenout účast tisíců Čechů, Moravanů a Slezanů v SNP, kteří za nasazení vlastního života přecházeli hranice tzv. protektorátu, kdy katan českého národa, sudeťák K. H. Frank, stanovil za přechod k bratřím Slovákům tresty smrti.  

Pro oba národy - krom zrádců a kolaborantů -  SNP představuje dějinný mezník na cestě osvobozování od hydry německého a uherského fašismu, který nelze ani zamlčovat, ani likvidovat současným  lživým přepisováním dějin jistými protinárodními kruhy, ani adorací vyznamenáváním fašistických kolaborantů, jak se, žel, někdy proti toku dějin stává. SNP se v jistém smyslu stalo předobrazem Povstání českého lidu jak v Praze, tak v Přerově, na Nymbursku i na jiných místech republiky. V rozhodné době vázalo fašistické divize, které by jinak byly nasazeny proti Rudé armádě. Povstání mělo internacionální charakter fronty všech antifašistů - bojovali v něm Slováci, Rusové Češi, Ukrajinci, Jugoslávci, Francouzi, Kanaďané, Britové, Italové i Američané... 

V dnešní složité době je odkaz SNP nutno neustále připomínat a vyzvedávat tradici bojového svazku dvou nejbližších slovanských národů. Konkrétně vzato, lze připomenout i Jana Švermu, jako jediného představitele parlamentu společného státu, který hrdinsky padl  za pochodu na Chabenec v SNP. Pohraniční území Malých Karpat, Beskyd, i Slovácka a Valašska lemují mnohé památníky padlých obou národů na slovenské i moravské straně, z naší strany jmenujme například Janka Bystřického, který má pomník na slovenské straně, u rodiště M. R. Štefánika, Velkých Košarísk...U nás zase padl Ján Ušiak a další hrdinové. Nelze pominout ani účast našich vzdělanců v boji SNP, jako byli  například profesor Hejl z Masarykovy univerzity, nebo major Ehrman z gymnasia Křenová v Brně.

Za všechny účastníky piety vyjádřil krátkým slovem vědomí trvalé sounáležitosti  a nesmazatelné paměti obou národů člen Společnosti L. Svobody v Brně, autor této zprávy, takto:

 

"Ať se radí, jak se radí, SNP nám nenahradí".

 

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L. Svobody Brno