Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tomio Okamura k Visegrádu

14. 11. 2021

Tomio Okamura k Visegrádu

1ht0. 8ll5pist2o7pa2dlu 4sv r41l40t80:30e  · 

 

Odmítáme, že nová vláda Demobloku chce zpochybňovat spolupráci v rámci V4! Hlavně Piráti a STAN. „Bez spolupráce středoevropských zemí si nedokáže uchovat vlastní suverenitu ani jedna z nich. Neboť když se nesemkneme, Slovák s Maďarem, Čechem a Polákem, a nebudeme vystupovat společně směrem na východ i na západ, všichni pochodíme špatně,“ řekl maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru pro slovenský Postoj.sk a má podle mě pravdu.

 

Musíme budovat silný suverénní národní stát a silnou armádu, která bude bránit naše území a která nebude určená na zahraniční mise. Musíme budovat spojenectví ne na základě krásných řečí, ale na základě REÁLNÝCH zájmů.

 

Společné skutečné klíčové zájmy nyní mají státy Visegrádu a střední Evropy. Mezi tyto zájmy patří: 1) zabránit masové imigraci a islamizaci našich zemí, 2) zabránit vzniku neomarxistického sluníčkářského superstátu pod hegemonií Německa a Francie, 3) zachovat evropský charakter našich zemí proti multikulturalismu, 4) vytvořit obranné a geopolitické společenství v prostoru mezi Německem a Ruskem (a Tureckem), jak to chápal již Palacký, 5) vytvořit hospodářské společenství nezávislých států. Toto uskupení musíme budovat pro případ, že se západní Evropu nepodaří zachránit a pro případ, že z EU vzniknou Spojené evropské emiráty.

 

Podobně jako v roce 1938 nemůžeme spoléhat na dnes již zdegenerovaný takzvaný Západ reprezentovaný Německem a Francií, které s námi mají zlé úmysly. Jsme pro ně jenom kolonie, ve které vidí odbytiště pro své šmejdy, levnou pracovní sílu a místo, ze kterého mohou vysávat zisky. Budujme společně naši střední Evropu, která se ubrání před islámem i velmocemi, které by nám chtěly diktovat.

 

Znovu zde máme kolaboranty, kteří si myslí, že bychom měli být pod „ochranou“ (neboli protektorátem) Říše. Sami víte, o kom mluvíme...

 

Boj o obnovení samostatnosti našeho státu nadále pokračuje. Evropská unie zde nebude na věčné časy a věřme tomu, že obnovíme nezávislý český stát jako součást rodiny evropských suverénních států. Udělejme pro to vše, co je v našich silách.

 

Odkaz a práce sv. Václava, Boleslava I. i II., Břetislava I., Vratislava II., Soběslava I., Vladislava II., Václava I. i II., Přemysla I. i II., Karla IV., Kašpara Kaplíře ze Sulevic, Riegra, Palackého, Havlíčka, Pekaře, Dyka, Kramáře, Rašína (1) a mnoha a mnoha dalších velkých Čechů nesmějí být obráceny vniveč.

 

Nesmíme dopustit, aby krev Čechů padlých na řece Lechu, u Chlumce, na Moravském poli, u Domažlic, u Vídně, u Zborova, v bitvě o Anglii, na Dukle a mnoha a mnoha dalších místech a v mnoha válkách byla prolita marně. Dlužíme to našim předkům, kteří po mnohá staletí žili a umírali pro naši nezávislou vlast. Proto voláme k mobilisaci všechny věrné Čechy, Moravany a Slezany k boji za naši vlast!

Byli jsme i před unií, budeme i po ní!  Přišlo e-poštou

 

Poznámka ČNL: (1)Pan Okamura zřejmě opomněl uvést T.G. Masaryka a E. Beneše. Jde o úmysl nebo „náhodu“?