Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teritoriální autonomii pro sudetské Němce, uznání německé menšiny za druhý státní národ v ČSR.

15. 2. 2022

Teritoriální autonomii pro sudetské Němce, uznání německé menšiny za druhý státní národ v ČSR.

 

I.  

Následující  v široké politicko-propagační kampani, kterou zahájila koncem roku 1936 a počátkem roku 1937, žádala SdP:

1.       Teritoriální autonomii pro sudetské Němce.

2.       Uznání německé menšiny za druhý státní národ v ČSR.

3.       Právo, aby se sudetští Němci mohli volně hlásit “k stamilionovému německému národu a pokládali se za jeho součást”.

4.       Vypsání nových voleb, z nichž by vzešla nová vnitropolitická kombinace. (Dějiny Československa IV., s. 231.)

 

II.

Co požaduje tzv. sudetoněmecký landsmanšaft (SL) v současnosti – tzv. právo na původní vlast. Ve svém Programu dvaceti bodů z r. 1961 zakotvuje   Šestnáctý bod:

 

„Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem.“

 

Je nutné zdůraznit, že pouze národy měly a mají právo na sebeurčení. Národnostním skupinám toto právo nenáleželo a nenáleží.

 

III.

O tom i dalším mluví SL v souvislosti i s již dříve zmiňovaným plánem na vytvoření tzv. Česko-německé federace, v níž by se střídali čeští i němečtí prezidenti a německá národnostní skupina by se transformovala při této příležitosti v druhý státotvorný národ v českých zemích.

 

IV.

Z hlediska mezinárodního práva neexistuje žádná skutečnost, která by vytvářela pro tyto a podobné představy SL  mezinárodně právní základ.

 

SL si právo na druhou vlast a návrat do ní samovolně nadělil. Nyní se snaží přesvědčovat české sudetomily a germanofily o „svém právu na původní vlast“ a jeho akceptaci jimi. Přestože se toto úsilí v řadách „přátel sudetské věci“ setkává s určitým úspěchem, nic to nemění na skutečnosti, že sudeti mají již svou vlast – Německo, Rakousko. Tam nechť v klidu a míru žijí a neobnovují původní požadavky znacizovaných henleinovců. 

 

V.

Ten, kdo si nárokuje část našeho státního území, české pohraničí, se staví proti našemu právu na územní celitost a státní svrchovanost.  Stejně tak již dříve činila henleinovská Sudetendeutsche Partei a jak skončila. Vztahy mezi naší republikou s těmi, kteří si činí právo na naše území, nemůžou být nikdy proto přátelské.

 

VI.

Požadujeme na našich ústavních orgánech, aby  proti těmto a podobným protičeským útokům rozhodně a včasně  zasáhly diplomatickou cestou. Pokud to nedokáže ministr zahraničních věcí, je povinna tak učinit naše vláda v čele s premiérem P. Fialou.                                                                         Dr. O. Tuleškov