Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tato práce vznikla jako protest proti lhostejnosti k postupnému přepisování našich dějin...

4. 10. 2023

 

Tato práce vznikla jako protest proti lhostejnosti k postupnému přepisování našich dějin...

 

Tato práce vznikla jako protest proti lhostejnosti k postupnému přepisování našich dějin, během něhož se z agresorů stávají oběti a z hrdinů boje proti nacistům zločinci.

Tendence ke genocidě Čechů (podobně jako proti Polabským Slovanům) se projevovala v politice vládnoucích tříd Germánů v různých oblastech soužití. Jejím vyvrcholením se stal hitlerovský fašismus cílevědomě směřující k likvidaci českého národa.

I do Vyškova došel dopis spolku přesídlenců z bývalého vyškovského ostrůvku, navrhující umístnit na městském úřadě nebo v muzeu pamětní desku s textem, že zde s námi Němci žili do roku 1946 ve shodě a danou desku nám darují jako projev náklonnosti k českému lidu. Mnozí již zapomněli na bezohledný německý útlak v době protektorátu a jsou ochotní přijmout zkreslovaný výklad české historie dvacátého století. Usnadňuje jim to i nedostatek pramenů z doby okupace, protože rozhodující kompromitující materiály v závěru války nacisté buď zničili nebo odvezli do Německa. Tuto knihu považuji za svůj příspěvek k pravdivému objasňování našich dějin.

Kniha je výsledkem spolupráce kolektivu, který se podílel na zajišťování a vyhledávání podkladových materiálů a na konečné úpravě knihy. Tímto chci svým spolupracovníkům vyslovit poděkování.

 

Kořeny dneška leží v minulosti. Ta se nedá změnit, je však možné ji různě vykládat. Proto jsou v této práci soustředěna fakta o vývoji českého státu a vztahu Čechů a Němců v průběhu tisícileté historie. Faktické údaje jsou převzaty z dostupných literárních i archivních pramenů a jejich výklad je zvolen z pohledu českého státu i mezinárodního vývoje uplynulých staletí. I když dnes někteří tento pohled zpochybňují, nemohou zpochybnit skutečné události. Proto je někdy zamlčují nebo předkládají jen výběrově. Kniha splní své poslání, přispěje-li k lepší orientaci občanů ve složitých procesech vývoje naší společnosti.

 

 

Věnováno všem, kteří se podíleli na boji za národní, sociální a občanskou svobodu v našich zemích.                                                                  Václav Šůstek

 

Soužití Čechů s Němci v českých zemích, autor PhDr. Václav Šůstek, CSc.